Czujka pogodowa deszcz wiatr – CDW-03

CDW-03 - Czujka pogodowa deszcz–wiatr

CZUJKI POGODOWE CDW-3

Czujka stanowi praktyczny element uzupełniający dla systemów oddymiania i przewietrzania. Czujka deszcz, wiatr i deszcz-wiatr reaguje na przekroczenia określonej wartości krytycznej. Umożliwia automatyczne zamknięcie wyciągów (klap, okien) w przypadku pojawienia się deszczu lub zbyt silnego wiatru.

W skład czujki CDW-03 wchodzi czujnik wiatru WINDTEC. Powyżej ustawionej szybkości wiatru np.: ok. 5 m/s, załącza się przekaźnik, który powoduje wysłanie sygnału do centrali a w konsekwencji zamknięcie wyciągów (klap, okien itp.). Przekaźnik załącza się po 10 sekundowym opóźnieniu w celu wyeliminowania krótkotrwałych porywów wiatru. Załączenie się przekaźnika sygnalizowane jest świeceniem diody czerwonej na płycie czujki.

W celu sprawdzenia poprawności podłączenia i działania czujki należy nastawić minimalną wartość wiatru i poruszyć wiatrowskazem we wszystkich kierunkach nieprzerwanie przez 10 sek. Przekroczenie zadanej siły wiatru sygnalizowane jest świeceniem diody żółtej umieszczonej na płycie czujki.

Zakres regulacji siły wiatru 0÷15 m/s za pomocą 15 stopniowego przełącznika.

W przypadku deszczu prąd płynie przez pole pomiarowe, powodując załączenia przekaźnika. Przekaźnik załącza się po 10 sekundowym opóźnieniu w celu wyeliminowania pojedynczych kropli deszczu. Załączenie się przekaźnika sygnalizowane jest świeceniem diody czerwonej na płycie czujki.
Deszcz powinien mieć swobodny dostęp do powierzchni elektrod czujki. W celu sprawdzenia poprawności działania czujki należy dotknąć elektrody mokrym palcem przez 10 sek. Wystąpienie deszczu sygnalizowane jest świeceniem diody zielonej umieszczonej na płycie czujki.

Schemat podłączenia czujki CDW-03 do centrali oddymiania AFG-2004:

 Schemat podłączenia czujki CDW-03 do centrali przewietrzania CP-03: