Systemy napędów

Siłownik drzwiowy FTA 600R S12, Aumuller, FUMARO

Siłowniki drzwiowe

Urządzenia służące do automatycznego otwierania drzwi w przypadku pożaru.

Siłowniki do okien

Siłowniki, które służą do automatycznego otwierania i zamykania okien w przypadku pożaru.

Napęd ryglujący FVU, Aumuller, FUMARO

Napędy ryglujące

Urządzenia stosowane w oknach pożarowych i, które zapewniają dodatkową ochronę przed włamaniem i niekontrolowanym otwarciem.

Napęd trzpieniowy SP8 FAKRO, FUMARO

Napędy trzpieniowe

Napędy wykorzystywane przy naturalnej wentylacji.

Siłowniki: Definicja, Zastosowanie i Działanie
Definicja i Podział

Siłowniki są urządzeniami wykorzystywanymi do automatycznego otwierania i zamykania elementów, takich jak drzwi i okna, w systemach bezpieczeństwa pożarowego. Wyróżnia się kilka rodzajów siłowników:

  • Siłowniki drzwiowe: służą do automatycznego otwierania drzwi w przypadku pożaru.
  • Siłowniki do okien: przeznaczone do automatycznego otwierania i zamykania okien w sytuacjach awaryjnych.
  • Napędy ryglujące: stosowane w oknach pożarowych dla dodatkowej ochrony przed włamaniem.
  • Napędy trzpieniowe: wykorzystywane w systemach naturalnej wentylacji.
Zastosowanie

Siłowniki pełnią kluczową rolę w systemach oddymiania i napowietrzania, zapewniając:

  • Ewakuację dymu: umożliwiają szybkie usunięcie dymu z budynku, co jest kluczowe dla bezpiecznej ewakuacji ludzi.
  • Dostarczanie świeżego powietrza: wspierają napływ świeżego powietrza, co poprawia warunki pracy służb ratowniczych i zwiększa bezpieczeństwo ewakuowanych osób.
Działanie

Siłowniki działają na podstawie sygnałów z systemów sygnalizacji pożarowej. W przypadku wykrycia pożaru, automatycznie uruchamiają proces otwierania okien lub drzwi, co umożliwia ewakuację dymu i dostarczanie świeżego powietrza. Działanie siłowników jest zintegrowane z innymi elementami systemu pożarowego, co pozwala na skoordynowaną i efektywną reakcję na zagrożenie pożarowe.

Standardy i Wymagania Techniczne

Siłowniki muszą spełniać wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa określone w polskich normach. Ich instalacja i eksploatacja muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi. Regularna konserwacja i przeglądy są niezbędne do zapewnienia ich niezawodności.

Integracja i Konserwacja
  • Integracja: Siłowniki są często integrowane z systemami sygnalizacji pożarowej i innymi systemami bezpieczeństwa, co umożliwia ich automatyczne uruchomienie w sytuacjach awaryjnych.
  • Konserwacja: Regularne przeglądy techniczne są niezbędne dla utrzymania sprawności i niezawodności siłowników. Dzięki temu można zapewnić ich prawidłowe działanie w krytycznych momentach.

Podsumowując, siłowniki są integralną częścią systemów bezpieczeństwa pożarowego, zapewniając skuteczną ewakuację dymu i napowietrzanie, co przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa w budynkach.