Klapy dymowe – podstawowe informacje

Jak działają klapy dymowe?

Klapy dymowe są nieocenionym elementem systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w nowoczesnych budynkach. Ich podstawowa funkcja polega na skutecznym odprowadzaniu dymu i gorących gazów powstałych podczas pożaru, co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych dróg ewakuacyjnych oraz umożliwienia efektywnych działań straży pożarnej.

Klapy dymowe uruchamiają się w momencie wykrycia pożaru przez system pożarowy lub system oddymiania, który automatycznie aktywuje klapy dymowe. Klapy otwierają się umożliwiając wyprowadzenie dymu na zewnątrz. Dzięki temu w budynku utrzymywana jest lepsza widoczność i niższa temperatura, co jest niezwykle ważne podczas ewakuacji ludzi oraz działań ratowniczych.

Typy Klap Dymowych

Elektryczne Klapy Dymowe:

 • Mechanizm działania: Elektryczne klapy dymowe są napędzane silnikami elektrycznymi. Aktywacja tych klap odbywa się zwykle poprzez sygnał z systemu alarmowego lub detektora dymu.
 • Zasilanie: Wymagają stałego źródła zasilania elektrycznego, co oznacza, że muszą być podłączone do głównej instalacji elektrycznej budynku lub mieć zapewnione niezależne źródło zasilania awaryjnego.
 • Zastosowanie: Są często stosowane w budynkach, gdzie niezbędna jest szybka i automatyczna reakcja na pożar, a także możliwość zdalnego sterowania i monitorowania stanu systemu. Mogą być również wykorzystywane do codziennego przewietrzania pomieszczeń.

Pneumatyczne Klapy Dymowe:

 • Mechanizm działania: Pneumatyczne klapy dymowe działają na zasadzie ciśnienia powietrza. Są one aktywowane przez zmianę ciśnienia powietrza, która może być wywołana przez detektor dymu lub ręczne urządzenia.
 • Jednorazowe użycie: Po każdym użyciu, nawet przypadkowym, konieczna jest wymiana nabojów pneumatycznych. Nie nadają się do regularnego użytkowania, takiego jak przewietrzanie.
 • Zasilanie: Nie wymagają bezpośredniego zasilania elektrycznego, co czyni je bardziej elastycznymi w instalacji i mniej zależnymi od zasilania elektrycznego budynku.
 • Zastosowanie: Są odpowiednie w miejscach, gdzie nie ma łatwego dostępu do zasilania elektrycznego lub tam, gdzie wymagana jest prostota instalacji i konserwacji.

Wybór między elektrycznymi a pneumatycznymi klapami dymowymi zależy od specyficznych wymagań i warunków danego budynku, w tym od dostępności źródła zasilania, wymogów bezpieczeństwa oraz łatwości instalacji i konserwacji.

Jakie są wymagania dotyczące konserwacji i testowania klap dymowych?
 

Wymagania dotyczące konserwacji i testowania klap dymowych są istotne dla zapewnienia ich skutecznego działania w sytuacji pożaru. Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Regularne Inspekcje: Klapy dymowe wymagają regularnych przeglądów, aby upewnić się, że są w dobrym stanie technicznym i gotowe do użycia. Zazwyczaj zaleca się, aby inspekcje były przeprowadzane co najmniej raz w roku.

 2. Testowanie Funkcjonalności: Klapy dymowe powinny być testowane pod kątem ich zdolności do otwierania i zamykania. Testy te powinny być przeprowadzane w regularnych odstępach czasu, zgodnie z zaleceniami producenta lub przepisami bezpieczeństwa.

 3. Czyszczenie i Konserwacja Mechanizmów: Wszystkie ruchome części klap dymowych, w tym mechanizmy otwierające i zamykające, powinny być regularnie czyszczone i smarowane, aby zapewnić ich płynne działanie.

 4. Sprawdzanie Czujników i Alarmów: W przypadku klap dymowych aktywowanych automatycznie, ważne jest regularne sprawdzanie i testowanie czujników dymu i temperatury, aby upewnić się, że prawidłowo aktywują one system w razie wykrycia pożaru.

 5. Zgodność z Przepisami Lokalnymi: Wymagania dotyczące konserwacji i testowania klap dymowych mogą różnić się w zależności od lokalnych przepisów bezpieczeństwa pożarowego. Ważne jest, aby zawsze przestrzegać lokalnych wytycznych i standardów.

 6. Dokumentacja i Raportowanie: Wszystkie działania związane z konserwacją i testowaniem klap dymowych powinny być odpowiednio dokumentowane. Raporty te mogą być wymagane przez organy regulacyjne lub służby pożarowe.

Pamiętaj, że dokładne wymagania dotyczące konserwacji i testowania mogą się różnić w zależności od modelu klap dymowych, lokalizacji oraz specyficznych przepisów. Dlatego zawsze zaleca się konsultację z profesjonalistami w tej dziedzinie lub bezpośrednio z producentem klap dymowych, aby uzyskać szczegółowe informacje i zalecenia.

Czy klapy dymowe są obowiązkowe?

Klapy dymowe są ważnym elementem systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach i ich stosowanie jest zalecane w wielu przypadkach, choć nie zawsze jest obowiązkowe według przepisów prawa. Stosowanie klap dymowych może być szczególnie ważne i czasami obowiązkowe w budynkach użyteczności publicznej oraz niektórych budynkach mieszkalnych, szczególnie w tych o wysokim zagrożeniu pożarowym, takich jak obiekty przemysłowe, magazyny czy hale produkcyjne. Są one również zalecane w budynkach wielopiętrowych, gdzie ewakuacja osób może być utrudniona przez dym i ciepło.

Klapy dymowe są stosowane w różnych typach budynków, w tym w sklepach wielkopowierzchniowych, galeriach handlowych, halach sportowych i magazynowych, szkołach, szpitalach i innych budynkach użyteczności publicznej, a także w budynkach mieszkalnych. Ich zastosowanie zależy od rodzaju budynku, jego przeznaczenia, wielkości i konstrukcji. Klapy powinny być odpowiednio rozmieszczone na każdym piętrze, a ich liczba powinna być dostosowana do powierzchni oraz liczby pomieszczeń. W przypadku budynków o dużych przekrojach, takich jak hale produkcyjne czy magazyny, konieczne może być zastosowanie większej liczby klap dymowych, aby zapewnić skuteczne odprowadzenie dymu i ciepła w razie pożaru.

Dla uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących obowiązków instalacji klap dymowych w konkretnych budynkach, zaleca się konsultację z lokalnymi przepisami budowlanymi lub specjalistami w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Wykaz elementów składowych klap dymowych (przykładowy producent: ASKON FIRE):

RYS. A.

Poproś o wycenę: