RZN Centrala oddymiania D+H

RZN – centrale oddymiania firmy D+H

W ofercie D+H Polska można znaleźć kompaktowe centrale oddymiania oraz modułowe centrale oddymiania przeznaczone do małych i średnich obiektów, a także panelowe centrale oddymiania, które z powodzeniem obsługują kilka stref w dużych obiektach. Centrale D+H można rozbudowywać za pomocą paneli i modułów wewnętrznych. Pozwala to na zoptymalizowanie funkcjonalności systemu niezależnie od tego, czy jest to oddymianie klatki schodowej czy rozbudowany system oddymiania w wielkokubaturowym obiekcie. Największe z oferowanych central kompaktowych posiadają całkowity prąd napędów do 8 A, centrale modułowe do 16 A, natomiast centrale panelowe do 64 A. Centrale posiadają funkcję monitorowania przewodów pod kątem zwarcia i przerwy. Każdy model posiada zasilanie podstawowe oraz rezerwowe źródło zasilania w postaci akumulatorów

Firma D+H to jeden z największych producentów systemów oddymiania i wentylacji naturalnej na całym świecie. Wśród oferowanych rozwiązań znajdują się centralne systemy RZN oddymiania, w tym modele RZN 4408-K, RZN 4408-M, RZN 4416-M oraz RZN 43xx-e. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis każdej z central oraz dane techniczne.

RZN 4408-K

Centralny system oddymiania RZN 4408-K został zaprojektowany z myślą o dużych obiektach, takich jak centra handlowe, hale produkcyjne czy lotniska. System ten składa się z kilku centrów oddymiania, które są połączone ze sobą i działają jako jeden zintegrowany system. RZN 4408-K zapewnia skuteczne usuwanie dymu i gorącego powietrza z budynku w przypadku pożaru. System ten charakteryzuje się wydajnością, szybką reakcją w przypadku pożaru oraz wysoką niezawodnością.

Cechy centrali RZN 4408-K:

 • Kompaktowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
 • Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określająca zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
 • Możliwość stosowania w sieci AdComNet
 • Całkowity prąd napędów do 8 A
 • Do zastosowania w małych i średnich obiektach
 • Obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 2 grupy)
 • Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły
 • Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linie (dozwolone są wyłącznie czujki dopuszczone przez D+H)
 • Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych
 • Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji
 • Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy
 • Natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego (dla wersji KS obudowa stalowa)

Dane techniczne:

RZN 4408-M

Centralny system oddymiania RZN 4408-M to rozwiązanie dedykowane dla mniejszych obiektów, takich jak biura, sklepy czy restauracje. System ten składa się z kilku centrów oddymiania, które są połączone ze sobą i działają jako jeden zintegrowany system. RZN 4408-M zapewnia skuteczne usuwanie dymu i gorącego powietrza z budynku w przypadku pożaru. System ten charakteryzuje się prostą konstrukcją oraz łatwością w obsłudze.

Cechy centrali RZN 4408-M:

 • Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
 • Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określająca zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
 • Możliwość stosowania w sieci AdComNet
 • Całkowity prąd napędów do 8 A
 • Do zastosowania w małych i średnich obiektach
 • Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły
 • Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy)
 • Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone są wyłącznie czujki dopuszczone przez D+H)
 • Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych
 • Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji
 • Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy

RZN 4416-M

Centrala przeznaczona dla obiektów o średniej wielkości, które wymagają skutecznego systemu oddymiania w przypadku pożaru. Dzięki połączeniu kilku centrów oddymiania, system ten zapewnia skuteczne usuwanie dymu i gorącego powietrza z budynku. Centrala charakteryzuje się prostą konstrukcją oraz łatwością w obsłudze, co pozwala na szybką i skuteczną reakcję w przypadku zagrożenia.

Cechy centrali RZN 4416-M

 • Modułowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
 • Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określającą zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
 • Możliwość stosowania w sieci AdComNet
 • Całkowity prąd napędów do 16 A
 • Do zastosowania w małych i średnich obiektach
 • Obsługa dwóch stref oddymiania, np. klatek schodowych
 • Wyposażona w jedno wolne gniazdo wtykowe na dodatkowe moduły
 • Obsługuje dwie strefy oddymiania (2 linie, 3 grupy)
 • Pozwala na podłączenie do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone są wyłącznie czujki dopuszczone przez D+H)
 • Umożliwia bezpośrednie podłączenie czujek pogodowych i chwytaków elektromagnetycznych
 • Możliwe zaprogramowanie różnych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia, ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji
 • Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy

RZN 43xx-E

Centrala przeznaczona dla obiektów o średniej wielkości, które wymagają skutecznego systemu oddymiania w przypadku pożaru. Dzięki połączeniu kilku centrów oddymiania, system ten zapewnia skuteczne usuwanie dymu i gorącego powietrza z budynku. Centrala charakteryzuje się prostą konstrukcją oraz łatwością w obsłudze, co pozwala na szybką i skuteczną reakcję w przypadku zagrożenia.

Cechy central RZN 43xx-E

 • Panelowa centrala sterująca systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
 • Zgodna z normą EN 12101-10:2005 + AC:2007 określająca zasilanie w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła
 • Do zastosowania w dużych obiektach
 • Obsługa kilku stref oddymiania
 • Dowolna kombinacja linii i grup
 • Elastyczna struktura systemu z panelami liniowymi i grupowymi o dowolnej możliwości łączenia
 • Możliwe zastosowanie wielu kombinacji oddymiania i naturalnej wentylacji
 • Opcja zwiększenia mocy centrali
 • Monitorowanie przewodów pod kątem zwarcia i przerwy
 • Natynkowa obudowa z blachy stalowej z systemem szyn montażowych 35 mm

Dane techniczne:

 Opcje centrali RZN 43xx-E: