AWEX – Centrala sygnalizacji pożarowej FAS

Centrale SSP AWEX 

Centrala sygnalizacji pożarowej FASmini – kompleksowe rozwiązanie dla bezpieczeństwa

W dzisiejszych czasach ochrona obiektów przed zagrożeniami, takimi jak pożar, jest niezwykle istotna. Aby zapewnić skuteczną i szybką reakcję w przypadku wykrycia pożaru, stosuje się zaawansowane systemy sygnalizacji pożarowej. Jednym z takich systemów jest centrala sygnalizacji pożarowej FASmini. Jest to zaawansowane urządzenie o wysokiej funkcjonalności, które oferuje szereg cech i możliwości, mających na celu ochronę obiektów i szybką reakcję na zagrożenia.

Adresowalność systemu jest jedną z kluczowych cech centrali FASmini. Pozwala ona na precyzyjne określenie i lokalizację zagrożeń, co umożliwia szybką reakcję i skuteczne działania. System wyposażony jest w 7-calowy wyświetlacz, który umożliwia wygodne odczytywanie informacji na temat stanu centrali i zgłoszonych zagrożeń. Redundancja systemu gwarantuje, że w przypadku awarii jednego z elementów, centrala nadal będzie funkcjonować poprawnie.

 

Centrala FASmini obsługuje do 2 linii dozorowych pętlowych, co pozwala na monitorowanie większej liczby obszarów. Wejście nadzorowane umożliwia podłączenie czujek i innych urządzeń monitorujących, które mogą wykryć obecność zagrożeń. Wyjście do urządzeń alarmowych, takich jak sygnalizatory, umożliwia szybkie poinformowanie osób przebywających na obiekcie o wystąpieniu zagrożenia. Dodatkowo, centrala posiada wyjście do urządzenia transmisji alarmu, które umożliwia przekazanie sygnału o wystąpieniu zagrożenia do odpowiednich służb.

W przypadku uszkodzenia centrali lub urządzeń nadzorowanych przez nią, centrala sygnalizuje ten fakt poprzez odpowiednie wyjście sygnalizacyjne. Interfejs drukarki pozwala na wydrukowanie aktualnych i archiwalnych zdarzeń systemowych, co umożliwia łatwą analizę i ewentualne śledzenie wystąpionych zdarzeń.

Centrala FASmini może być również rozbudowana poprzez podłączenie paneli wyniesionych, co daje większą elastyczność i umożliwia monitorowanie większych obiektów. Możliwość pracy w sieci z innymi centralami pozwala na zintegrowane zarządzanie systemem sygnalizacji pożarowej na większej powierzchni.

Kontrola źródła zasilania głównego i rezerwowego zapewnia niezawodność działania centrali, nawet w przypadku awarii zasilania sieciowego. Centrala sygnalizuje również wszelkie uszkodzenia elementów systemu, co umożliwia szybką reakcję i naprawę problemu. Licznik zdarzeń alarmowych umożliwia monitorowanie ilości zgłoszonych zagrożeń, a opóźnienie sygnałów alarmowych daje czas na weryfikację i uniknięcie fałszywych alarmów.

Centrala FASmini umożliwia także blokowanie poszczególnych punktów adresowalnych lub grupy punktów, co może być przydatne w przypadku konieczności wyłączenia lub zablokowania pewnych obszarów. Stan testowania elementów na liniach dozorowych pozwala na sprawdzenie ich działania bez generowania alarmu.

Wersje centrali FASmini różnią się pod względem funkcjonalności. Istnieją wersje z jedną lub dwiema pętlami dozorowymi, różnymi ilościami linii sygnałowych oraz opcją interfejsu drukarki. Istnieje również możliwość sieciowania central, co umożliwia zbudowanie rozległego systemu sygnalizacji pożarowej obejmującego do 10 central.

Cechy systemów SSP AWEX:
 • Adresowalność systemu,
 • Wyświetlacz 7 cali,
 • Redundancja systemu,
 • Do 10 linii dozorowych pętlowych,
 • Do 12 wejść nadzorowanych,
 • Do 11 wyjść uniwersalnych do urządzeń zabezpieczających,
 • 2 wyjścia zasilające,
 • Drukarka zdarzeń bieżących i archiwalnych,
 • Możliwość zastosowania paneli wyniesionych podłączanych do centrali,
 • Możliwa praca w sieci do 10 central,
 • Kontrola źródła zasilania głównego,
 • Kontrola źródła zasilania rezerwowego,
 • Sygnalizowanie uszkodzeń każdego elementu systemu,
 • Licznik zdarzeń alarmowych,
 • Opóźnienie sygnałów alarmowych,
 • Blokowanie każdego punktu adresowalnego lub grupy punktów,
 • Stan testowania elementów na liniach dozorowych,
 • Wyjście do urządzeń alarmowych (sygnalizatory),
 • Wyjście do urządzenia transmisji alarmu,
 • Wyjście sygnalizujące uszkodzenia centrali i urządzeń przez nią nadzorowanych.
 • Certyfikat CPR, dopuszczenie CNBOP, Deklaracja Właściwości Użytkowych

Opcjonalnie centrale mogą być monitorowane poprzez protokół TCP/IP. Zdalny dostęp do obsługi systemu możliwy jest poprzez dedykowane oprogramowanie lub poprzez stronę www.

Zastosowanie złącza RJ-45 i technologii IP, umożliwia integracje systemu z systemami zarządzania budynkiem (BMS), z systemami zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i systemami wizualizacji (SMART VISIO).

Centrala FASmini do obsługi mniejszych i średnich obiektów

Centrala sygnalizacji pożarowej FASmini występuje w jednej obudowie. W zależności od wersji może posiadać różnie funkcjonalności opisane w tabeli poniżej.

Przyciski funkcyjne panelu obsługi użytkownika:

 • Weryfikacja – przycisk funkcyjny wyciszający sygnalizację dźwiękową oraz wysyłający do systemu informację, że użytkownik udaje się na rozpoznanie występującego alarmu I stopnia. Można go aktywować w trakcie ustawionego czasu T1. Po jego uruchomieniu zaczyna odliczać się czas T2 (czas na zweryfikowanie alarmu).
 • Kasowanie – przycisk funkcyjny służący do kasowania alarmu pożarowego w czasie T2, po skontrolowaniu miejsca wystąpienia alarmu. Wciśnięcie tego przycisku w trakcie czuwania systemu kasuje logi na ekranie Info (patrz pkt. 7.1.1)

Sygnalizacja optyczna LED

 

 • Pożar – dioda czerwona sygnalizuje wystąpienie alarmu II stopnia.
 • Alarm Wstępny – dioda czerwona sygnalizuje wykrycie alarmu pożarowego przez element na dowolnej linii dozorowej.
 • Testowanie – dioda żółta sygnalizuje stan testowania części systemu np. linii dozorowej, strefy dozorowej lub pojedynczego punktu.
 • Blokowanie – dioda żółta sygnalizuje blokowanie jakiejś części systemu np. linii dozorowej, strefy dozorowej lub pojedynczego punktu.
 • Uszkodzenie – dioda żółta sygnalizuje awarię części systemu np. linii dozorowej, pojedynczego punktu, części składowej centrali lub podłączonego do centrali urządzenia zabezpieczającego.
 • Uszkodzenie systemu – dioda żółta sygnalizuje błąd systemowy.
 • Zasilanie – dioda zielona sygnalizuje zasilanie.

Wymiary:

Zasilanie

Centrala sygnalizacji pożarowej posiada dwa źródła zasilania. Głównym źródłem zasilania jest napięcie sieciowe redukowane do napięcia pracy centrali. Zestaw akumulatorów pełni funkcję rezerwowego źródła zasilania – załącza się przy zaniku napięcia sieciowego i podtrzymuje zasilanie centrali sygnalizacji pożarowej. Centrala FASmini posiada jeden typ zasilacza.

 • Główne źródło zasilania (zasilacz) – W centrali sygnalizacji pożarowej zastosowano wydajny zasilacz o nominalnym napięciu wyjściowym 24 [V] DC, który jest integralną częścią urządzenia. Zasilacz współpracuje z modułem sterującym centrali FASmini.
 • Rezerwowe źródło zasilania (akumulatory) – Główne źródło zasilania nadzorowane jest za pomocą centrali. Po zaniku napięcia moduł automatycznie przełącza się na rezerwowe źródło zasilania którym jest zestaw akumulatorów.

Wyjścia zasilające

Centrala sygnalizacji pożarowej z wbudowanym zasilaczem posiada maksymalnie 2 wyjścia potencjałowe do zasilania urządzeń przeciwpożarowych.

Centrala FAS do zastosowania w obiektach o kategoriach ZL I do V, PM oraz IN.

Rozmieszczenie części składowych centrali FAS

 • 3.1 Moduł sterujący
 • 3.2 Płyta rozszerzeń PR 3
 • 3.3 Płyta rozszerzeń PR 5
 • 3.4 Karta pętli dozorowych KPD 2
 • 3.5 Karta wejścia/wyjścia KIO 22
 • 3.6 Karta komunikacyjna KRS 422
 • 3.7 Karta komunikacyjna KRS 422-FO
 • 3.8 Drukarka (opcjonalnie)
 • 3.9 Panel obsługi użytkownika
 • 3.9.1 Przyciski funkcyjne panelu obsługi użytkownika
 • 3.9.2 Sygnalizacja optyczna LED
 • 3.9.3 Stacyjka dostępu
 • 5.1 Główne źródło zasilania (zasilacz)
 • 5.2 Rezerwowe źródło zasilania (akumulatory)

Moduł sterujący

Moduł sterujący jest elementem decyzyjnym całej centrali. Urządzenie to występuje w każdej konfiguracji centrali sygnalizacji pożarowej. W jego skład wchodzą: moduł pętli dozorowej (pozwalający na podpięcie elementów detekcyjnych do centrali), wejścia/wyjścia (wymagane do podłączenia urządzeń współpracujących z centralą) oraz gniazdo na płytę rozszerzeń. Zasilanie modułu realizowane jest za pomocą zintegrowanego zasilacza sieciowego oraz zestawu akumulatorów. Zasilanie sieciowe jest kontrolowane przez jednostkę sterująca, przez co w razie braku napięcia, źródło energii przełączane jest automatycznie na rezerwowe. Moduł sterujący wyposażony jest w dwa mikroprocesory zapewniające redundantną prace
podstawowych funkcji systemu. Urządzenie pracuje z wykorzystaniem własnego oprogramowania kompatybilnego z oprogramowaniem innych części systemu. Alarmy prezentowane są poprzez wskaźniki LED oraz wyświetlacz wbudowany w panel użytkownika. 

Opis złączy i elementów w module sterującym:

Płyta rozszerzeń PR 3

Płyta rozszerzeń jest to element posiadający 3 sloty na karty rozszerzeń. Karty rozszerzeń podłączone do modułu tworzą integralną część centrali i są konfigurowane z poziomu centrali. Do złącz w płycie rozszerzeń można użyć przewodów o maksymalnym przekroju 2,5mm². Każda z podłączonych kart posiada dedykowane złącze do którego – w zależności od zastosowanego typu karty – można podłączyć różnego rodzaju urządzenia.

Opis złącz i elementów płyty rozszerzeń PR 3

Płyta rozszerzeń PR 5

Płyta rozszerzeń jest to element posiadający 5 sloty na karty rozszerzeń oraz złącza. Karty rozszerzeń podłączone do modułu tworzą integralną część centrali i są konfigurowane z poziomu centrali. Złącza w płycie rozszerzeń przeznaczone do maksymalnego przekroju 1,5mm² Każda z podłączonych kart posiada dedykowane złącze do którego – w zależności od zastosowanego typu karty – można podłączyć różnego rodzaju urządzenia.

Opis złącz i elementów płyty rozszerzeń PR 5

Karta pętli dozorowych KPD 2

Karta pętli dozorowych stanowi rozszerzenie centrali sygnalizacji pożarowej FAS. Element podłączany jest do płyty rozszerzeń PR 3 lub PR 5. Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia mamy możliwość podłączenia dodatkowych 2 linii pętlowych lub 4 promieniowych. Konfiguracja modułu odbywa się z poziomu centrali. Opis złączy przedstawiony jest na Rysunku 4 oraz w Tabeli 3.

Opis złączy na karcie pętli dozorowych KPD 2

Karta komunikacyjna KRS 422

Karta służy do łączenia central oraz paneli wyniesionych w rozbudowany system, mogący obsłużyć budynki wielkopowierzchniowe. Karta działa na zasadzie sieciowania, wykorzystując protokół komunikacji RS 422. Opis złączy przedstawiony jest na Rysunku 6 oraz w Tabeli 5. Kartę należy montować w płycie rozszerzeń PR 3 lub PR 5 ZAWSZE W OSTATNIM SLOCIE.

Opis złącz na karcie komunikacyjnej RS

Karta komunikacyjna KRS 422-FO

Karta komunikacyjna KRS 422-FO jest wyposażona w konwerter światłowodowy. Urządzenie to pozwala łączyć centrale w sieć, gdzie odległość między nimi nie przekracza 5 [km].

Mocowanie karty komunikacyjnej KRS 422-FO na module sterującym centrali FAS.

Panel obsługi użytkownika

Panel obsługi użytkownika jest elementem systemu sygnalizacji pożarowej przeznaczonym do obsługi centrali. Posiada 7 diod sygnalizujących stan: alarmu pożarowego, alarmu wstępnego, blokowania, testowania, uszkodzenia, uszkodzenia systemu oraz zasilania. Wyposażony jest również w dotykowy, 7- calowy wyświetlacz, umożliwiający odczytywanie dodatkowych informacji dotyczących stanu centrali. Ponadto posiada dwa przyciski funkcyjne (weryfikacja i kasowanie).

Przyciski funkcyjne panelu obsługi użytkownika:

 • Weryfikacja – przycisk funkcyjny wyciszający sygnalizację dźwiękową oraz wysyłający do systemu informację, że użytkownik udaje się na rozpoznanie występującego alarmu I stopnia. Można go aktywować w trakcie ustawionego czasu T1. Po jego uruchomieniu zaczyna odliczać się czas T2 (czas na zweryfikowanie alarmu).
 • Kasowanie – przycisk funkcyjny służący do kasowania alarmu pożarowego w czasie T2, po skontrolowaniu miejsca wystąpienia alarmu. Wciśnięcie tego przycisku w trakcie czuwania systemu kasuje logi na ekranie Info (patrz pkt. 7.1.1)

Sygnalizacja optyczna LED

 

 • Pożar – dioda czerwona sygnalizuje wystąpienie alarmu II stopnia.
 • Alarm Wstępny – dioda czerwona sygnalizuje wykrycie alarmu pożarowego przez element na dowolnej linii dozorowej.
 • Testowanie – dioda żółta sygnalizuje stan testowania części systemu np. linii dozorowej, strefy dozorowej lub pojedynczego punktu.
 • Blokowanie – dioda żółta sygnalizuje blokowanie jakiejś części systemu np. linii dozorowej, strefy dozorowej lub pojedynczego punktu.
 • Uszkodzenie – dioda żółta sygnalizuje awarię części systemu np. linii dozorowej, pojedynczego punktu, części składowej centrali lub podłączonego do centrali urządzenia zabezpieczającego.
 • Uszkodzenie systemu – dioda żółta sygnalizuje błąd systemowy.
 • Zasilanie – dioda zielona sygnalizuje zasilanie.

Stacyjka dostępu

Przekręcenie kluczyka w stacyjce pozwala na uzyskanie stałego dostępu do poziomu 2 (otwarta kłódka), bez konieczności wprowadzania hasła. Na tym poziomie dostępu, w lewym górnym rogu, na panelu obsługi użytkownika podświetla się zegar.

Obudowy systemu

Obudowy systemu sygnalizacji pożarowej FAS posiadają charakter modułowy. W związku z tym istnieje możliwości dowolnego konfigurowania elementów systemu.

Obudowa centrali

Obudowa centrali jest elementem montowanym do ściany lub innego stałego elementu konstrukcyjnego obiektu. Centralę należy montować na wysokości 1,2m – 1,6m od podłoża. Centrala sygnalizacji pożarowej powinna znajdować się w miejscu dostępnym dla użytkownika lub ekip ratowniczych zgodnie z wytycznymi krajowymi.