Pętle indukcyjne – przenośne i wolnostojące

Systemy wspomagania słuchu

Gama urządzeń PDA firmy C-TEC oferuje największy wybór wzmacniaczy pętli indukcyjnych (systemów wspomagania słuchu), mikrofonów, adapterów i sprzętu testowego. Urządzenia zaprojektowano tak, aby umożliwić użytkownikom aparatów słuchowych pełne uczestnictwo w rozmowach i czynnościach wymagających bezpośredniego kontaktu. Asortyment obejmuje różnorodne, atrakcyjne cenowo zestawy, które sprawdzą się zarówno w kościołach, jak i na salach konferencyjnych, wykładowych, czy w gabinetach lekarskich!

Czym jest system wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną?

System wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną pozwala osobom niedosłyszącym, korzystającym z aparatów słuchowych, słyszeć wyraźnie nawet w warunkach trudnych akustycznie, w których słyszenie tylko za pomocą aparatu słuchowego nie było by możliwe. 

Większość aparatów słuchowych posiada tryb cewki indukcyjnej (przełącznik „T” lub „MT”), umożliwiający odbiór pola elektromagnetycznego generowane przez pętlę indukcyjną. Aparat słuchowy zamienia sygnały elektromagnetyczne z pętli na dźwięk dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Każda osoba korzystająca z aparatu słuchowego znajdująca się w polu działania pętli indukcyjnej może bez żadnych przeszkód usłyszeć sygnał przesyłany za jej pomocą. Przekłada się to na poprawę jakości konwersacji, umożliwia osobie niedosłyszącej aktywne uczestniczenie w rozmowach, zamawianie towarów lub usług, słuchanie publicznych wystąpień, przedstawień, spektakli, itp. System z pętlą indukcyjną składa się z następujących części: – Źródło dźwięku – zazwyczaj mikrofon, telewizor lub radio (lub ich połączenie) – wzmacniacz pętli indukcyjnej – pętla – zazwyczaj przewód biegnący po obwodzie pomieszczenia lub specjalna pętla okienkowa (counter w znaczeniu lady – punktu obsługi, okienka) przymocowana od spodu do stołu – odbiornik(i) – każdy aparat słuchowy z przełącznikiem „T” lub „MT” albo inne urządzenie zaprojektowane, aby odbierać sygnał z pętli Poza wieloma korzyściami płynącymi z korzystania z systemu pętli indukcyjnej dla osób z aparatem słuchowym, system może mieć również zastosowanie w innych dziedzinach życia w zakresie przekazu głosu w ograniczonym obszarze. Może być stosowany np. w muzeum w czasie wycieczek z przewodnikiem, jak również w urządzeniach inwigilacyjnych. 

Główne elementy systemu z pętlą indukcyjną:

Niektóre systemy z pętlą indukcyjną mogą wymagać dodatkowych źródeł głosu, takich jak wielokrotne wejście dla mikrofonu lub wejście poziomu liniowego. Aby było to możliwe, wiele wzmacniaczy PDA zawiera zewnętrzne gniazdko, które pozwala na podłączenie wejść wielokrotnych poprzez odpowiednio zaprojektowane panele podłączeniowe.

Jak działa system z pętlą indukcyjną? 

System z pętlą indukcyjną nie wykorzystuje wysokich częstotliwości radiowych; system ten wykorzystuje modulację pola elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości słyszalnych. Dźwięk pochodzący ze źródła dostarczany jest do wzmacniacza pętli indukcyjnej, który wzmacnia dźwięk i ustawia poziom sygnału na tej samej zasadzie, co konwencjonalny wzmacniacz. 

Wzmocniony sygnał, zamiast dotrzeć do głośnika, dostarczany jest do zamkniętej pętli kabla, zazwyczaj umiejscowionego na obwodzie pomieszczenia. Użycie wzmacniacza prądu stałego umożliwia utrzymanie prądu na stałym poziomie, jednocześnie zapewniając skuteczność w niskich częstotliwościach bez potrzeby stosowania obwodu wyrównawczego. 

Prąd przepływający przez pętlę generuje pole magnetyczne promieniujące w przestrzeń wokół kabla (patrz rysunek poniżej). 

Linie strumienia magnetycznego, które przechodzą przez cewkę odbiornika, np. aparatu słuchowego, generują w cewce prąd, który jest następnie przetwarzany ponownie na dźwięk i w takiej postaci dociera do ucha słuchacza. Należy pamiętać, że pole magnetyczne będzie „przeciekać” poza obwód pętli, a więc system nie może być stosowany do celów poufnych. Sposoby na redukcję „przecieku” opisane są w dalszej części artykułu.

Dlaczego używamy systemów z pętlą indukcyjną?

Aparaty słuchowe do odbioru dźwięków i mowy wyposażone są w mikrofon, którego działanie jest skuteczne w przypadku lokalnych rozmów i cichego otoczenia. Jednakże, gdy wymagane jest dobre rozumienie mowy, czy odbiór muzyki w większych pomieszczeniach, z większej odległości lub zza szyby np. w kasie biletowej, prawidłowe słyszenie za pomocą mikrofonu staje się niemożliwe. 

Wynika to z faktu, iż mikrofon aparatu słuchowego wychwytuje hałas otoczenia i inne niepożądane rozmowy. Działanie systemu z pętlą indukcyjną polega na przesłaniu pożądanych dźwięków do aparatu słuchowego poprzez cewkę w aparacie, która jest aktywowana poprzez ustawienie przełącznika w pozycję „T” lub „MT”.

 Ponieważ cewki stanowią standardowe wyposażenie większości aparatów słuchowych (około 90% aparatów posiada pozycję „T”), systemy z pętlą indukcyjna można uznać za niekosztowne rozwiązanie w porównaniu z innymi systemami wspomagającymi słyszenie. 

Dla przykładu, systemy na podczerwień wymagają specjalnych odbiorników, które muszą być konserwowane przez dostawcę usługi. Wiele współczesnych aparatów słuchowych ma dopasowaną swoją charakterystykę częstotliwości do ubytku słuchu osoby niedosłyszącej. Dzięki temu użytkownik aparatu ma większe szanse na zrozumienie treści rozmów

Podumowując…

Systemy z pętlą indukcyjną są popularne, z następujących powodów: – system nie wychwytuje niepożądanych dźwięków, np. innych rozmów lub hałasu otoczenia – nie trzeba stosować specjalnych, kosztownych odbiorników – cewki są standardowo instalowane w większości aparatów słuchowych lub stanowią niekosztowną opcję – indukcja magnetyczna jest bardziej niezawodna i skuteczna niż inne systemy (np. podczerwień) – współczesne aparaty słuchowe wzmacniają różne pasma w różnym stopniu, dopasowując się do potrzeb osoby niedosłyszącej.

Który system z pętlą indukcyjną wybrać?

Asortyment sprzętu PDA dla systemu z pętlą indukcyjną jest bardzo szeroki. 

Składa się na niego szeroka gama wzmacniaczy, mikrofonów, paneli podłączeniowych i sprzętu testowego o właściwie każdym możliwym do wyobrażenia zastosowaniu w systemach AFILS. 

Przed dokonaniem wyboru systemu z pętlą indukcyjną należy dokonać pomiarów pomieszczenia (m2 ), w którym system ma być zainstalowany. Warto pamiętać, że być może nie jest konieczne objęcie systemem całej powierzchni, np. w kościele pętla może obejmować jedynie ławki. 

Aby obliczyć powierzchnię w m2 , przemnóż długość przez szerokość. Np. pomieszczenie 6m x 6 m ma powierzchnię 36m2 . Obszar objęty działaniem danego wzmacniacza jest również podany w m2 . Poniższa tabela oraz pozostałe informacje w tej sekcji pomogą dokonać wyboru najwłaściwszego systemu.

ML1/K stacjonarny, kompletny system z pętlą indukcyjna mocowany do blatu, 1,2 m.2

 • idealny do korzystania w banku, na poczcie, w małych pokojach, w recepcji, budkach biletowych i dla innych zastosowań, gdzie powierzchnia jest niewielka 
 • nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani podłączeń – może być zainstalowany przez zwykłego kompetentnego elektryka – nie zajmujący dużo miejsca, instalowany na ścianie wzmacniacz pasuje do standardowej brytyjskiej 25mm puszki instalacyjnej (wymaga stacjonarnej sieci zasilania) 
 • wielokierunkowy mikrofon AMT podłączany bezpośrednio do 3,5 mm gniazdka na panelu przednim wzmacniacza – liniowe/ zewnętrzne gniazdko w zestawie (maks. 3 panele podłączeniowe zewnętrzne na system) 
 • czułość mikrofonu regulowana przez użytkownika; sterowniki zasilania pętli oraz poziomu sygnału wejściowego regulowane przez serwisanta
Zestaw pętli indukcyjnej C-TEC ML1/K zawiera preformowany kabel pętli do licznika, który jest częścią kompletu. Można go zainstalować na biurku lub stanowisku i generuje pole słuchowe pętli o przybliżonej wielkości 1.2 m². Informacje na temat maksymalnej długości kabla nie zostały bezpośrednio znalezione, ale zestaw jest przeznaczony do stosowania jako system pętli licznika, co sugeruje, że kabel jest dostosowany do standardowego zakresu wymagań dla takich zastosowań. Dodatkowo, ML1 jest w stanie obsłużyć pomieszczenia do 20 m² przy użyciu kabla alarmowego o czterech żyłach, podłączonego jako cztery obroty.

AKL1 – zestaw pętli słuchowej dla sali wykładowej o powierzchni 200 m²

Zestaw zawiera wzmacniacz pętli słuchowej PDA200E, mikrofon typu tie/desk AMT, mikrofon na pulpit mówniczy AML, dwie płytki wejściowe jack 3,5 mm APJ oraz dwa 6-metrowe przewody Belden. Jest to rozwiązanie idealne do stworzenia systemu pętli indukcyjnej wysokiej jakości przeznaczonego dla sali wykładowej. Wzmacniacz PDA200E, który może być montowany na ścianie, jest zdolny do napędzania pętli obwodowej obejmującej obszar do 200 m². Wyposażony w wewnętrzne regulatory napędu, poziomu dźwięku oraz kompensacji wpływu metalu. Oferuje dwa wejścia liniowe, zarówno zbalansowane, jak i niezbalansowane. Posiada także jedno wejście mikrofonowe z zasilaniem phantom 12V, przeznaczone dla mikrofonów elektretowych. Jest w pełni kompatybilny z systemem rozszerzającym wejścia audio Outreach plate. Produkt jest zgodny z normą BS EN 60118-4, pod warunkiem prawidłowej instalacji. Zestaw nie zawiera kabla pętli – zaleca się użycie kabla LOOP2W o przekroju 1 mm² lub skorzystanie z naszego kalkulatora pętli AFILS, dostępnego na stronie z oprogramowaniem i aplikacjami, w celu uzyskania bardziej prec

PL1/K1 Kompletny, przenośny zestaw wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną – 1,2 m2

Pętla indukcyjna do użytku indywidualnego, jest to nieocenione akcesorium wspomagania komunikacji z osobami niedosłyszącymi, wzmacniające dźwięk poprzez stworzenie pola dźwiękowego o obszarze 1,2 m kw. Posiada obudowę z tworzywa ABS, jest wygodna do przenoszenia, łatwa w obsłudze i estetyczna. Stanowi wytrzymały system nagłośnieniowy o słyszalnej częstotliwości. Jako że ponad 10% populacji cierpi z powodu dysfunkcji narządu słuchu, coraz większa ilość pracodawców dostosowuje wyposażenie miejsc pracy do oczekiwań osób niedosłyszących. Jednym ze sposobów tworzenia miejsc pracy pozbawionych barier i ograniczeń jest zastosowanie przenośnej pętli indukcyjnej, charakteryzującej się prostotą obsługi i możliwością natychmiastowego zastosowania, praktycznie bez żadnych przygotowań. Pętla indukcyjna PL1/K1 jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie, tworząc system nagłośnieniowy o częstotliwości słyszalnej z pętlą indukcyjną (AFILS), działający w oparciu o przesyłanie wzmocnionego sygnału dźwiękowego do aparatów słuchowych, których większość posiada przełącznik „T” lub „MT”, umożliwiający odbiór sygnału elektromagnetycznego. Aparat słuchowy przekształca sygnał na dźwięk odpowiadający wymaganiom użytkownika, umożliwiając jego pełne uczestnictwo w rozmowach i wykonywaniu pracy.

Zalety

 • Natychmiastowa gotowość do pracy,
 • prostota obsługi – jeden przycisk,
 • niewielkie rozmiary i waga.
 • ograniczony zasięg pola dźwiękowego pętli w płaszczyźnie poziomej, pozwalający zachować prywatność tam, gdzie przy zastosowaniu tego systemu jest to konieczne, np. w banku, na sali konferencyjnej itp.,
 • znakomita jakość dźwięku,
 • wysokiej klasy wbudowany mikrofon, odpowiedni dla użytkowników o różnej sile głosu,
 • ładowarka w każdym zestawie,
 • trwałość baterii przy zachowaniu właściwych warunków użytkowania / ładowania,
 • wbudowany automatyczny wyłącznik (timer), dający możliwość wyłączenia się urządzenia po 10, 30, lub 60 minutach, zapobiegając wyładowaniu się baterii po
 • przypadkowym pozostawieniu włączonego urządzenia,
 • gniazdo mikrofonu zewnętrznego dla dodatkowego mikrofonu,
 • wskaźniki zasilania, mocy wejściowej, wymaganego ładowania i stanu ładowania.

Specyfikacja techniczna

 • 1 m zasięgu działania przy 1 kHz, dający moc pola systemu AFILS >100 mA/m,
 • wbudowana bateria 12 V VRSLA, szczelna, bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa,
 • ładowarka PL1/PSU1 z zestawu PL1/K1, PL1/K2, PL1/K3 lub PL1/K4,
 • zniekształcenie <1% THD przy 1 khz, odległości 1 m oraz mocy pola 100 mA/M,
 • wbudowany mikrofon 0,5 m ‐ optymalna odległość pracy,
 • gniazdo mikrofonu zewnętrznego – wtykowe 3,5 mm, po podłączeniu automatycznie rozłącza mikrofon wbudowany,
 • automatyczne wyłączanie (timer) – domyślnie ustawione na 10 minut z możliwością ustawiania na 30 lub 60 minut,
 • odpowiedź częstotliwościowa 100 Hz‐5 kHz,
 • kompresor – w pełni automatyczny, maksymalnie 5:1,
 • wskaźniki zasilania, mocy wejściowej, wymaganego ładowania oraz stanu ładowania,
 • wymiary urządzenia PL1 – ok. 250 x 300 x 100 mm,
 • waga urządzenia PL1 z baterią – ok. 1,7 kg.

Opcje

 • PL1/K2 – przenośna pętla indukcyjna z urządzeniem pomiarowym systemu (dostarczone w tekturowym futerale do przechowywania lub przenoszenia zestawu). Zawiera kompletny wzmacniacz PL1 wraz z baterią i wbudowanym mikrofonem, ładowarkę PL1/PSU1, naklejkę TEAR‐P o treści „Dostępny system AFILS”, urządzenie pomiarowe mocy pola magnetycznego / urządzenie odbiorcze AHHM/H Fo Smeter H wraz z parą słuchawek HEAD1,
 • PL1/K3 – przenośna pętla indukcyjna (dostarczona w twardym plastikowym futerale do przechowywania lub przenoszenia zestawu). Zawiera kompletny wzmacniacz PL1 wraz z baterią i wbudowanym mikrofonem, ładowarkę PL1/PSU1 oraz naklejkę TEAR‐P o treści „Dostępny system AFILS”,
 • PL1/K4 – przenośna pętla indukcyjna z urządzeniem pomiarowym systemu (dostarczone w twardym plastikowym futerale do przechowywania lub przenoszenia zestawu). Zawiera kompletny wzmacniacz PL1 wraz z baterią i wbudowanym mikrofonem, ładowarkę PL1/PSU1, naklejkę TEAR‐P o treści „Dostępny system AFILS”, urządzenie pomiarowe mocy pola magnetycznego / urządzenie odbiorcze AHHM/H Fo Smeter H wraz z parą słuchawek HEAD1.

Akcesoria

 • CASE1 – twardy, plastikowy futerał do przechowywania lub przenoszenia zestawu,
 • AMT – dodatkowy mikrofon zewnętrzny przypinany do krawata, kieszeni lub stojący na biurku,
 • urządzenie pomiarowe mocy pola magnetycznego lub urządzenie odbiorcze AHHM/H FoSmeter H,
 • HEAD1 – słuchawki do zastosowania z urządzeniem AHHM/H.

Wzmacniacze z serii PDA

Asortyment sprzętu PDA dla systemu z pętlą indukcyjną jest bardzo szeroki. 

Składa się na niego szeroka gama wzmacniaczy, mikrofonów, paneli podłączeniowych i sprzętu testowego o właściwie każdym możliwym do wyobrażenia zastosowaniu w systemach AFILS. 

Przed dokonaniem wyboru systemu z pętlą indukcyjną należy dokonać pomiarów pomieszczenia (m2 ), w którym system ma być zainstalowany. Warto pamiętać, że być może nie jest konieczne objęcie systemem całej powierzchni, np. w kościele pętla może obejmować jedynie ławki. 

Aby obliczyć powierzchnię w m2 , przemnóż długość przez szerokość. Np. pomieszczenie 6m x 6 m ma powierzchnię 36m2. Obszar objęty działaniem danego wzmacniacza jest również podany w m2. P

VL1/B1 12V system z pętlą indukcyjną do pojazdu, 1,2m3

Idealny do samochodu, taksówki, autobusu i innych pojazdów prywatnych lub użyteczności publicznej. 

Zestaw zawiera kompaktowy mini

 • wzmacniacz do pętli indukcyjnej (rys. po prawej) z otworami do montażu na desce rozdzielczej, adaptor prądu z zapalniczki samochodowej, mikrofon AMT, pętlę, oraz nalepkę „AFILS fitted”
 •  wzmacniacz działa przy zasilaniu 12V prądem stałym (dostępny jest również zestaw dla prądu 24V, kod zamówienia: VL1/ B2) 
 • pętla może być zamocowana pod tapicerką dachową, pod siedzeniem, na tylnym siedzeniu lub na panelu drzwiowym 
 • możliwość niwelowania problemów w odbiorze dzięki kontroli absorpcji pola magnetycznego przez metal 
 • opcjonalnie przewód VL9 do podłączenia z samochodowym systemem audio.

PDA102L/R/S system z pętlą indukcyjną do małych pomieszczeń, 50m2

Dostępne 3 warianty

 • PDA102L jest idealny do stosowania w małych pomieszczeniach, pokojach w poradniach, gabinetach lekarskich
 • PDA102R jest idealny do pomieszczeń, gdzie sprzęt musi być zamontowany nad podwieszanym sufitem
 • PDA102S jest idealny do stosowania we wspólnych pomieszczeniach wypoczynkowych w domach opieki

Zawiera 3,5 mm wejście dla mikrofonu i gniazdko liniowe/ zewnętrzne
Skonstruowany jako zestaw wolnostojący lub do instalacji ściennej (przygotowane otwory instalacyjne)

DL50/K domowy system z pętlą indukcyjną, 50m2

 • wolnostojący – idealny do sypialni, pokoju dziennego, pokoju telewizyjnego, gabinetu, i do innych zastosowań w domu
 • prosty w instalacji, odporny na manipulację, regulacja priorytetów mikrofonu, tonu, poziomu
  diody sygnalizujące szczytową moc wejścia, prąd wyjścia, zasilanie włączone oraz obecność sygnału
 • wejście alarmowe dla dzwonka do drzwi, alarmów pożarowych, alarmów bezpieczeństwa, itp.

120m2 gama wzmacniaczy oraz zestawów z pętlą indukcyjną

 • dostępne w szerokiej gamie zestawów – odpowiednie do sal konferencyjnych, poczekalni, sali telewizyjnych, sal gimnastycznych, kościołów, itp.
 • wzmacniacz PDA200E posiada przykręcane podłączenia
 • obudowa metalowa do instalacji ściennej na stałe
 • wewnętrzne sterowniki zasilania, poziomu oraz tonu

200m2 do 900m2 wzmacniacze pętli indukcyjnej typu PDA Pro-range

 • idealne do teatrów, kin, kościołów, sal konferencyjnych, i innych zastosowań, gdzie sprawą priorytetową jest jakość dźwięku
 • każda jednostka posiada dwa 3-pinowe gniazdka typu XLR oraz jedno złącze zewnętrzne
 • regulacja napięcia wejściowego dla każdego wejścia – można używać oddzielnie lub razem jako trzywejściowy mikser
 • możliwość redukcji zakłóceń związanych z absorpcją pola magnetycznego przez metal w budynku
 • miernik rzeczywistego prądu na wyjściu, dwie diody sygnalizujące pracę kompresora wzmacniacza
 • 3,5 mm gniazdko dla mikrofonu pozwala monitorować sygnał wyjścia
 • zaawansowane przetwarzanie sygnału audio

Mikrofony:

Mikrofony elektretowe charakteryzują się najwyższą tolerancją sprzężenia zwrotnego pola magnetycznego, dlatego też są zalecane do stosowania z pętlą indukcyjną. 

Nie należy używać mikrofonów dynamicznych, gdyż posiadają one poruszające się magnesy cewkowe, na które może zadziałać pole magnetyczne wygenerowane przez pętlę.

Zasilanie fantomowe zapewnione jest we wszystkich wzmacniaczach PDA, tak więc mikrofony elektretowe z wewnętrznymi bateriami nie są konieczne.

Przed dokonaniem wyboru mikrofonu, warto przestudiować poniższą tabelę:

* Wszystkie mikrofony PDA posiadają oprócz AMP kabel podłączeniowy. W przypadku używania AMP, dostępnych jest wiele kabli podłączeniowych. Aby uniknąć zakłóceń, kable mikrofonowe powinny znajdować się co najmniej w odległości 1metra od pętli.

System rozszerzenia wejść audio za pomocą paneli podłączeniowych:

System rozszerzenia wejść audio składa się z szeregu paneli podłączeniowych do zamontowania na ścianie, suficie i blacie, stworzony aby zwiększyć ilość wejść do systemu z pętla indukcyjną. 

Obsługując najbardziej znane warianty złączy audio, panele miksują sygnały z różnych źródeł, aby stworzyć jeden zrównoważony sygnał, który może być przeniesiony do wejścia poziomu liniowego kompatybilnego wzmacniacza. 

Panele, montowane na 25mm puszkach instalacyjnych, posiadają wbudowany mikser, przedwzmacniacz, sterownik poziomu zasilania wejściowego i zrównoważony sygnał wyjścia. Fakt, że mogą być zainstalowane właściwie w każdym, najbardziej dogodnym miejscu, pozwala na uniknięcie prowadzenia zbyt długich i potencjalnie niebezpiecznych kabli mikrofonowych. 

Normalnie, do 10* paneli może być podłączonych w gwiazdę do jednej zrównoważonego wejścia poziomu liniowego, przy zastosowaniu standardowych dwuparowych kabli audio o długości do 100m. bez widocznego pogorszenia się jakości dźwięku. 

Każdy panel wymaga czterech przewodów, dwa zrównoważone podłączenia liniowe (A+, A-), jedno uziemienie (0V) i jedno podłączenie zasilania (12-32 V prąd stały). Aby ułatwić bezpośrednie połączenie, większość wzmacniaczy typu PDA Range posiada w standardzie gniazdo zewnętrznego podłączenia.

Przykładowe podłączenie do sprzętu z gniazdem zewnętrznego podłączenia:

Jeśli chcesz podłączyć panel zewnętrzny do systemu audio, który posiada wejście liniowe, ale nie posiada dodatkowego wyjścia 12-32V, można użyć zewnętrznego zasilacza prądem stałym 24V 250mA (część numer APV), tak jak pokazano poniżej:

Przykładowe podłączenie do sprzętu, który nie posiada wyjścia 12-32 V:

 

* Jedynie 3 panele podłączeniowe mogą być podłączone do wzmacniaczy ML1.

Warianty zewnętrznych paneli podłączeniowych:

APM wielokierunkowy mikrofon panelowy

Wielokierunkowy mikrofon elektretowy. Posiada konwerter z mikrofonu na poziom liniowy. Jeśli zainstalowany jest na wysokości sufitu ok. 2,5-3 m., obsługuje 25m2 (dźwięk przestrzenny) lub 2,5 m. (mowa bezpośrednia).

APL panel poziomu liniowego Dual Phono

Przyjmuje sygnały stereo (zazwyczaj ze źródła stereo takiego jak telewizor). Posiada konwerter dźwięku stereo na mono (dostępny jest również przewód SCART – dual phono).

APJ 3,5mm panel z wejściem dla mikrofonu typu jack

Przyjmuje sygnał z nierównoważonych mikrofonów elektretowych z wtyczkami typu jack o wymiarach 3,5mm. Posiada konwerter z mikrofonu na poziom liniowy, przedwzmacniacz o wysokim współczynniku wzmocnienia i 8V zasilanie fantomowe.

APQM 6,35mm (1/4”) panel z wejściem dla mikrofonu typu jack

Przyjmuje sygnał z równoważonych i nierównoważonych mikrofonów elektretowych z wtyczkami typu jack o wymiarach 6,35mm (1/4”). Posiada konwerter z mikrofonu na poziom liniowy, przedwzmacniacz o wysokim współczynniku wzmocnienia i 8V zasilanie fantomowe.

APXM XLR panel 3-pinowego wejścia mikrofonu

Przyjmuje sygnał z równoważonych i nierównoważonych mikrofonów ze standardowym złączem 3-pinowym typu XLR. Zawiera konwerter z mikrofonu na poziom liniowy, przedwzmacniacz o wysokim współczynniku wzmocnienia i 8V zasilanie fantomowe.

APXL XLR panel 3-pinowego wejścia poziomu liniowego

Przyjmuje sygnał ze sprzętu audio ze standardowym 3-pinowym podłączeniem XLR.

APQL panel 6,35mm (1/4”) wejścia poziomu liniowego

Przyjmuje sygnał ze sprzętu audio z podłączeniem 6,35mm (1/4”) typu jack.

API panel informujący o aktywnym systemie AFILS

Zawiera dwie jasne diody podświetlające symbol ucha. Diody zapalają się, gdy sieć jest zasilana na znak zainstalowania systemu AFILS.

Kabel pętli indukcyjnej

Kabel zastosowany do pętli indukcyjnej nie charakteryzuje się niczym specyficznym. Właściwie w tym celu można użyć jakiegokolwiek kabla plecionego lub jednożyłowego z mocną izolacją, zakładając, że nie jest podatny na zerwanie (aby zapobiec zwarciom i zniszczeniu wzmacniacza) oraz że ma właściwy przekrój i opór (0,5 do 1 Ohm). 

W przypadku zakupu zestawu z pętlą indukcyjną, należy zawsze używać kabla dołączonego do zestawu. Przy zakupie wzmacniacza bez kabla, należy przestudiować wykres poniżej ułatwiający wybór.

Tabela przedstawia zalecaną powierzchnię przekroju kabla dla różnych długości pętli. 

Należy obliczyć długość potrzebnego kabla i wybrać powierzchnię przekroju mieszczącą się w jasnej części wykresu. Na przykład, aby zainstalować pętlę w pokoju o wymiarach 30m. x 20m. (600m2), kabel musi mieć 100m. (2 boki po 30m. i 2 boki po 20m.) zalecana powierzchnia przekroju kabla dla długości 100m. wynosi od 2mm2 do 4mm2. Stąd też, dla PDA1000/2 (który może pokryć powierzchnię do 900m2) kabla o powierzchni przekroju 2,5mm2 będzie wystarczający. 

Dostępne są następujące kable, wszystkie w zwojach 100m.: 

 • 0,5 mm2 biały kabel jednożyłowy (pętla1/W) 
 • 1,0 mm2 biały kabel jednożyłowy (pętla2/W) 
 • 1,5 mm2 biały kabel jednożyłowy (pętla3/W) 
 • 2,5 mm2 biały kabel jednożyłowy (pętla4/W) 
 • 0,5 mm2 czarny kabel jednożyłowy (pętla1/B) 
 • 1,0 mm2 czarny kabel jednożyłowy (pętla2/B) 
 • 1,5 mm2 czarny kabel jednożyłowy (pętla3/B) 
 • 2,5 mm2 czarny kabel jednożyłowy (pętla4/B) 

Dostępna jest również taśma z folii miedzianej, której można używać jako pętli podłogowej pod dywanami o niskim natężeniu użytkowania. 

Dostępne są trzy rozmiary: 

 • 0,5 mm2 (część nr FLAT1005)
 • 1,0 mm2 (część nr FLAT2005)
 • 1,5 mm2 (część nr FLAT3005). 

Aby przymocować pętlę do podłogi i zredukować możliwość uszkodzenia, należy zastosować taśmę ochronną. Taśma miedziana powinna być połączona ze wzmacniaczem za pomocą kostki typu 1A lub przylutowana. 

Warto pamiętać, że pewne substancje chemiczne użyte do poziomowania podłogi mogą wejść w reakcję z plastikową powłoczka taśmy miedzianej. W przypadku instalowania pętli pod substancjami samopoziomującymi podłogę, zaleca się sprawdzić reakcję pokrywając niewielką część taśmy ową substancją i poczekać na efekt.

Lista dostępnych elementów:

PL1/K3

Przenośny zestaw (w plastikowym pudełku). Zawiera PL1 – wzmacniacz z akumulatorem i zintegrowanym mikrofonem, ładowarkę i nalepkę

PL1/K4

Przenośny zestaw z testerem AFILS (w plastikowym pudełku). Zawiera PL1- wzmacniacz z akumulatorem i zintegrowanym mikrofonem, ładowarkę i nalepkę, AHHM/H Fosmeter H -miernik siły pola magnetycznego/ odsłuch pętli i słuchawki

PL1/BATT Bateria zastępcza do PL1
ML1/K

Zestaw do blatu z ML1- wzmacniaczem montowanym na ścianie, mikrofonem AMT i pętlą blatową TX2

PDA102C

Zestaw do blatu z PDA102C- wzmacniaczem wolnostojącym, mikrofonem AMT i pętlą blatową TX121

VL1/B1

12V zestaw do pojazdu. Zawiera VL1 mini-12V wzmacniacz, AL8 podłączenie do zapalniczki|| pętlę TX2|| mikrofon AMT

VL1/B2

24 V zestaw do pojazdu. Zawiera VL1 mini-12V wzmacniacz, AL7 podłączenie do nieizolowanej końcówki przewodu|| konwertor prądu 24 v na 12V pętlę TX2, mikrofon AMT

DL50/K

DL50 zestaw domowy. Zawiera DL50 wzmacniacz wolnostojący, AMT mikrofon blatowy/ krawatowy, APS przewód SCART oraz kabel pętli

PDA102L

PDA102 zestaw do małych pomieszczeń (wersja z mik. blatowym/ krawatowym). Zawiera PDA102 wzmacniacz wolnostojący, AMT mikrofon blatowy/ krawatowy i kabel pętli

PDA102R

PDA102 zestaw do małych pomieszczeń (wersja z wielokierunkowym mik. panelowym) . Zawiera PDA102 wzmacniacz wolnostojący, PM mikrofon panelowy i kabel pętli

PDA102S

PDA102 zestaw do pokojów telewizyjnych. Zawiera PDA102 wzmacniacz wolnostojący, przewód SCART oraz APL panel podłączeniowy i kabel pętli

PDA200E PDA200E wzmacniacz do mocowania na ścianie
AKM1

PDA200E zestaw do sali konferencyjnej. Zawiera PDA200E wzmacniacz, APM panel do wielokierunkowego mikrofonu

AKL1

PDA200E zestaw do auli. Zawiera PDA200E wzmacniacz, AMT mikrofon blatowy/ krawatowy, AML mikrofon pulpitowy, 2 x APJ panel

AKT1

PDA200E zestaw do sali telewizyjnej/ muzycznej. Zawiera PDA200E wzmacniacz, AMH mikrofon ręczny, APS przewód SCART, APJ panel, APL panel

AKR2

PDA200E zestaw do poczekalni. Zawiera PDA200E wzmacniacz, APL panel

AKU1

PDA200E zestaw do powierzchni handlowych. Zawiera PDA200E wzmacniacz, AML mikrofon pulpitowy, APJ panel

AKW1 PDA200E zestaw 1 do świątyń.
AKW2/L

Zawiera PDA200E wzmacniacz, AML mikrofon pulpitowy, APJ panel, APL panel

AKW2/H

PDA200E zestaw 2 do świątyń. (wersja lavalier) Zawiera PDA200E wzmacniacz, AMR/LA mikrofon lavalier, APQM panel, 2 x APXM panel

AKH1/L

PDA200E zestaw do klubów fitness i zdrowotnych (wersja lavalier) Zawiera PDA200E wzmacniacz, AMR/LA mikrofon lavalier, APQM panel, APL panel

AKH1/H

PDA200E zestaw do klubów fitness i zdrowotnych (wersja z mik. ręcznym) Zawiera PDA200E wzmacniacz, AMR/HA mikrofon ręczny, APQM panel, APL panel

PDA200/2 200m2 wzmacniacz wolnostojący
PDA500/2 500m2 wzmacniacz wolnostojący
PDA1000/2 900m2 wzmacniacz wolnostojący
PDA/RM zestaw do instalacji rackowej 19” wzmacniacza
PDA/WM zestaw do instalacji ściennej wzmacniacza
APJ

Panel z wejściem 3,5mm mono jack, do podłączeń z mikrofonami AMT, AMH, AML i AMD

APL

Panel z wejściem liniowym, do podłączeń z APS przewodem SCART/ innymi źródłami poziomu liniowego

APQM

Panel z 6,35mm stereo jack, do podłączeń zestawów mik. AMR/L i AMR/H

APQL

Panel z 6,35mm stereo jack, do podłączeń z poziomem liniowym z pulpitów miksujących

APXM

Panel XLR poziomu mikrofonu, do podłączeń z mikrofonem AMP

APXL

Panel XLR poziomu liniowego, do podłączeń poziomu liniowego

APM

Wielokierunkowy mikrofon panelowy, do montażu na ścianie|| suficie|| blacie

API Świetlny wskaźnik działania system AFILS
APS Przewód SCART – double phono (do stosowania z panelem APL
APM

Wielokierunkowy mikrofon panelowy|| do montażu na ścianie, suficie, blacie. Do bezpośredniego podłączenia do ML1, DL50, PDA102, PDA200E, PDA Pro-Range lub łańcucha zewn.

AMT

Mikrofon blatowy/ krawatowy do ML1, DL50, PDA102, PDA200E, PDA Pro-Range, lub panelu APJ

AMH

Mikrofon ręczny do ML1, DL50, PDA102, PDA200E, PDA Pro-Range, lub panelu APJ

AML

Mikrofon pulpitowy ML1, DL50, PDA102, PDA200E, PDA Pro-Range, lub panelu APJ

AMLS Mikrofon pulpitowy (wersja AML z krótkim wysięgnikiem)
AMD

Mikrofon nablatowy do ML1, DL50, PDA102, PDA200E, PDA Pro-Range, lub panelu APJ

AMDS Mikrofon nablatowy (wersja AMD z krótkim wysięgnikiem)
AMP

Profesjonalny mikrofon ręczny do PDA200E i paneli APXM, wymaga przewodu AXLR

AMR/LA

Mikrofon lavalier (173,8KHz) z Rx, Tx psu do PDA200E lub panelu APQM

AMR/LB

Mikrofon lavalier (174,6KHz) z Rx, Tx psu do PDA200E lub panelu APQM

AMR/LC

Mikrofon lavalier (175,0KHz) z Rx, Tx psu do PDA200E lub panelu APQM

AMR/HA

Mikrofon ręczny (173,8KHz) z Rx, Tx psu do PDA200E lub panelu APQM

AMR/HB

Mikrofon ręczny (174,6KHz) z Rx, Tx psu do PDA200E lub panelu APQM

AMR/HC

Mikrofon ręczny (175,0KHz) z Rx, Tx psu do PDA200E lub panelu APQM

PRO45 Podwieszany przestrzenny mikrofon do PDA Pro-Range i panelu APXM
RXTI2

Testujący odbiornik sygnału pętli, wymaga 2 baterii typu AAA i słuchawek do walkmana

PNGN

Generator szumu różowego, wymaga 1 baterii typu PP3 i przewodu AL1, AL2 lub AL3

AHHM

FoSmeter – miernik siły pola magnetycznego, wymaga 1 baterii typu PP3

AMPN

FoSmeter+ generator szumu różowego i miernik siły pola magnetycznego w jednym, wymaga 1 baterii typu PP3 i przewodu AL1, AL2, AL3

AHHM/H

FoSmeter H miernik siły pola magnetycznego i przyrząd do odsłuchu sygnału pętli, wymaga 1 baterii typu PP3 i 32Ohmowych słuchawek, jak np. HEAD 1

HEAD1 32Ohmowe słuchawki do stosowania z AHHM/H
AL1

przewód 3,5mm jack – 3,5 jack (łączy PNGN z panelem APJ)

AL2

przewód 3,5mm – double phono (łączy PNGN z panelem APL lub DL50)

AL3

przewód 3,5mm – nieizolowana końcówka

LOOP1/W

100m. x 0,5mm2 biały kabel jednożyłowy (czarny- LOOP1/B)

LOOP2/W

100m. x 1,0mm2 biały kabel jednożyłowy (czarny- LOOP2/B)

LOOP3/W

100m. x 1,5mm2 biały kabel jednożyłowy (czarny- LOOP3/B)

LOOP4/W

100m. x 2,5mm2 biały kabel jednożyłowy (czarny- LOOP4/B)

FLAT1005

100m. x 0,5mm2 izolowana taśma miedziana (do instalacji pod dywanami)

FLAT2005

100m. x 1,0mm2 izolowana taśma miedziana (do instalacji pod dywanami)

FLAT3005

100m. x 1,5mm2 izolowana taśma miedziana (do instalacji pod dywanami)

TAPE 50m. taśma z włókna syntetycznego (do ochrony pętli z taśmy miedzianej)
BELDEN/10 10m. czterożyłowy kabel ekranowy Belden 8723 do stosowania z panelami podłączeniowymi
BELDEN25 25m. czterożyłowy kabel ekranowy Belden 8723 do stosowania z panelami podłączeniowymi
APT panel podłączenia pętli
AXLR przewód XLR – XLR (używany do podłączenia mikrofonu AMP do panelu APXM)
LEST 100V linia (tzn. wyjście systemu PA) do konwertora 0db (775mV poziom liniowy)
APPS przełącznik fazowy redukujący efekt „przecieku” sygnału
TEAR10 paczka 10 samoprzylepnych nalepek o treści „induction loop fitted” (zainstalowana pętla indukcyjna)