BF320 Podkładka wibracyjna 24 V

BF320  Podkładka wibracyjna 24 V 

(pod poduszkę) dla osób niedosłyszących

Zapewnia wczesne ostrzeganie o potencjalnym alarmie pożarowym lub ewakuacji osobom niedosłyszącym.

Podłączana do standardowego wyjścia 24 V DC sygnalizatorów konwencjonalnych centrali pożarowej lub systemów ewakuacji poprzez dodatkowe gniazdo wtykowe BF320JP.

Najczęściej stosowana pod poduszką w pokojach hotelowych, etc.

Wibruje i pulsuje podczas alarmu zgodnie z wymaganiami Normy BS 5446-3 (2015).

Zawiera 2m przewodu (wskazane jest pozostawienie minimalnego zapasu przewodu na łóżku żeby uniknąć ryzyka zaplątania).

Dane techniczne:

Zastosowanie/działanie

Podłączenie do gniazda wtykowego BF320JP. Najczęściej umieszczana pod poduszką pomaga w ostrzeganiu w czasie alarmu pożarowego lub ewakuacji osobom niedosłyszącym.

Zasilanie 10-30V DC (przez gniazdo wtykowe BF320JP)
Prąd alarmowania 65mA @ 24V DC / 110mA @ 10V DC
Wymiary

100mm średnica x D 34mm, Przewód połączeniowy 2m

Waga 162 g
Warunki pracy -10ºC do +60ºC.
UWAGI

BF320 nie należy używać do pracy długotrwałej. Przy każdorazowym włączeniu należy zresetować system, żeby zapobiec zbyt długiemu włączeniu. Osoba odpowiedzialna powinna zapewnić prawidłowe umiejscowienie tak żeby skutecznie obudziła użytkownika w czasie alarmu.

Do podłączenia podkładki niezbędne jest gniazdo wtykowe.

BF320JP Gniazdo wtykowe do BF320

Umożliwia podłączenie BF320 do standardowego wyjścia 24 V DC sygnalizatorów konwencjonalnych centrali pożarowej lub systemu ewakuacji.

Kompatybilne ze wszystkimi systemami pożarowymi i ewakuacyjnymi C-TEC.

Gniazdo mini-XLR zapobiega przypadkowemu wypięciu.

Możliwy wybór 6K8 (podkładka) lub 27K (gniazdo) rezystancji monitorowania linii dla systemów pożarowych lub ewakuacji.

Montaż w pojedynczej puszce typu UK natynkowej lub podtynkowej.

Zastosowanie/działanie Do podłączenia do wyjścia 24 V DC sygnalizatorów konwencjonalnych centrali pożarowej lub systemu ewakuacji C-TEC
Zasilanie 10-30V DC
Prąd alarmowania

65mA przy 24V, 110mA przy 10V (przy podłączonej podkładce)

Wymiary 86 W x 86 H x D 15mm Do montażu w pojedynczej puszce typu UK
Waga 56 g
Warunki pracy -10ºC do +60ºC.
UWAGI

BF363 podłączona poprzez BF364 nie powinna być używana do pracy długotrwałej. Przy każdorazowym włączeniu należy zresetować system, żeby zapobiec zbyt długiemu włączeniu.

Typowe połączenia dla pojedynczego BF320JP i BF320 (pokazany poniżej BF320JP jest ostatnim urządzeniem w obwodzie sygnalizatora akustycznego):

Typowe połączenia dla wielu BF320JP i BF320 (pokazany poniżej BF320JP jest ostatnim urządzeniem w obwodzie sygnalizatora):

Produkt należy zainstalować i przetestować zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi, regionalnymi lub lokalnymi.

BF320JP jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i może być montowany podtynkowo lub natynkowo przy użyciu standardowej brytyjskiej pojedynczej puszki o minimalnej głębokości 25 mm.