AWEX – Centrala sygnalizacji pożarowej FAS

Centrale SSP AWEX 

Wchodzą w skład systemu sygnalizacji pożarowej i są przeznaczone do ochrony życia ludzkiego oraz zabezpieczenia budynków i mienia. Odpowiedzialne są za zbieranie informacji z punktów, sterowanie urządzeniami oraz za przekazywanie informacji o powstaniu pożaru, przez urządzenie transmisji alarmów, do Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. Centrale można stosować w obiektach o kategoriach ZL I do V, PM oraz IN.

Centrale FAS wykonane są w technice modułowej, przez co są łatwe w rozbudowie oraz serwisowaniu. W podstawowej wersji wyposażone w panel użytkownika, moduł sterujący z wbudowaną pętlą dozorową, zasilacz oraz zestaw akumulatorów. Rozbudowę oraz przystosowanie central do własnych potrzeb uzyskuje się poprzez instalacje i zaprogramowanie odpowiednich kart rozszerzeń.

Cechy systemów SSP AWEX:
 • Adresowalność systemu,
 • Wyświetlacz 7 cali,
 • Redundancja systemu,
 • Do 10 linii dozorowych pętlowych,
 • Do 12 wejść nadzorowanych,
 • Do 11 wyjść uniwersalnych do urządzeń zabezpieczających,
 • 2 wyjścia zasilające,
 • Drukarka zdarzeń bieżących i archiwalnych,
 • Możliwość zastosowania paneli wyniesionych podłączanych do centrali,
 • Możliwa praca w sieci do 10 central,
 • Kontrola źródła zasilania głównego,
 • Kontrola źródła zasilania rezerwowego,
 • Sygnalizowanie uszkodzeń każdego elementu systemu,
 • Licznik zdarzeń alarmowych,
 • Opóźnienie sygnałów alarmowych,
 • Blokowanie każdego punktu adresowalnego lub grupy punktów,
 • Stan testowania elementów na liniach dozorowych,
 • Wyjście do urządzeń alarmowych (sygnalizatory),
 • Wyjście do urządzenia transmisji alarmu,
 • Wyjście sygnalizujące uszkodzenia centrali i urządzeń przez nią nadzorowanych.
 • Certyfikat CPR, dopuszczenie CNBOP, Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcjonalnie centrale mogą być monitorowane poprzez protokół TCP/IP. Zdalny dostęp do obsługi systemu możliwy jest poprzez dedykowane oprogramowanie lub poprzez stronę www.

Zastosowanie złącza RJ-45 i technologii IP, umożliwia integracje systemu z systemami zarządzania budynkiem (BMS), z systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i systemami wizualizacji (SMART VISIO).

Centrala FASmini do obsługi mniejszych i średnich obiektów

Centrala sygnalizacji pożarowej FASmini występuje w jednej obudowie. W zależności od wersji może posiadać różnie funkcjonalności opisane w tabeli poniżej.

Przyciski funkcyjne panelu obsługi użytkownika:

 • Weryfikacja – przycisk funkcyjny wyciszający sygnalizację dźwiękową oraz wysyłający do systemu informację, że użytkownik udaje się na rozpoznanie występującego alarmu I stopnia. Można go aktywować w trakcie ustawionego czasu T1. Po jego uruchomieniu zaczyna odliczać się czas T2 (czas na zweryfikowanie alarmu).
 • Kasowanie – przycisk funkcyjny służący do kasowania alarmu pożarowego w czasie T2, po skontrolowaniu miejsca wystąpienia alarmu. Wciśnięcie tego przycisku w trakcie czuwania systemu kasuje logi na ekranie Info (patrz pkt. 7.1.1)

Sygnalizacja optyczna LED

 

 • Pożar – dioda czerwona sygnalizuje wystąpienie alarmu II stopnia.
 • Alarm Wstępny – dioda czerwona sygnalizuje wykrycie alarmu pożarowego przez element na dowolnej linii dozorowej.
 • Testowanie – dioda żółta sygnalizuje stan testowania części systemu np. linii dozorowej, strefy dozorowej lub pojedynczego punktu.
 • Blokowanie – dioda żółta sygnalizuje blokowanie jakiejś części systemu np. linii dozorowej, strefy dozorowej lub pojedynczego punktu.
 • Uszkodzenie – dioda żółta sygnalizuje awarię części systemu np. linii dozorowej, pojedynczego punktu, części składowej centrali lub podłączonego do centrali urządzenia zabezpieczającego.
 • Uszkodzenie systemu – dioda żółta sygnalizuje błąd systemowy.
 • Zasilanie – dioda zielona sygnalizuje zasilanie.

Wymiary:

Zasilanie

Centrala sygnalizacji pożarowej posiada dwa źródła zasilania. Głównym źródłem zasilania jest napięcie sieciowe redukowane do napięcia pracy centrali. Zestaw akumulatorów pełni funkcję rezerwowego źródła zasilania – załącza się przy zaniku napięcia sieciowego i podtrzymuje zasilanie centrali sygnalizacji pożarowej. Centrala FASmini posiada jeden typ zasilacza.

 • Główne źródło zasilania (zasilacz) – W centrali sygnalizacji pożarowej zastosowano wydajny zasilacz o nominalnym napięciu wyjściowym 24 [V] DC, który jest integralną częścią urządzenia. Zasilacz współpracuje z modułem sterującym centrali FASmini.
 • Rezerwowe źródło zasilania (akumulatory) – Główne źródło zasilania nadzorowane jest za pomocą centrali. Po zaniku napięcia moduł automatycznie przełącza się na rezerwowe źródło zasilania którym jest zestaw akumulatorów.

Wyjścia zasilające

Centrala sygnalizacji pożarowej z wbudowanym zasilaczem posiada maksymalnie 2 wyjścia potencjałowe do zasilania urządzeń przeciwpożarowych.

Centrala FAS do zastosowania w obiektach o kategoriach ZL I do V, PM oraz IN.

Rozmieszczenie części składowych centrali FAS

 • 3.1 Moduł sterujący
 • 3.2 Płyta rozszerzeń PR 3
 • 3.3 Płyta rozszerzeń PR 5
 • 3.4 Karta pętli dozorowych KPD 2
 • 3.5 Karta wejścia/wyjścia KIO 22
 • 3.6 Karta komunikacyjna KRS 422
 • 3.7 Karta komunikacyjna KRS 422-FO
 • 3.8 Drukarka (opcjonalnie)
 • 3.9 Panel obsługi użytkownika
 • 3.9.1 Przyciski funkcyjne panelu obsługi użytkownika
 • 3.9.2 Sygnalizacja optyczna LED
 • 3.9.3 Stacyjka dostępu
 • 5.1 Główne źródło zasilania (zasilacz)
 • 5.2 Rezerwowe źródło zasilania (akumulatory)

Moduł sterujący

Moduł sterujący jest elementem decyzyjnym całej centrali. Urządzenie to występuje w każdej konfiguracji centrali sygnalizacji pożarowej. W jego skład wchodzą: moduł pętli dozorowej (pozwalający na podpięcie elementów detekcyjnych do centrali), wejścia/wyjścia (wymagane do podłączenia urządzeń współpracujących z centralą) oraz gniazdo na płytę rozszerzeń. Zasilanie modułu realizowane jest za pomocą zintegrowanego zasilacza sieciowego oraz zestawu akumulatorów. Zasilanie sieciowe jest kontrolowane przez jednostkę sterująca, przez co w razie braku napięcia, źródło energii przełączane jest automatycznie na rezerwowe. Moduł sterujący wyposażony jest w dwa mikroprocesory zapewniające redundantną prace
podstawowych funkcji systemu. Urządzenie pracuje z wykorzystaniem własnego oprogramowania kompatybilnego z oprogramowaniem innych części systemu. Alarmy prezentowane są poprzez wskaźniki LED oraz wyświetlacz wbudowany w panel użytkownika. 

Opis złączy i elementów w module sterującym:

Płyta rozszerzeń PR 3

Płyta rozszerzeń jest to element posiadający 3 sloty na karty rozszerzeń. Karty rozszerzeń podłączone do modułu tworzą integralną część centrali i są konfigurowane z poziomu centrali. Do złącz w płycie rozszerzeń można użyć przewodów o maksymalnym przekroju 2,5mm². Każda z podłączonych kart posiada dedykowane złącze do którego – w zależności od zastosowanego typu karty – można podłączyć różnego rodzaju urządzenia.

Opis złącz i elementów płyty rozszerzeń PR 3

Płyta rozszerzeń PR 5

Płyta rozszerzeń jest to element posiadający 5 sloty na karty rozszerzeń oraz złącza. Karty rozszerzeń podłączone do modułu tworzą integralną część centrali i są konfigurowane z poziomu centrali. Złącza w płycie rozszerzeń przeznaczone do maksymalnego przekroju 1,5mm² Każda z podłączonych kart posiada dedykowane złącze do którego – w zależności od zastosowanego typu karty – można podłączyć różnego rodzaju urządzenia.

Opis złącz i elementów płyty rozszerzeń PR 5

Karta pętli dozorowych KPD 2

Karta pętli dozorowych stanowi rozszerzenie centrali sygnalizacji pożarowej FAS. Element podłączany jest do płyty rozszerzeń PR 3 lub PR 5. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia mamy możliwość podłączenia dodatkowych 2 linii pętlowych lub 4 promieniowych. Konfiguracja modułu odbywa się z poziomu centrali. Opis złączy przedstawiony jest na Rysunku 4 oraz w Tabeli 3.

Opis złączy na karcie pętli dozorowych KPD 2

Karta komunikacyjna KRS 422

Karta służy do łączenia central oraz paneli wyniesionych w rozbudowany system, mogący obsłużyć budynki wielkopowierzchniowe. Karta działa na zasadzie sieciowania, wykorzystując protokół komunikacji RS 422. Opis złączy przedstawiony jest na Rysunku 6 oraz w Tabeli 5. Kartę należy montować w płycie rozszerzeń PR 3 lub PR 5 ZAWSZE W OSTATNIM SLOCIE.

Opis złącz na karcie komunikacyjnej RS

Karta komunikacyjna KRS 422-FO

Karta komunikacyjna KRS 422-FO jest wyposażona w konwerter światłowodowy. Urządzenie to pozwala łączyć centrale w sieć, gdzie odległość między nimi nie przekracza 5 [km].

Mocowanie karty komunikacyjnej KRS 422-FO na module sterującym centrali FAS.

Panel obsługi użytkownika

Panel obsługi użytkownika jest elementem systemu sygnalizacji pożarowej przeznaczonym do obsługi centrali. Posiada 7 diod sygnalizujących stan: alarmu pożarowego, alarmu wstępnego, blokowania, testowania, uszkodzenia, uszkodzenia systemu oraz zasilania. Wyposażony jest również w dotykowy, 7- calowy wyświetlacz, umożliwiający odczytywanie dodatkowych informacji dotyczących stanu centrali. Ponadto posiada dwa przyciski funkcyjne (weryfikacja i kasowanie).

Przyciski funkcyjne panelu obsługi użytkownika:

 • Weryfikacja – przycisk funkcyjny wyciszający sygnalizację dźwiękową oraz wysyłający do systemu informację, że użytkownik udaje się na rozpoznanie występującego alarmu I stopnia. Można go aktywować w trakcie ustawionego czasu T1. Po jego uruchomieniu zaczyna odliczać się czas T2 (czas na zweryfikowanie alarmu).
 • Kasowanie – przycisk funkcyjny służący do kasowania alarmu pożarowego w czasie T2, po skontrolowaniu miejsca wystąpienia alarmu. Wciśnięcie tego przycisku w trakcie czuwania systemu kasuje logi na ekranie Info (patrz pkt. 7.1.1)

Sygnalizacja optyczna LED

 

 • Pożar – dioda czerwona sygnalizuje wystąpienie alarmu II stopnia.
 • Alarm Wstępny – dioda czerwona sygnalizuje wykrycie alarmu pożarowego przez element na dowolnej linii dozorowej.
 • Testowanie – dioda żółta sygnalizuje stan testowania części systemu np. linii dozorowej, strefy dozorowej lub pojedynczego punktu.
 • Blokowanie – dioda żółta sygnalizuje blokowanie jakiejś części systemu np. linii dozorowej, strefy dozorowej lub pojedynczego punktu.
 • Uszkodzenie – dioda żółta sygnalizuje awarię części systemu np. linii dozorowej, pojedynczego punktu, części składowej centrali lub podłączonego do centrali urządzenia zabezpieczającego.
 • Uszkodzenie systemu – dioda żółta sygnalizuje błąd systemowy.
 • Zasilanie – dioda zielona sygnalizuje zasilanie.

Stacyjka dostępu

Przekręcenie kluczyka w stacyjce pozwala na uzyskanie stałego dostępu do poziomu 2 (otwarta kłódka), bez konieczności wprowadzania hasła. Na tym poziomie dostępu, w lewym górnym rogu, na panelu obsługi użytkownika podświetla się zegar.

Obudowy systemu

Obudowy systemu sygnalizacji pożarowej FAS posiadają charakter modułowy. W związku z tym istnieje możliwości dowolnego konfigurowania elementów systemu.

Obudowa centrali

Obudowa centrali jest elementem montowanym do ściany lub innego stałego elementu konstrukcyjnego obiektu. Centralę należy montować na wysokości 1,2m – 1,6m od podłoża. Centrala sygnalizacji pożarowej powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla użytkownika lub ekip ratowniczych zgodnie z wytycznymi krajowymi.