1
Baner klapy dymowe
3
banerptleindukcyjne
2
SIŁOWNIKI RAMIENIOWE, BANER
5
banerprzyzywowy
4
banner pożarówka
7
previous arrow
next arrow

Firma działająca od 2014 roku, specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w dziedzinie systemów oddymiania, sygnalizacji pożaru, oraz bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych. FUMARO łączy ekspertyzę techniczną z praktycznym podejściem do różnych aspektów budownictwa, skupiając się na potrzebach rynku i klientów. Specjalistyczne działy FUMARO przyczyniają się do realizacji celu firmy – zapewnienia innowacyjnych i bezpiecznych rozwiązań dla branży.

Siłowniki drzwiowe

Siłowniki drzwiowe służą do sterowania otwieraniem i zamykaniem drzwi napowietrzających w celu skutecznego odprowadzenia dymu i gazów palnych na zewnątrz budynku.

SIGNALINE: Systemy Przeciwpożarowe dla Instalacji Fotowolaicznych

Systemy liniowej detekcji ciepła produkowane w Wielkiej Brytanii, certyfikowane w Unii Europejskiej, przeznaczone do wykrywania pożarów instalacji fotowoltaicznych.

Systemy Sygnalizacji Pożaru

System sygnalizacji pożaru służą do wczesnego wykrywania pożaru, sygnalizacji go oraz inicjowania odpowiednich działań w celu ochrony życia i mienia.

Krzesła ewakuacyjne

Evac+Chair to producent i światowy lider w dziedzinie krzeseł ewakuacyjnych dla osób z ograniczoną mobilnością. Niezależnie przetestowane i udowodnione jako najbezpieczniejszy i najszybszy środek ewakuacj.

Systemy Oddymiania

System oddymiania służą do skutecznego usuwania dymu i gorących gazów powstających podczas pożaru z wnętrza budynku, poprawiając warunki ewakuacji osób oraz ułatwiając działania straży pożarnej w gaszeniu pożaru.

AWEX: Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Odpowiednio dobrane lampy awaryjne AWEX mogą uratować zdrowie i życie osób znajdujących się w budynku w chwili zagrożenia.

Produkty przeciwpożarowe Pulsar

Obejmują puszki instalacyjne , zasilacze buforowe z certyfikatami pożarowymi, oraz akumulatory.

Kurtyny COOPERS

Stanowią zaawansowane technicznie systemy zasłon przeciwpożarowych, które zapewniają skuteczną ochronę przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu.

Siłowniki do okien

Siłowniki łańcuchowe to urządzenia służące do otwierania i zamykania okien oddymiających w systemach oddymiania budynków.

Klapy Dymowe

Klapy dymowe umożliwiają usuwanie dymu, gorącego powietrza i gazów z budynku, co zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia oraz ułatwia ewakuację osób znajdujących się w środku.

Systemy wspomagania słuchu

Pętla indukcyjna to urządzenie, które umożliwia przesyłanie dźwięku bezpośrednio do aparatów słuchowych przez indukcję magnetyczną, poprawiając jakość odbioru dźwięku dla osób z wadami słuchu.

Ochrona akcesoriów STI

Osłony wodoodporne, wandaloodporne na przyciski, osłony na czujki, systemy alarmów nieautoryzowanego otwarcia drzwi i wiele więcej!

Systemy Sygnalizacji Pożaru MARINE

Systemy pożarowe Esento Marine, zapewniają zaawansowane rozwiązania i technologie do wykrywania, gaszenia oraz kontroli pożarów na statkach i platformach w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony w środowisku morskim.

Skontaktuj się z nami:

KAMIL KONOP

Właściciel
Ekspert Techniczny
e-mail: kamil@fumaro.pl
tel.: 537 59 59 88

AGATA NOSEK

General Manager
Wsparcie techniczne
e-mail: agata@fumaro.pl
tel.: 515 82 33 22