Zwory elektromagnetyczne SCOT

Zwory elektromagnetyczne, SCOT, FUMARO

Zwora elektromagnetyczna 

Alternatywa dla powszechnie stosowanych w systemach kontroli dostępu elektrozaczepów.

Zwora składa się z elementu wykonawczego zawierającego elektromagnes, montowanego na ramie drzwi, oraz metalowej płytki, umieszczanej na skrzydle drzwi. Zasilona cewka elektromagnesu przyciąga płytkę zabezpieczając w ten sposób wejście. W zależności od modelu zwory maksymalny nacisk na drzwi przy którym elektromagnes przyciąga metalową płytkę wynosi 180, 280, 350, 540 kg

Zwory elektromagnetyczne stosuje się w systemach kontroli dostępu zamiennie z elektrozaczepami rewersyjnymi, czyli tam, gdzie przepisy bezpieczeństwa wymagają otwarcia drzwi po zaniku napięcia w systemie kontroli: wyjściach ewakuacyjnych, przeciwpożarowych, budynkach użyteczności publicznej.

Zwora elektromagnetyczna nie posiada ruchomych elementów mechanicznych, przez co praktycznie nie występuje zużycie elementów urządzenia. Z tego względu stosowana jest w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie kontrolowane drzwi są często otwierane, eliminując konieczność stałej konserwacji.
Dodatkowe uchwyty montażowe typu „L”, „ZL”, „UL” pozwalają na montaż zwory praktycznie na każdych drzwiach.

Dostępne modele:

Sygnalizacja (S)

Zwory elektromagnetyczne z sygnalizacją wyposażone są w przekaźnik NO/NC o obciążalności 1A / 24VDC, który może być wykorzystany w systemie kontroli dostępu informując o otwarciu / zamknięciu sterowanych drzwi. Dzięki temu można przekazać informację np. do systemu alarmowego, informując o stanie drzwi.


Dioda LED (L)

Na obudowie zwory znajduje się dwukolorowa dioda informująca o stanie wejścia. Jeżeli drzwi są zamknięte, jest to sygnalizowane zielonym kolorem diody – jeżeli drzwi zostaną otwarte lub będą niedomknięte – dioda będzie świecić kolorem czerwonym. Działanie diody połączone jest z sygnalizacją stanu (zwarcie/rozwarcie styków przekaźnika). Jeżeli cewka zwory elektromagnetycznej nie jest zasilana (np. podczas trwania impulsu sterującego) – dioda jest wygaszona.

Opóźnienie zamknięcia drzwi (T)

Zwory z oznaczeniem „T” posiadają możliwość ustawienia czasu na zamknięcie drzwi (zadziałanie zwory) po zakończeniu impulsu otwierającego drzwi (podaniu zasilania na zworę). Czas ten można ustawić na mikroprzełącznikach wewnątrz obudowy zwory. Możliwe ustawienia: 0 / 3 / 6 / 9 sekund zwłoki.


Sygnalizacja dźwiękowa (B)

Zwory z oznaczeniem „B” posiadają możliwość ustawienia czasu, po którym drzwi powinny zostać zamknięte. Jeżeli po zakończeniu impulsu otwierającego drzwi (podaniu zasilania na zworę) i ustawionym czasie drzwi pozostaną otwarte przez
wbudowany głośnik rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Elektronika zwory:

Zwory SCOT umożliwiają podłączenie napięcia 12V DC lub 24V DC. Do zasilania zwory należy dobrać zasilacz o wydajności prądowej min. zgodnej z powyższą tabelą.

Wybór napięcia zasilania zwory:

Zwory EL-120, EL-140 posiadają wyprowadzenia przewodów zasilających:

Zwora EL-350 posiada wyprowadzenia przewodów zasilających: czerwony (+),
czarny (-).

Fabrycznie zwora przygotowana jest do zasilania napięciem 12V DC. Aby ustawić napięcie 24V DC, należy:

 1. odkręcić od zwory płaskownik montażowy
 2. zdjąć narożną osłonę elektroniki po stronie przewodu połączeniowego
 3. usunąć termokurczliwą opaskę zabezpieczającą elektronikę zwory
 4. ustawić odpowiednio zworki wyboru napięcia zasilania:

Zwora EL-350S posiada wyprowadzenia przewodów zasilających i styków NC:
czerwony (+), czarny (-), zielony (COM), biały (styk NO), niebieski (styk NC).


Fabrycznie zwora przygotowana jest do zasilania napięciem 12V DC. Aby ustawić napięcie 24V DC, należy:

 1. zdjąć osłonę elektroniki po stronie przewodu połączeniowego
 2. ustawić odpowiednio zworki wyboru napięcia zasilania:

Pozostałe zwory posiadają styki połączeniowe wewnątrz obudowy.

Poniższy rysunek zawiera przykładowe rozmieszczenie elementów na płycie elektroniki. Może się ono różnić w zależności od modelu zwory i jej wyposażenia.

W zależności od napięcia zasilania zwory należy ustawić odpowiednio zworki wyboru napięcia zasilania (zgodnie z powyższym rysunkiem):

 • dla napięcia 12V DC – dwie zworki w skrajnym położeniu (ustawienie fabryczne)
 • dla napięcia 24V DC – jedna zworka w środkowym położeniu

Zwory z sygnalizacją NO/NC posiadają styk o obciążalności 1A/24VDC.

Opóźnienie – opcja dostępna tylko w zworach EL-600TSL, EL-800TSL, EL-1200TSL.

Zwory z wbudowanym głośnikiem (modele EL-800BSL, EL-1200BSL):

Zalecany sposób połączenia zwory do przycisku wyjścia lub kontroli dostępu:

Montaż zwory:

W zależności od konfiguracji drzwi, zworę można zainstalować na kilka sposobów:

 1. Montaż standardowy (dołączony płaskownik montażowy), drzwi otwierane na zewnątrz, do instalacji można wykorzystać dodatkowy uchwyt typu „I” (jeżeli nie można naruszyć konstrukcji drzwi)

2. Montaż z użyciem uchwytu typu „L”, „LC” – drzwi otwierane na zewnątrz

3. Montaż z użyciem uchwytu typu „ZL”, „ZLC” – drzwi otwierane do wewnątrz:

4. Montaż z użyciem uchwytu typu „UL”, drzwi szklane, otwierane na zewnątrz:

Etapy montażu zwory:

 1. Wybierz miejsce montażu zwory oraz metalowej płytki dopasowując elementy.
 2. Odkręć śruby zabezpieczające (otwory przy dolnej krawędzi w płaszczyźnie elektromagnesu, jeden z otworów ukryty pod płytką zabezpieczającą elektronikę zwory
 3. Odkręć śruby mocujące płaskownik montażowy (klucz imbusowy dołączony w zestawie)
 4. Wywierć w ościeżnicy drzwi otwory montażowe i przykręć płaskownik montażowy (jeżeli do montażu wykorzystywany jest uchwyt typu „L” lub „ZL” – przykręć element „L” do ościeżnicy drzwi)
 5. Zainstaluj zworę elektromagnetyczną na ościeżnicy drzwi

 6. Wywierć w skrzydle drzwi otwory montażowe dla metalowej płytki (zaleca się użycie dołączonego szablonu)

 7. Zamontuj płytkę przy pomocy dołączonych akcesoriów (lub przy pomocy dodatkowych akcesoriów: elementów „Z” uchwytu typu „ZL”, uchwytu typu „i”, uchwytu typu „UL”

 8. Podłącz przewody zasilające oraz dodatkowe przewody sygnalizacyjne (w przypadku wykorzystywania styków NO/NC)

 9. Sprawdź działanie zwory magnetycznej.

 10. Przykręć śruby zabezpieczające zworę

 Do zwory EL-120 i EL-140 dołączony jest w zestawie uchwyt montażowy typu „L”.  Należy zwrócić uwagę na poprawny montaż metalowej płytki do skrzydła drzwi (zastosowanie gumowych podkładek dystansujących)