Systemy Sygnalizacji Pożaru

Centrale sterowania SSP

Urządzenia służące do kontrolowania i monitorowania systemu sygnalizacji pożaru w budynku. CSSP jest odpowiedzialna za odbieranie sygnałów z czujników pożarowych oraz za wywoływanie alarmu w przypadku wykrycia pożaru.

CzujkiSSP

Urządzenia służące do wykrywania obecności ognia lub dymu w budynku. Są kluczowym elementem systemu sygnalizacji pożaru i pozwalają na szybkie wykrycie zagrożenia oraz podjęcie działań ratunkowych.

Podkładka wibracyjna 24 V BF320 (pod poduszkę) dla osób niedosłyszących

Zapewnia wczesne ostrzeganie o potencjalnym alarmie pożarowym lub ewakuacji osobom niedosłyszącym.

SSP dla przemysłu morskiego

Przeznaczone do stosowania na statkach, platformach wiertniczych, promach i innych obiektach morskich, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożaru.