Esento Marine –  systemy sygnalizacji pożaru dla przemysłu morskiego

Esento Marine –  systemy sygnalizacji pożaru dla przemysłu morskiego

Esento Marine to seria central sterowania systemem  przeciwpożarowym na statkach oraz instalacjach mroskich.

Spełnia specjalne wymagania i standardy bezpieczeństwa, jest zaprojektowany do obsługi od dwóch do 12 stref detekcji.

Centrale Esento Marine zostały poddane rygorystycznym testom i posiadają certyfikaty zatwierdzające zgodność z przepisami morskimi, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo w środowisku morskim. Są przeznaczone do stosowania na statkach, platformach wiertniczych, promach i innych obiektach morskich, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożaru.

Centrale Esento Marine umożliwiają podłączenie czujek dymu, czujek ciepła, czujek płomienia i innych urządzeń detekcji pożaru w każdej ze stref. W przypadku wykrycia pożaru, centrale Esento Marine będą w stanie włączyć odpowiednie alarmy dźwiękowe i świetlne oraz przekazać sygnał o pożarze do odpowiednich miejsc lub centrali alarmowej.

Bezpieczeństwo na statkach morskich jest niezwykle istotne, dlatego też niezawodne systemy przeciwpożarowe są nieodłączną częścią infrastruktury tych jednostek pływających. W tym kontekście system Esento Marine jest wiodącym rozwiązaniem, które zapewnia skuteczną ochronę przed zagrożeniami pożarowymi. Dzięki zaawansowanym funkcjom i specjalnym dostosowaniom do wymagań morskiego środowiska, Esento Marine stanowi niezawodne narzędzie w zakresie ochrony życia i mienia na morzu.

Ważne funkcje systemu Esento Marine

System Esento Marine opiera się na najnowszych technologiach i oferuje szereg istotnych funkcji, które przyczyniają się do skutecznej detekcji i zwalczania pożarów na statkach. Oto kilka kluczowych funkcji systemu:

 1. Czujniki dymu i temperatury: System Esento Marine wykorzystuje zaawansowane czujniki dymu i temperatury, które pozwalają na wczesne wykrywanie zagrożeń pożarowych. Czujniki te są precyzyjne i odporne na warunki morskie, zapewniając niezawodną detekcję nawet w trudnych warunkach.

 2. Panele sterujące: System Esento Marine posiada zaawansowane panele sterujące, które umożliwiają konfigurację, programowanie i monitorowanie całego systemu. Panele te są wyposażone w intuicyjny interfejs użytkownika, który ułatwia zarządzanie systemem i dostęp do istotnych informacji.

 3. Przyciski alarmowe: W przypadku wykrycia zagrożenia pożarowego, system Esento Marine umożliwia szybkie zgłoszenie sytuacji awaryjnej za pomocą przycisków alarmowych. Przyciski te są łatwo dostępne i pozwalają załodze na szybką reakcję na sytuację kryzysową.

 4. Obwody sygnalizacyjne: System Esento Marine posiada dedykowane obwody sygnalizacyjne, które przekazują sygnały alarmowe do odpowiednich miejsc na statku. Dzięki temu załoga jest w stanie szybko zareagować na zagrożenie i podjąć niezbędne działania.

Zaawansowane funkcje programowania

System Esento Marine oferuje zaawansowane funkcje programowania, które umożliwiają dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb i wymagań statku. Oto kilka kluczowych funkcji programowania systemu:

 1. Tryb zależności „A”: Tryb zależności „A” w systemie Esento Marine ma na celu minimalizację fałszywych alarmów. Działa on w oparciu o sekwencyjne wykrywanie i reagowanie na zagrożenie pożarem. System tymczasowo tłumi pierwszy alarm i po upływie określonego czasu ponownie sprawdza strefę. Jeśli w ciągu tego czasu zostanie wykryty kolejny alarm, system aktywuje pełne powiadomienie o pożarze.

 2. Tryb testowy: System Esento Marine posiada tryb testowy, który umożliwia przeprowadzanie testów systemu przeciwpożarowego. W trybie testowym można aktywować urządzenia w strefach testowych, takie jak czujniki i przyciski alarmowe. System automatycznie resetuje się, umożliwiając przeprowadzenie testów przez jedną osobę.

Konserwacja i serwisowanie

Regularna konserwacja i serwisowanie systemu Esento Marine są niezwykle istotne dla zapewnienia jego optymalnej wydajności. Zgodnie z zaleceniami BS 5839 Part 1, system powinien być poddawany okresowym wizytom inspekcyjnym i serwisowym przez kompetentne osoby. Wizyty serwisowe powinny odbywać się co najmniej co kwartał, a maksymalny okres między wizytami nie powinien przekraczać sześciu miesięcy. Podczas wizyt serwisowych wszystkie komponenty systemu, w tym czujniki, panele sterujące i przyciski alarmowe, powinny być szczegółowo sprawdzane, testowane i naprawiane w razie potrzeby.

—-

System przeciwpożarowy Esento Marine stanowi zaawansowane rozwiązanie, które zapewnia niezawodną ochronę przed zagrożeniami pożarowymi na statkach morskich. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom, takim jak czujniki dymu i temperatury, panele sterujące, przyciski alarmowe, dedykowane obwody sygnalizacyjne, zaawansowane funkcje programowania oraz regularna konserwacja i serwisowanie, system Esento Marine spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa na morzu. Jego funkcje są kluczowe dla zapewnienia ochrony życia i mienia na statkach morskich, przyczyniając się do bezpiecznej żeglugi i minimalizacji ryzyka pożarowego.

Esento Marine 2-4

2 do 4-strefowa centrala sterowania systemem przeciwpożarowym zatwierdzona dla instalacji morskich.

Centrale sterowania systemem przeciwpożarowym Esento Marine są zatwierdzone przez MED, Lloyds Register i ABS do użytku na wszystkich statkach. W centrali 2 i 4-strefowej znajdują się ustawienia strefy alarmu ewakuacyjnego, tryb zarządzania fałszywymi alarmami oraz strefy nielatchujące*.

*Strefy nielatchujące to obszary w centrali sterowania systemem przeciwpożarowym, w których sygnały alarmowe nie są zatrzymywane na stałe. Oznacza to, że gdy sygnał alarmowy zostaje wyłączony, strefa nielatchująca nie pozostaje w trybie alarmowym, co umożliwia szybkie przywrócenie normalnego stanu. Strefy nielatchujące są szczególnie przydatne w przypadku sytuacji, gdy konieczne jest częste włączanie i wyłączanie alarmu, na przykład podczas ćwiczeń ewakuacyjnych lub testów.
Cechy Esento Marine 2 oraz 4:
 
 • 2/4 strefy
 • Aktywacja za pomocą klucza przełącznika lub wprowadzenia kodu
 • Kompatybilny z detektorami Apollo Orbis Marine
 • Monitorowanie nieautoryzowanego usunięcia detektorów
 • Monitorowanie uziemienia
 • Zasilacz impulsowy 1,25 A, nominalne napięcie 27 V DC 2 monitorowane wyjścia na sygnalizatory dźwiękowe 2 przekaźniki pomocnicze C/O (1 x pożar) (1 x usterka), bez napięcia
 • Wejście alarmowe
 • Przełączane wyjścia na pożar i usterkę (ujemne)
 • Tryb fałszywego alarmu
 • Funkcja alarmu ewakuacyjnego
 • Tryb testowy, z lub bez sygnalizatorów dźwiękowych
 • Dezaktywacja stref, wyjść na sygnalizatory dźwiękowe i wyjść pomocniczych
 • Obciążenie alarmowe: 800 mA, współdzielone między wszystkimi wyjściami na sygnalizatory dźwiękowe
 • Wszystkie obwody sygnalizatorów są zabezpieczone bezpiecznikami o prądzie 500 mA z możliwością resetowania.

Dane techniczne:

 • Obudowa:  Stal niskowęglowa o grubości 1,2 mm, stopień ochrony IP30.
 • Kolor: MW334E Interpon, powłoka proszkowa.
 • Wejście kablowe: Przez wycięcia o średnicy 20 mm znajdujące się na górze i z tyłu szafy.
 • Wymiary: Skrzynka montażowa: 300 mm szer. x 250 mm wys. x 80 mm gł., Pokrywa: 308 mm szer. x 260 mm wys. x 23 mm gł.
 • Zasilanie sieciowe: Wewnętrzny zasilacz impulsowy 1,25 A, nominalne napięcie 27 V DC.
 • Pojemność baterii: 2 x 3,2 Ah 12 V VRSLA.
 • Strefy detekcji: 2/4 x konwencjonalne. Rezystor EOL = 4K7R.
 • Obwody sygnalizatorów dźwiękowych: 2/4 x monitorowane, zabezpieczone bezpiecznikami o prądzie 500 mA. Rezystor EOL = 4K7R.
 • Przekaźniki na płycie głównej: 1 x Pożar, 1 x Usterka, 3A, 30V, beznapięciowe przełączanie.
 • Wejścia przełącznikowe: Zmiana klasy i alarm ostrzegawczy (pulsowanie).
 • Zarządzanie fałszywymi alarmami: Tryb zależności typu A, zatwierdzony przez LPCB.
 • Alarm ewakuacyjny: Możliwość wyboru dla każdej strefy.

Esento Marine 8 oraz 12

8 do 12-strefowa centrala sterowania systemem przeciwpożarowym zatwierdzona dla instalacji morskich. Centrale sterowania systemem przeciwpożarowym Esento Marine są zatwierdzone przez MED, Lloyds Register i ABS do użytku na wszystkich statkach.

Centrala 8 do 12-strefowa oferuje bogaty wybór programowalnych funkcji, w tym ustawienia strefy alarmu ewakuacyjnego, 3 tryby zarządzania fałszywymi alarmami, ustawienia opóźnienia wyjściowego, pełne możliwości sieciowe dla maksymalnie 8 paneli sterowania oraz w pełni funkcjonalne panele wzmacniające.

Cechy Esento Marine 8:
 
 • od 8 do 12 stref
 • Możliwość sieciowania do 8 central
 • Aktywacja za pomocą klucza przełącznika lub wprowadzenia kodu
 • Kompatybilny z detektorami Apollo Orbis Marine
 • Monitorowanie nieautoryzowanego usunięcia detektorów
 • Monitorowanie uziemienia
 • Zasilacz impulsowy 3 A, nominalne napięcie 27 V DC 4 monitorowane wyjścia na sygnalizatory dźwiękowe 2 przekaźniki pomocnicze C/O (1 x Pożar) (1 x Usterka), bez napięcia
 • Wejście do zmiany klasy
 • Wejście alarmowe
 • Przełączane wyjścia na pożar i usterkę (ujemne)
 • Programowanie opóźnień wyjściowych
 • Tryby fałszywego alarmu A, B i C
 • Alarm ewakuacyjny
 • Tryb testowy, z lub bez sygnalizatorów dźwiękowych
 • Dezaktywacja stref, wyjść na sygnalizatory dźwiękowe, wyjść pomocniczych i opóźnień
 • Obciążenie alarmowe: 2,4 A, współdzielone między wszystkimi wyjściami na sygnalizatory dźwiękowe
 • Wszystkie obwody sygnalizatorów są zabezpieczone bezpiecznikami o prądzie 500 mA z możliwością resetowania.

Dane techniczne:

 • Obudowa: Stal niskowęglowa o grubości 1,2 mm, stopień ochrony IP30.
 • Kolor: MW334E Interpon, powłoka proszkowa.
 • Wejście kablowe: Przez wycięcia o średnicy 20 mm znajdujące się na górze i z tyłu szafy.
 • Wymiary: Skrzynka montażowa: 450 mm szer. x 300 mm wys. x 85 mm gł., Pokrywa: 460 mm szer. x 310 mm wys. x 25 mm gł.
 • Zasilanie sieciowe: Wewnętrzny zasilacz impulsowy 3 A, nominalne napięcie 27 V DC.
 • Pojemność baterii: 2 x 7,0 Ah 12 V VRSLA.
 • Strefy detekcji: 8 x konwencjonalne. Rezystor EOL = 4K7R.
 • Obwody sygnalizatorów dźwiękowych: 4 x monitorowane, zabezpieczone bezpiecznikami o prądzie 500 mA. Rezystor EOL = 4K7R.
 • Sieć: Do 8 paneli sterujących, komunikacja RS485 odporna na uszkodzenia, wymaga karty sieciowej TPCA05.
 • Przekaźniki na płycie głównej: 2 x programowalne, 3A, 30V, beznapięciowe przełączanie, dodatkowy przekaźnik dostarczany na karcie strefy o wysokich parametrach.
 • Wyjścia: 2 x programowalne, 40 mA, przełączanie -ujemne, 2 dodatkowe wyjścia dostarczane na karcie strefy o wysokich parametrach.
 • Wejścia przełącznikowe: Zmiana klasy i alarm ostrzegawczy (pulsowanie).
 • Dziennik zdarzeń: Historia 40 zdarzeń.
 • Tryb intrinsically safe: Możliwość wyboru dla każdej strefy.
 • Zarządzanie fałszywymi alarmami: Tryby zależności typu A, B i C, zatwierdzone przez LPCB.
 • Timer opóźnienia: Wbudowany programowalny timer opóźnienia 1-10 minut.
 • Alarm ewakuacyjny: Możliwość wyboru dla każdej strefy.