Sygnalizatory

Sygnalizator akustyczno-optyczny SA-K7N

Sygnalizatory w systemach pożarowych

Urządzenia służące do wczesnego sygnalizowania pożaru. SA-K to jeden z rodzajów sygnalizatorów dźwiękowych stosowanych w systemach pożarowych. Oznacza on Sygnalizator Akustyczny-Komunikacyjny i służy do wczesnego ostrzegania osób znajdujących się w budynku o zagrożeniu pożarem. Sygnalizator SA-K emituje charakterystyczny, głośny dźwięk, który ma na celu przyciągnięcie uwagi osób i zasygnalizowanie potrzeby natychmiastowego opuszczenia budynku.

Sygnalizatory SA-K są montowane w różnych częściach budynków, takich jak korytarze, sale, pomieszczenia socjalne itp. Często są też wykorzystywane w systemach ostrzegania przeciwpożarowego wraz z innymi sygnalizatorami, takimi jak sygnalizatory świetlne, aby zapewnić kompleksowe ostrzeżenie w przypadku pożaru.

Schemat doboru sygnalizatorów W2 posiadających dokumnety CNBOP-PIB:

Sygnalizatory zewnętrzne SAOZ-PK2

Przeznaczone do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałem akustycznym i sygnałem optycznym w zewnętrznych jak i wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru.

 • Optyka zgodna z normą PN-EN 54-23:2010, akustyka zgodna z normą PN-EN 54-3:2003.
 • 4 wzory dźwięku.
 • Źródło dźwięku – przetworniki piezoceramiczne.
 • Źródło światła – palnik ksenonowy.
 • Możliwość tworzenia sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie – (tylko część akustyczna).
 • Współpraca z sygnalizatorami SA-K5N, SA-K7N w ramach sieci (synchronizacja części akustycznej).
 • 2 poziomy natężenia dźwięku: 100dB, 110dB.
 • Współpracuje z wyłącznikiem WSD-1.

Schemat podłączenia:

Dane techniczne:

Typ sygnalizatora:

akustyczno-optyczny

Napięcie zasilania:

16-32,5V DC

Pobór prądu w stanie spoczynku:

0mA

Pobór prądu w stanie alarmowania:

<0,45A

Pobór mocy w stanie alarmowania:

<10,8W

Natężenie dźwięku w odległości 1m:

tryb pełnej głośności >110dB tryb obniżonej głośności >100dB

Rodzaj środowiska pracy:

Typ B

Zakres temperatury pracy:

od -25˚C do +70˚C

Stopień ochrony zapewniony przez obudowę:

IP 33C

Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnałowej/zasilania:

Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekrój zgodnie z PN-EN 54-23 od 0,28mm² do 1,5mm² włącznie

Max. przekrój przewodu:

1,5mm²

Barwa emitowanego światła:

Wg świadectwa dopuszczenia: czerwona

Wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona

Liczba błysków na minutę:

34 rozbłyski na minutę

Czas pojedynczego rozbłysku:

tb~0,5ms

Kategoria urządzenia:

Kategoria O

Masa:

~1100g

Wymiary:

312x295x95mm

Współpracująca puszka instalacyjna:

PIP-3AN

Sygnalizatory akustyczne wewnętrzne:

SA-P8 – czyli udoskonalony sygnalizator akustyczny (zastępuje SA-K5N) 

Sygnalizator SA-P8 pojawia się w ofercie w miejsce sygnalizatora SA-K5N.  Urządzenie jest dostępne w dwóch odmianach (obudowa biała lub czerwona). Podobnie jak SA-K5N, SA-P8 również cechuje wysoki poziom generowanego dźwięku. Sygnalizator posiada potencjometr umożliwiający regulację głośności, opcję stopniowego narastania poziomu dźwięku, czy możliwość synchronizacji  członu akustycznego również z SA-K5N, SA-K7N, SAOZ-Pk2. Synchronizacja odbywa się z wykorzystaniem dodatkowej żyły. Sam obwód synchronizacji został poddany modyfikacjom, dzięki którym istnieje możliwość zbudowania sieci sygnalizatorów składających się z większej liczby urządzeń niż dotychczas umożliwiały to SA-K5N czy SA-K7N. Dodatkowo użytkownik ma do wyboru 16 wzorów dźwięku sygnału alarmowego, co jest sporą zmianą w stosunku do SA-K5N, gdzie były dostępne 4 syreny. Podobnie jak w SO-P8 w SA-P8 zastosowano również ogranicznik prądu rozruchowego. Obudowę sygnalizatora cechuje stopień ochrony IP33 oraz odporność mechaniczna IK07. Sama obudowa jest nieco wyższa (88 mm) w stosunku do SA-K5N (62 mm).

SAO-P8 – następca SA-K7N

Sygnalizator SAO-P8 pojawia się w ofercie w miejsce sygnalizatora SA-K7N. Występuje w 6 odmianach różniących się między sobą kolorem obudowy (biała lub czerwona), a także barwą generowanego światła (białe, czerwone, białe i czerwone naprzemiennie). Warto podkreślić, że Świadectwo Dopuszczenia jest ważne jedynie dla odmiany SAO-P8/CC (obudowa i światło czerwone) podczas, gdy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych obowiązuje dla wszystkich odmian. Podobnie jak w SO-P8 również w SAO-P8 istnieje możliwość wyboru 1 z 4 brył (3m, 6m, 9m, 12m) w obrębie jednego urządzenia. Warto podkreślić, że bryła 12m jest zupełną nowością. Pozwala ona osiągnąć nawet 70% większy promień obszaru pokrycia (w stosunku do SA-K7N/9m montowanego na suficie, wysokość 6 m). Należy pamiętać, że zmiana ustawień (bryły, wzoru dźwięku, pozycji potencjometru) wpływa na pobór prądu oraz mocy. SAO-P8 posiada możliwość synchronizacji (dodatkowa żyła) z sygnalizatorami:

 • SA-P8, SA-K5N (część akustyczna)
 • SO-P8 (część optyczna)
 • SA-K7N, SAOZ-Pk2 (część akustyczna oraz optyczna)

W stosunku do SA-K7N inny jest również klosz członu optycznego (z dodatkiem dyfuzora), co pozwala od razu wizualnie odróżnić sygnalizatory SAO-P8 od poprzednika. Zabieg ten poprawił także wygląd i ogólną estetykę wykonania sygnalizatora. Nowością jest ogranicznik prądu rozruchowego. Obudowę SAO-P8 cechuje stopień ochrony IP33 oraz odporność mechaniczna IK07.

SA-P8

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY  SA-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

 • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0883
 • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4839/2023

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczny SA-P8 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej w systemach sygnalizacji pożarowej. Sygnalizator przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynku.

Opis konstrukcji:

W pokrywie sygnalizatora SA-P8 znajdują się dwa bloki przyłączeniowe. Blok oznaczony jako ZAS służy do podłączenia przewodów zasilających („+”, „-”), a także przewodu synchronizacji (S). Blok oznaczony jako WSD-1 jest wyjściem służącym do podłączenia wyłącznika sygnału dźwiękowego WSD-1. Ponadto w pokrywie znajduje się również potencjometr do regulacji poziomu dźwięku oraz sześciopozycyjny mikroprzełącznik. Przy pomocy mikroprzełącznika możliwy jest wybór trybu pracy, wybór wzoru dźwięku oraz aktywacja opcji stopniowego narastania dźwięku. Opcja ta umożliwia stopniowe zwiększanie poziomu dźwięku od wartości minimalnej do wartości zadanej przy pomocy potencjometru.

Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator SA-P8 po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał akustyczny, zgodny z bieżącymi nastawami. Sygnał akustyczny jest generowany przez przetwornik piezoceramiczny. Sygnalizator SA-P8 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie.

Oznaczenia / odmiany:

Sygnalizator SA-P8 występuje w dwóch odmianach asortymentowych przedstawionych w poniższej tabeli.

Oznaczenie / odmiana Opis
SA-P8/C sygnalizator akustyczny w obudowie czerwonej
SA-P8/Bsygnalizator akustyczny w obudowie białej

Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: wykręcić wkręt blokujący podstawę, trzymając podstawę dokonać obrotu koszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć kosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).  Po zamknięciu, zablokować podstawę poprzez dokręcenie wkrętu blokującego.

Zalecenia montażowe:

Sygnalizatory typu SA-P8 powinny być włączane do instalacji SSP za pośrednictwem puszek połączeniowych o wymaganej klasie podtrzymania funkcji elektrycznych (zalecane PIP-3AN). W przypadku braku potrzeby korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatorów typu SA-P8 możliwy jest również montaż poprzez puszkę instalacyjną PIP-1AN, z zachowaniem poniższych informacji dotyczących sposobu montowania.  Jeśli niepotrzebny jest montaż bezpośrednio na puszce, to do podłączenia sygnalizatora wykorzystana może być puszka PIP-2AN/0,375A.

Puszka powinna być montowana do podłoża/ściany, która posiada wymaganą odporność ogniową.   W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze jest niemożliwy, dopuszczalny jest montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej. Puszka połączeniowa musi być zamontowana na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka zamontowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SA-P8 zamontowany jest na suficie podwieszanym). Szczegółowe wytyczne odnośnie montażu puszek instalacyjnych zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2.

Do montażu w suficie podwieszanym przeznaczona jest osłona mocująca OM-1. Zabieg ten pozwala na ukrycie sygnalizatora w suficie podwieszanym, co powoduje zwiększenie walorów estetycznych wykonanej instalacji.

Jeśli w miejscu montażu zachodzi potrzeba ochrony sygnalizatora przed uszkodzeniami mechanicznymi, zastosowana może być osłona zabezpieczająca OZ-50-3.

Dane techniczne:

Typ sygnalizatora akustyczny
Napięcie zasilania

16-32,5 V DC

Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <40 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania

<0,96 W*

Poziom dźwięku w odległości 1 m >100 dB*
Częstotliwość błysku nie dotyczy
Czas błysku nie dotyczy
Czas pomiędzy błyskami nie dotyczy
Kategoria obszaru pokrycia nie dotyczy
Rodzaj środowiska pracy Typ A
Temperatura pracy od -10°C do +55°C
Stopień ochrony (kod IP) IP33
Stopień ochrony (kod IK) IK07
Max. przekrój przewodu

2,5 mm2

Wymiary Ø114×88 mm
Masa ~235 g

Podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski wyzwala generowanie sygnału akustycznego:

Synchronizacja:

Sygnalizatory typu SA-P8 mogą pracować w sieci (synchronizacja części akustycznej). Urządzenia, które mają być ze sobą zsynchronizowane powinny być połączone dodatkową żyłą oznaczoną na schemacie jako S. Tylko jeden sygnalizator w sieci powinien być ustawiony jako MASTER, pozostałe jako SLAVE.

Poniżej przykładowy schemat synchronizacji:

Zadziałanie wyłącznika WSD-1 podłączonego do sygnalizatora MASTER powoduje wyciszenie całej linii sygnalizatorów pracujących w sieci. Zadziałanie wyłącznika podłączonego do urządzenia pracującego w trybie SLAVE powoduje wyłączenie części akustycznej jedynie w sygnalizatorze, do którego podłączony jest WSD-1.

UWAGA!

Regulacja poziomu dźwięku przy pomocy potencjometru działa lokalnie i dotyczy sygnalizatora,  w którym zmieniana jest nastawa.

UWAGA!

Sygnalizatory SA-P8 mogą być synchronizowane również z innymi sygnalizatorami produkowanymi przez W2:

 • SA-K5N / część akustyczna
 • SA-K7N, SAOZ-Pk2, SAO-P8 / część akustyczna

SO-P8

SYGNALIZATOR OPTYCZNY  SO-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

 • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0875
 • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4826/2023

Przeznaczenie:

Sygnalizator optyczny SO-P8 przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w systemach sygnalizacji pożarowej. Sygnalizator przeznaczony jest do pracy na zewnątrz budynku, może być również montowany wewnątrz pomieszczeń.

 Opis konstrukcji:

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. Obudowa składa się z trzech części: korpusu z zamontowaną lampą LED, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umożliwiającej montaż do ściany/sufitu lub bezpośrednio do puszki PIP-1AN lub PIP-3AN.

W pokrywie znajdują się:

 • złącze zasilające,
 • ośmiopozycyjny mikroprzełącznik.

Złącze zasilające posiada trzy wyprowadzenia oznaczone „+”, „-”, „S”. Zaciski „+” oraz „-” służą do zasilania, natomiast zacisk „S” do podłączenia dodatkowej żyły synchronizacji.

Przy użyciu mikroprzełącznika możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora – „master” lub „slave”, wyboru czasu opóźnienia, wyboru częstotliwości błysków czy wyboru bryły obszaru pokrycia (3m, 6m, 9m, 12m).

Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator SO-P8 po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku krótszym od 0,2 s. Fabrycznie częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,5 Hz. Elementem generującym światło są diody LED, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzącym układ optyczny. Sygnalizator SO-P8 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizowana część optyczna).

Oznaczenia / odmiany:

Sygnalizator SO-P8 występuje w sześciu odmianach asortymentowych przedstawionych w poniższej tabeli.

Oznaczenie / odmiana Opis
SO-P8/CC

sygnalizator optyczny w obudowie czerwonej,światło czerwone

SO-P8/CB

sygnalizator optyczny w obudowie czerwonej, światło białe

SO-P8/CM

sygnalizator optyczny w obudowie czerwonej, światło białe i czerwone naprzemiennie

SO-P8/BC

sygnalizator optyczny w obudowie białej, światło czerwone

SO-P8/BB

sygnalizator optyczny w obudowie białej, światło białe

SO-P8/BM

sygnalizator optyczny w obudowie białej, światło białe i czerwone naprzemiennie

UWAGA!

Świadectwo Dopuszczenia jest ważne jedynie dla odmiany SO-P8/CC.

Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: trzymając podstawę dokonać obrotu kloszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć klosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).

Zalecenia montażowe:

Sygnalizatory typu SO-P8 powinny być włączane do instalacji SSP za pośrednictwem puszek połączeniowych o wymaganej klasie podtrzymania funkcji elektrycznych (zalecane PIP-3AN/0,75A). W przypadku braku potrzeby korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatorów typu SO-P8 możliwy jest również montaż poprzez puszkę instalacyjną PIP-1AN/0,375A, z zachowaniem poniższych informacji dotyczących sposobu montowania.  Jeśli nie jest wymagany montaż bezpośrednio na puszce to do podłączenia sygnalizatora wykorzystana może być puszka PIP-2AN/0,375A.

Puszka powinna być montowana do podłoża/ ściany, która posiada wymaganą odporność ogniową.  W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze PIP jest niemożliwy, dopuszczalny jest montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej, natomiast puszka PIP połączeniowa musi być zamontowana na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka PIP zamontowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SO-P8 zamontowany jest w suficie podwieszanym). Szczegółowe wytyczne odnośnie montażu puszek instalacyjnych PIP zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2.

Do montażu w suficie podwieszanym przeznaczona jest osłona mocująca OM-2. Zabieg ten pozwala na ukrycie sygnalizatora w suficie podwieszanym, co powoduje zwiększenie walorów estetycznych wykonanej instalacji.

Jeśli w miejscu montażu zachodzi potrzeba ochrony sygnalizatora przed uszkodzeniami mechanicznymi zastosowana może być osłona zabezpieczająca OZ-50-2.

Dane techniczne:

Typ sygnalizatora optyczny
Napięcie zasilania

16-32,5 V DC

Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <30 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania

<0,72 W*

Poziom dźwięku w odległości 1 m nie dotyczy
Częstotliwość błysku

0,5 Hz*

Czas błysku ~150 ms*
Czas pomiędzy błyskami ~1850 ms*
Kategoria obszaru pokrycia O
Rodzaj środowiska pracy Typ B
Temperatura pracy od -25°C do +70°C
Stopień ochrony (kod IP) IP54
Stopień ochrony (kod IK) IK07
Max. przekrój przewodu

2,5 mm2

Wymiary Ø114×70 mm
Masa ~230 g

Podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski wyzwala generowanie sygnału błyskowego:

Synchronizacja:

Sygnalizatory typu SO-P8 mogą pracować w sieci (synchronizacja części optycznej). Urządzenia, które mają być ze sobą zsynchronizowane powinny być połączone dodatkową żyłą oznaczoną na schemacie jako S. Tylko jeden sygnalizator w sieci powinien być ustawiony jako MASTER, pozostałe jako SLAVE.

Poniżej przykładowy schemat synchronizacji:

Sygnalizatory SO-P8 mogą być synchronizowane również z innymi sygnalizatorami produkowanymi przez W2:

 • SA-K7N – część optyczna
 • SAOZ-Pk2 – część optyczna
 • SAO-P8 – część optyczna

UWAGA!

W celu poprawnego zrealizowania synchronizacji ustawiona częstotliwość błysku dla SO-P8 powinna wynosić 0,5 Hz.

Montaż na suficie:

Poniżej przedstawiono wykres dla montażu sygnalizatorów SO-P8 na suficie, a także tabelę gdzie przedstawiono promień obszaru pokrycia (r) w zależności od wysokości montażu (h) oraz wybranej bryły optycznej.

Montaż na ścianie:

Bryły fotometryczne sygnalizatora SO-P8 – natężenie na powierzchni >0,4 lx (przekroje poprzeczne – równolegle do podłogi). Przekroje równolegle do podłogi przy sygnalizatorze zawieszonym na ścianie wykonane w odległości x od osi optycznej sygnalizatora. Osie wszystkich wykresów wyskalowane w metrach. Na rysunku poniżej sygnalizator SO-P8 zamontowany jest na ścianie. W odległości (x=4m) od osi sygnalizatora przedstawiono przekrój poprzeczny bryły fotometrycznej, gdzie zapewnione jest wymagane natężenie oświetlenia.

Na rysunku kolorem niebieskim zaznaczona została bryła fotometryczna, a fioletowym płaszczyzna przekroju podłużnego. Na przykładzie powyżej znajduje się ona w odległości x=4 m od osi optycznej sygnalizatora (jeśli przyjąć, że sygnalizator jest zamocowany na wysokości 4 m i ta wysokość odpowiada punktowi x=0, y=0, z=0 to przedstawiony na rysunku po prawej stronie przekrój podłużny odpowiada obszarowi na podłodze, gdzie natężenie oświetlenia wynosi ≥ 0,4 lx (przykład dla sygnalizatora SO-P8/CC bryła 6m).

UWAGA!

Wszystkie przekroje znajdują się w DTR wyrobu.

W celu zmiany częstotliwości błysku sygnalizatora należy zmienić nastawy mikroprzełączników F0, F1 zgodnie z poniższą tabelą.

W celu zmiany czasu opóźnienia pomiędzy sygnalizatorem pracującym w trybie master, a kolejnym sygnalizatorem pracującym w trybie slave należy zmienić nastawy mikroprzełączników D0, D1, D2 zgodnie z poniższą tabelą.

SAO-P8

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO-OPTYCZNY  SAO-P8 POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PIB:

 • CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0892
 • ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4884/2023

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczny SAO-P8 przeznaczony jest do sygnalizacji akustycznej oraz optycznej w systemach sygnalizacji pożarowej. Sygnalizator przeznaczony jest do pracy wewnątrz budynku.

Opis konstrukcji:

W pokrywie sygnalizatora SAO-P8 znajdują się dwa bloki przyłączeniowe. Blok oznaczony jako ZAS służy do podłączenia przewodów zasilających, a także przewodu synchronizacji. Blok oznaczony jako WSD-1 jest wyjściem służącym do podłączenia wyłącznika sygnału dźwiękowego WSD-1. Ponadto w pokrywie znajduje się również potencjometr do regulacji poziomu dźwięku oraz ośmiopozycyjny mikroprzełącznik. Przy pomocy mikroprzełącznika możliwy jest wybór trybu pracy, wybór wzoru dźwięku, wybór bryły optycznej oraz aktywacja opcji stopniowego narastania dźwięku. Opcja ta umożliwia stopniowe zwiększanie poziomu dźwięku od wartości minimalnej do wartości zadanej przy pomocy potencjometru.

Zasada działania sygnalizatora:

Sygnalizator SAO-P8 po podłączeniu napięcia zasilania generuje sygnał optyczny impulsowy o czasie rozbłysku krótszym od 0,2 s oraz sygnał akustyczny, zgodny z bieżącymi nastawami.  Częstotliwość generowanego sygnału optycznego wynosi 0,5 Hz. Elementem generującym światło są diody LED, umieszczone w obudowie (kloszu) tworzącym układ optyczny. Sygnał akustyczny jest generowany przez przetwornik piezoceramiczny. Sygnalizator SAO-P8 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizowana część akustyczna i optyczna).

Oznaczenia / odmiany:

Sygnalizator SAO-P8 występuje w sześciu odmianach asortymentowych przedstawionych w poniższej tabeli.

Oznaczenie / odmiana Opis
SAO-P8/CC

sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, światło czerwone

SAO-P8/CB

sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, światło białe

SAO-P8/CM

sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie czerwonej, światło białe i czerwone naprzemiennie

SAO-P8/BC

sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie białej, światło czerwone

SAO-P8/BB

sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie białej, światło białe

SAO-P8/BM

sygnalizator akustyczno-optyczny w obudowie białej, światło białe i czerwone naprzemiennie

Otwieranie:

W celu otwarcia sygnalizatora należy: wykręcić wkręt blokujący podstawę, trzymając podstawę dokonać obrotu koszem sygnalizatora w lewo, następnie rozsunąć kosz i podstawę.

Zamykanie:

W celu zamknięcia sygnalizatora należy dopasować do siebie znaczniki, następnie złożyć sygnalizator oraz dokonać obrotu w kierunku zaznaczonym strzałką (kolejność na rysunku).  Po zamknięciu, zablokować podstawę poprzez dokręcenie wkrętu blokującego.

Dane techniczne:

Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny
Napięcie zasilania

16-32,5 V DC

Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania <94 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania

<2,26 W*

Poziom dźwięku w odległości 1 m >100 dB*
Częstotliwość błysku

0,5 Hz

Czas błysku ~150 ms
Czas pomiędzy błyskami ~1850 ms
Kategoria obszaru pokrycia O
Rodzaj środowiska pracy Typ A
Temperatura pracy od -10°C do +55°C
Stopień ochrony (kod IP) IP33
Stopień ochrony (kod IK) IK07
Max. przekrój przewodu

2,5 mm2

Wymiary Ø114×100 mm
Masa ~275 g

Podłączenie napięcia zasilania na odpowiednie zaciski wyzwala generowanie sygnału akustycznego oraz optycznego.

Zalecenia montażowe:

Sygnalizatory typu SAO-P8 powinny być włączane do instalacji SSP za pośrednictwem puszek połączeniowych o wymaganej klasie podtrzymania funkcji elektrycznych (zalecane PIP-3AN/0,75A). W przypadku braku potrzeby korzystania z opcji synchronizacji sygnalizatorów typu SAO-P8 możliwy jest również montaż poprzez puszkę instalacyjną PIP-1AN/0,375A, z zachowaniem poniższych informacji dotyczących sposobu montowania.  Jeśli niepotrzebny jest montaż bezpośrednio na puszce to do podłączenia sygnalizatora wykorzystana może być puszka PIP-2AN/0,375A.

Puszka powinna być montowana do podłoża/ ściany, która posiada wymaganą odporność ogniową.  W przypadku, gdy ze względów estetycznych, montaż sygnalizatora bezpośrednio na puszcze jest niemożliwy, dopuszczalny jest montaż sygnalizatora do podłoża nie posiadającego wymaganej odporności ogniowej. Puszka połączeniowa musi być zamontowana na podłożu o wymaganej odporności ogniowej (np. sytuacja, w której puszka zamontowana jest do sufitu o odporności E90, natomiast sygnalizator SAO-P8 zamontowany jest w suficie podwieszanym). Szczegółowe wytyczne odnośnie montażu puszek instalacyjnych zawarte są w Krajowej Ocenie Technicznej CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2.

Do montażu w suficie podwieszanym przeznaczona jest osłona mocująca OM-1. Zabieg ten pozwala na ukrycie sygnalizatora w suficie podwieszanym, co powoduje zwiększenie walorów estetycznych wykonanej instalacji.

Jeśli w miejscu montażu zachodzi potrzeba ochrony sygnalizatora przed uszkodzeniami mechanicznymi zastosowana może być osłona zabezpieczająca OZ-50-3.

Synchronizacja:

Sygnalizatory typu SAO-P8 mogą pracować w sieci (synchronizacja części akustycznej oraz optycznej). Urządzenia, które mają być ze sobą zsynchronizowane powinny być połączone dodatkową żyłą oznaczoną jako S. Tylko jeden sygnalizator w sieci powinien być ustawiony jako MASTER, pozostałe jako SLAVE.

Poniżej przykładowy schemat synchronizacji:

Zadziałanie wyłącznika WSD-1 podłączonego do sygnalizatora MASTER powoduje wyciszenie całej linii sygnalizatorów pracujących w sieci. Zadziałanie wyłącznika podłączonego do urządzenia pracującego w trybie SLAVE powoduje wyłączenie części akustycznej jedynie w sygnalizatorze, do którego podłączony jest WSD-1.

UWAGA!

Regulacja poziomu dźwięku przy pomocy potencjometru działa lokalnie i dotyczy sygnalizatora,  w którym zmieniana jest nastawa.

UWAGA!

Sygnalizatory SAO-P8 mogą być synchronizowane również z innymi sygnalizatorami produkowanymi przez W2:

 • SA-P8 / część akustyczna
 • SO-P8 / część optyczna
 • SA-K5N / część akustyczna
 • SA-K7N oraz SAOZ-Pk2 / część akustyczna i optyczna

Montaż na suficie:

Poniżej przedstawiono wykres dla montażu sygnalizatorów SAO-P8 na suficie, a także tabelę gdzie przedstawiono promień obszaru pokrycia (r) w zależności od wysokości montażu (h) oraz wybranej bryły optycznej.

Montaż na ścianie:

Bryły fotometryczne sygnalizatora SAO-P8 – natężenie na powierzchni >0,4 lx (przekroje poprzeczne – równolegle do podłogi). Przekroje równolegle do podłogi przy sygnalizatorze zawieszonym na ścianie wykonane w odległości x od osi optycznej sygnalizatora. Osie wszystkich wykresów wyskalowane w metrach. Na rysunku poniżej sygnalizator SAO-P8 zamontowany jest na ścianie. W odległości (x=4m) od osi sygnalizatora przedstawiono przekrój poprzeczny bryły fotometrycznej, gdzie zapewnione jest wymagane natężenie oświetlenia.

Na rysunku kolorem niebieskim zaznaczona została bryła fotometryczna, a fioletowym płaszczyzna przekroju podłużnego. Na przykładzie powyżej znajduje się ona w odległości x=4 m od osi optycznej sygnalizatora (jeśli przyjąć, że sygnalizator jest zamocowany na wysokości 4 m i ta wysokość odpowiada punktowi x=0, y=0, z=0 to przedstawiony na rysunku po prawej stronie przekrój podłużny odpowiada obszarowi na podłodze, gdzie natężenie oświetlenia wynosi ≥ 0,4 lx (przykład dla sygnalizatora SAO-P8/CC bryła 6m).

UWAGA!

Wszystkie przekroje znajdują się w DTR wyrobu.

Dostępne wersje sygnalizatorów W2:

Nazwa

Opis

Sygnalizator SA-K5 Sygnalizator akustyczny

SA-P8

Sygnalizator akustyczny niskoprądowy
Sygnalizator SA-K6 Sygnalizator akustyczny z diodą LED
Sygnalizator SA-K7 Sygnalizator akustyczny z zespołem diod LED

SAO-P8/3m

Sygnalizator akustyczno-optyczny z zespołem diod LED, 3 metry

SAO-P8/6m

Sygnalizator akustyczno-optyczny z zespołem diod LED, 6 metrów

SAO-P8/9m

Sygnalizator akustyczno-optyczny z zespołem diod LED, 9 metrów

Sygnalizator SAOZ-Pk2 Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny
Sygnalizator SGO-Pgz3 Sygnalizator głosowo-optyczny zewnętrzny
Sygnalizator SGO-Pgz3/śb Sygnalizator głosowo-optyczny zewnętrzny światło białe| klosz lampy w kolorze białym
Sygnalizator SGO-Pgz3/śbcz Sygnalizator głosowo-optyczny zewnętrzny naprzemienne światło białe oraz czerwone| klosz lampy w kolorze białym
Sygnalizator SG-Pgw3 Sygnalizator głosowy wewnętrzny
Sygnalizator SGO-PgwA

Sygnalizator głosowo-optyczny| światło czerwone, soczewka zamontowana centralnie

Sygnalizator SGO-PgwB

Sygnalizator głosowo-optyczny| światło czerwone, soczewka przesunięta do krawędzi

Sygnalizator SGO-PgwA/śb

Sygnalizator głosowo-optyczny| światło białe, soczewka zamontowana centralnie

Sygnalizator SGO-PgwB/śb

Sygnalizator głosowo-optyczny| światło białe, soczewka przesunięta do krawędzi

Sygnalizator SO-Pd11 Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED
Sygnalizator SO-Pd11/P Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED Kolor klosza pomarańczowy
Sygnalizator SO-Pd12 Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED
Sygnalizator SO-Pd12/P Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED Kolor klosza pomarańczowy
Sygnalizator SO-Pd13/3m

Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED, 3 metry, bez synchronizacji

Sygnalizator SO-Pd13/3m/s

Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED, 3 metry, synchronizacja

Sygnalizator SO-Pd13/6m

Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED, 6 metrów, bez synchronizacji

Sygnalizator SO-Pd13/6m/s

Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED, 6 metrów, synchronizacja

Sygnalizator SO-Pd13/9m

Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED, 9 metrów, bez synchronizacji

Sygnalizator SO-Pd13/9m/s

Sygnalizator optyczny z zespołem diod LED, 9 metrów, synchronizacja

WSD-1 Wyłącznik pożarowego sygnału dźwiękowego