Eksperci w dziedzinie systemów oddymiania i sygnalizacji pożaru:

  • Wsparcie techniczne i ekspertyza w zakresie rozwiązań drzwiowych i okiennych.
  • Sprzedaż systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania.
  • Doradztwo i projekty techniczne siłowników do drzwi i okien.

Systemy Sygnalizacji Pożaru

System sygnalizacji pożaru to zespół urządzeń, które służą do wykrywania pożaru oraz informowania o nim ludzi przebywających w budynku lub terenie objętym ochroną. Zastosowanie SSP jest obowiązkowe w obiektach takich jak hotele, biurowce, sklepy, szkoły, szpitale czy budynki użyteczności publicznej.

Siłowniki drzwiowe

Siłowniki drzwiowe to urządzenia, które umożliwiają automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi w różnego rodzaju budynkach i pomieszczeniach (bardzo przydatne w miejscach, gdzie wymagane jest automatyczne sterowanie drzwiami, np. w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z problemami z poruszaniem się lub z dużymi bagażami). Są często stosowane w celu zapewnienia lepszej ochrony przeciwpożarowej i umożliwienia łatwego i szybkiego ewakuowania.

Siłowniki do okien

Siłowniki łańcuchowe to urządzenia służące do otwierania i zamykania okien oddymiających w systemach oddymiania budynków. Stanowią niezbędny element systemu oddymiania, który umożliwia przepływ powietrza, gazu i dymu w celu usunięcia ich z budynku w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Umożliwiają szybkie i skuteczne działanie w przypadku zagrożenia pożarem.

Systemy Oddymiania

System oddymiania to zespół urządzeń służących do usuwania dymu i gazów spalinowych z budynku w przypadku pożaru lub innej sytuacji kryzysowej, która prowadzi do powstania dużej ilości dymu. System ten zapewnia bezpieczeństwo ludziom oraz ułatwia ewakuację z budynku.

Systemy wspomagania słuchu

Pętla indukcyjna to urządzenie, które generuje pole magnetyczne wokół użytkownika, który posiada aparat słuchowy z tzw. cewką indukcyjną. Pole to jest przenoszone do cewki i przetwarzane w dźwięk, który jest odtwarzany bezpośrednio w aparacie słuchowym użytkownika. W ten sposób osoba z niedosłuchem może usłyszeć dźwięki z głośników lub mikrofonów w danym pomieszczeniu, bez hałasu i szumów, które są często obecne w sygnałach dźwiękowych.

Klapy Dymowe

Klapy dymowe umożliwiają usuwanie dymu, gorącego powietrza i gazów z budynku, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia oraz ułatwia ewakuację osób znajdujących się w środku.

Skontaktuj się z nami:

KAMIL KONOP

Właściciel
Ekspert Techniczny
e-mail: kamil@fumaro.pl
tel.: 537 59 59 88

AGATA NOSEK

Kierownik ds. rozwoju i sprzedaży
Wsparcie techniczne
e-mail: agata@fumaro.pl
tel.: 515 82 33 22