Systemy oddymiania

Centrale Oddymiania

Urządzenia służące do sterowania i monitorowania systemem oddymiania w przypadku pożaru. System oddymiania ma na celu usuwanie dymu i gorącego powietrza z budynku w celu ułatwienia ewakuacji osób i zapobieżenia powstaniu zadymienia, które może prowadzić do paniki i zwiększyć ryzyko zgonów lub obrażeń.

Konwencjonalna czujka termiczna A1R - C4403A1R

Czujki dymu

Służą do wykrywania dymu w budynku w przypadku pożaru. Ich rola polega na wykryciu obecności dymu, co pozwala na szybkie uruchomienie systemu oddymiania, który ma na celu usuwanie dymu z budynku.

Przyciski

Przyciski pełnią ważną rolę w systemach oddymiania- umożliwiają użytkownikom budynku szybkie i łatwe uruchomienie systemu w przypadku pożaru.