CP-4024 Centrala Przewietrzania 24VDC

CP-4024 Centrala Przewietrzania 24VDC

Centrala przewietrzania CP-4024 znajduje zastosowanie np. w budynkach przemysłowych lub biurowych, domach jednorodzinnych budynkach szklanych lub atriach. Centrala CP-03 jest elementem integrującym siłowniki otwierające klapy lub okna sterowane napięciem 24VDC lub 230VAC, przełączniki kierunkowe PP-24 (klawaiturowy z sygnalizacją LED), PP-31 (klawiszowy) lub PP-40NT (kluczykowy) oraz centralkę pogodową CDW-03. Dzięki sterowaniu klapami wentylacyjnymi oraz fasadowymi centrala ta zapewnia naturalną wymianę powietrza oraz przyjemny klimat w pomieszczeniu.

Dane techniczne:

 • napięcie zasilania: 230VAC
 • napięcie pracy: 24VDC lub 230VAC
 • wiele grupy przewietrzania
 • wymiary: od 190x240x90mm
 • masa: od 1,5kg
 • stopień ochrony obudowy: IP30, IP65
 • deklaracja zgodności CE

Przełączniki przewietrzania PP-24 | PP-31 | PP-40 N/T 

Przełącznik przewietrzania służy do ręcznego sterowania położeniem klap i okien w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczeń. Przełącznik ten pozwala otwierać, zamykać i zatrzymywać ruchome segmenty wyciągów dymu, w dowolnym położeniu. Stan otwarcia wyciągów dymu, sygnalizowany jest świeceniem lampki „OTWARCIE” w przycisku (PP-24). 

W przypadku podłączonych wyłączników krańcowych proces otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo miganiem lampki a zadziałanie krańcówki otwarcia świeceniem lampki. Jednokrotne wciśnięcie przycisku otwarcia podaje napięcie na siłowniki przez 10 sekund. Zapobiega to niepotrzebnemu maksymalnemu otwarciu klap lub okien przy przewietrzaniu. 

Do centralki można przyłączyć kilka rodzajów przełączników przewietrzania: elektroniczny z klawiaturą i sygnalizacją LED, oznaczony symbolem PP-24, klawiszowy PP-31 oraz kluczykowy PP-40. Regulacje czasu otwierania ustawia się za pomocą przełącznika SW2 na płycie centrali. Funkcja „STOP” w przycisku PP-31 (klawiszowym) realizuje się przez ponowne wciśnięcie klawisza.

Wejście czujki pogodowej CDW-03

W przypadku wystąpienia opadów deszczu i silnego wiatru, następuje samoczynne zamknięcie klap lub okien (zwarcie styków 8, 9).  W tym czasie klawisze otwierania i zamykania w bloku PP są nieaktywne. 3.3

Lampki sygnalizacyjne centrali

Dla ułatwienia uruchomienia centralki oraz w celach serwisowych na wszystkich modułach centrali umieszczone zostały diody LED, które wskazują stan systemu. Funkcje poszczególnych diod opisane zostały poniżej.

Krańcówki otwarcia i zamknięcia klap

Zadziałanie odpowiednich wyłączników krańcowych, powoduje zatrzymanie procesu zamykania lub otwierania wyciągów dymu. Krańcówka otwarcia pełni funkcję potwierdzenia zadziałania (otwarcia) klapy. W przypadku braku potwierdzenia w czasie 60 sek. centrala zgłasza uszkodzenie. Prace z krańcówkami uaktywnia się na przełączniku SW1 – patrz pkt. Konfiguracja centrali. Wejścia krańcówek są wejściami parametrycznymi tzn. można kontrolować stan zwarcia i przerwy na linii.

Budowa i typy central:

Centrala zasilana jest z sieci 230V 50Hz. Konstrukcja ma charakter modułowy. Wszystkie moduły centrali połączone są za pomocą RS485 z
wewnętrznym protokołem AFG. Podstawowymi elementami centralki są zasilacz i moduł grupy.

Wersja 4A 1G i 8A 1G:

Wersja 2G i 3G:

W tylnej ściance obudowy wykonane są otwory do wprowadzenia przewodów elektrycznych.

Moduły centrali:

Centrala zasilana jest z sieci 230V 50Hz. Konstrukcja ma charakter modułowy. Wszystkie moduły centrali połączone są za pomocą RS485 z
wewnętrznym protokołem AFG. Podstawowymi elementami centralki są zasilacz i moduł grupy.

Moduł grupy AFG-4000G

Rozszerza funkcje centralki o dodatkową grupę przewietrzania, dodatkowe wyjście na siłowniki. Funkcje przewietrzania realizowane przez przyciski przewietrzania, czujkę pogodową deszcz-wiatr i czujkę kierunku wiatru. Wersje: 4024G – napięcie siłowników 24VDC, 4048G – napięcie siłowników 48VDC (opcja). Schemat podłączenia – patrz pkt. Schematy połączeń.

Moduł przetwornicy AFG-4000MP

Moduł przetwarza napięcie zasiania 230VAC na 24 lub 48VDC.
Wersje: 4024MP – napięcie wyjściowe 24VDC, 4048MP – napięcie wyjściowe 48VDC (opcja).

Dostępne moce:

 • AFG-4024MP/5A – 150W, 27VDC, 5A
 • AFG-4024MP/10A – 320W, 27VDC, 10A
 • AFG-4024MP/18A – 500W, 27VDC, 18A
 • AFG-4024MP/26A – 750W, 27VDC, 26A
CP-4024/5A 1Gcentrala przewietrzania; zasilanie siłowników 24VDC / 5A; 1 grupa przewietrzania; obudowa plastikowa 190x240x90mm; IP65
CP-4024/5A 2G centrala przewietrzania; zasilanie siłowników 24VDC / 5A; 2 grupy przewietrzania; obudowa matalowa 315x305x160mm; IP30
CP-4024/5A 3G centrala przewietrzania; zasilanie siłowników 24VDC / 5A; 3 grupy przewietrzania; obudowa matalowa 315x305x160mm; IP30
CP-4024/10A 1G centrala przewietrzania; zasilanie siłowników 24VDC / 10A; 1 grupa przewietrzania; obudowa plastikowa 190x240x90mm; IP65
CP-4024/10A 2G centrala przewietrzania; zasilanie siłowników 24VDC / 10A; 2 grupy przewietrzania; obudowa matalowa 315x305x160mm; IP30
CP-4024/10A 3G centrala przewietrzania; zasilanie siłowników 24VDC / 10A; 3 grupy przewietrzania; obudowa matalowa 315x305x160mm; IP30
CP-4024/18A 2G centrala przewietrzania; zasilanie siłowników 24VDC / 2x9A; 2 grupy przewietrzania; obudowa matalowa 315x305x160mm; IP30
CP-4024/18A 3G centrala przewietrzania; zasilanie siłowników 24VDC / 3x6A; 3 grupy przewietrzania; obudowa matalowa 315x305x160mm; IP30
CP-4024/230/5A 1G centrala przewietrzania; zasilanie siłowników 230VAC / 5A; 1 grupa przewietrzania; obudowa plastikowa 190x240x90mm; IP65
CP-4024/230/10A 2G centrala przewietrzania; zasilanie siłowników 230VAC / 2x5A; 2 grupy przewietrzania; obudowa matalowa 315x305x160mm; IP30
CP-4024/230/18A 1G centrala przewietrzania; zasilanie siłowników 230VAC / 18A; 1 grupa przewietrzania; obudowa matalowa 315x305x160mm; IP30
CP-4024/230/36A 2G centrala przewietrzania; zasilanie siłowników 230VAC / 2x18A; 2 grupy przewietrzania; obudowa matalowa 315x305x160mm; IP30

Listwa zaciskowa

Na płycie głównej centralki umieszczona została listwa zaciskowa umożliwiająca podłączenie:

Konfiguracja centrali

Do ustawiania trybów pracy centrali służą mikroprzełącznik SW1 oraz SW2. (*) – ustawienia fabryczne.

Przełącznik SW1

Przełącznik SW2

Schematy połączeń

Centrala CP-4024 1G (napędy 24VDC)

Napęd elektryczny 24VDC 2-żyłowy z kontrolą ciągłości linii

Centrala CP-4024/230 1G (napędy 230VAC)

Przyciski przewietrzania PP-24, PP-31, PP-40

Czujka pogodowa CDW-03

Funkcje lampek w module grupy AFG-4000G