Firma FUMARO, działająca od 2014 roku, specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie systemów oddymiania, sygnalizacji pożaru, bezpiecznej ewakuacji oraz bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych. FUMARO łączy zaawansowaną ekspertyzę techniczną z praktycznym podejściem do budownictwa, koncentrując się na spełnianiu potrzeb rynku i klientów. 

Centrala systemu oddymiania EMB7300, Aumuller, FUMARO

Systemy Oddymiania

System oddymiania służą do skutecznego usuwania dymu i gorących gazów powstających podczas pożaru z wnętrza budynku, poprawiając warunki ewakuacji osób oraz ułatwiając działania straży pożarnej w gaszeniu pożaru.

SIGNALINE: Systemy Przeciwpożarowe dla Instalacji Fotowolaicznych

Systemy liniowej detekcji ciepła produkowane w Wielkiej Brytanii, certyfikowane w Unii Europejskiej, przeznaczone do wykrywania pożarów instalacji fotowoltaicznych.

AWEX – Centrala sygnalizacji pożaru FAS, FUMARO

Systemy Sygnalizacji Pożaru

System sygnalizacji pożaru służą do wczesnego wykrywania pożaru, sygnalizacji go oraz inicjowania odpowiednich działań w celu ochrony życia i mienia.

Krzesło ewakuacyjne EVAC+Chair 300H, FUMARO

Krzesła ewakuacyjne

Evac+Chair to producent i światowy lider w dziedzinie krzeseł ewakuacyjnych dla osób z ograniczoną mobilnością. Niezależnie przetestowane i udowodnione jako najbezpieczniejszy i najszybszy środek ewakuacj.

Siłownik drzwiowy FTA 600R S12, Aumuller, FUMARO

Napędy drzwiowe do napowietrzania

Siłowniki drzwiowe służą do sterowania otwieraniem i zamykaniem drzwi napowietrzających w celu skutecznego odprowadzenia dymu i gazów palnych na zewnątrz budynku.

Siłownik łańcuchowy KS4, Aumuller, FUMARO

Napędy napowietrzające do okien

Siłowniki łańcuchowe to urządzenia służące do otwierania i zamykania okien oddymiających w systemach oddymiania budynków.

Przenośny zestaw pętli indukcyjnej PL1/K1, C-TEC, FUMARO

Pętle indukcyjne

Pętla indukcyjna to urządzenie, które umożliwia przesyłanie dźwięku bezpośrednio do aparatów słuchowych przez indukcję magnetyczną, poprawiając jakość odbioru dźwięku dla osób z wadami słuchu.

Kurtyna pożarowa Coopers Fire Concertina FUMARO

Kurtyny COOPERS

Stanowią zaawansowane technicznie systemy zasłon przeciwpożarowych, które zapewniają skuteczną ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu.

Osłony przycisków i czujek

Osłony wodoodporne, wandaloodporne na przyciski, osłony na czujki, systemy alarmów nieautoryzowanego otwarcia drzwi i wiele więcej!

Klapa oddymiająca AWAK, FUMARO

Klapy Dymowe

Klapy dymowe umożliwiają usuwanie dymu, gorącego powietrza i gazów z budynku, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia oraz ułatwia ewakuację osób znajdujących się w środku.

Oprawa kierunkowa AWEX HELIOS LED, FUMARO

AWEX: Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Odpowiednio dobrane lampy awaryjne AWEX mogą uratować zdrowie i życie osób znajdujących się w budynku w chwili zagrożenia.

Zasilacz pożarowy EM54C LCD, PULSAR, FUMARO

Produkty przeciwpożarowe Pulsar

Obejmują puszki instalacyjne , zasilacze buforowe z certyfikatami pożarowymi, oraz akumulatory.

Centrala pożarowa na jednostki pływające, Esento Marine, FUMARO

Systemy Sygnalizacji Pożaru MARINE

Systemy pożarowe Esento Marine, zapewniają zaawansowane rozwiązania i technologie do wykrywania, gaszenia oraz kontroli pożarów na statkach i platformach w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w środowisku morskim.

Skontaktuj się z nami:

KAMIL KONOP

Właściciel
Ekspert Techniczny
e-mail: kamil@fumaro.pl
tel.: 537 59 59 88

AGATA NOSEK

General Manager
Wsparcie techniczne
e-mail: agata@fumaro.pl
tel.: 515 82 33 22