Puszki instalacyjne przeciwpożarowe

PIP-1AN / Z BEZPIECZNIKIEM 0,375A - Puszka instalacyjna przeciwpożarowa

Puszki instalacyjne przeciwpożarowe (PIP)

Puszki instalacyjne PIP-2AN stosowane są w systemach sygnalizacji pożaru. Puszki te przeznaczone są do podłączania sygnalizatorów np. typu SA-K5, SA-K6, SA-K7 oraz sygnalizatorów innych typów, jak i głośników systemów rozgłaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd. Zadaniem puszki jest zapewnienie ciągłości linii sygnałowej po spaleniu się sygnalizatora i niedopuszczenie do wyeliminowania z działania sygnalizatorów znajdujących się poza strefą pożaru.

 

Puszki PIP:

  • posiadają CERTYFIKAT ZGODNOŚCI oraz APROBATĘ TECHNICZNĄ CNBOP-PIB,
  • możliwość zastosowania przewodów o większym przekroju,
  • nowe typoszeregi,
  • ułatwiony montaż
  • brak docisków (trzymaczy) kabla
  • wyrównanie wysokości  „wejścia kabla”  z zaciskiem kostki ceramicznej
  • przepusty kablowe wsuwane od góry
  • nowa konstrukcja przepustów –  proste ścięcie ścinaki dopasowuje otwór przepustu do średnicy wprowadzanego przewodu.

Dostępne warianty puszek PIP wraz z opisem:

SYMBOL OPIS PRODUKTU
Filtr synchronizacyjny FS-1 Filtr synchronizacyjny FS-1 do tworzenia sieci sygnalizatorów SO-Pd13
Osłona OM-1

Osłona mocująca OM-1,montaż dowolnego sygnalizatora wewnętrznego W2

Osłona OM-2

Osłona mocująca OM-2,montaż sygnalizatorów SO-Pd13

Osłona OZ-40 Osłona OZ-40 niski kosz
Osłona OZ-40-2 Osłona OZ-40-2 wysoki kosz
Osłona OZ-50-1

Osłona OZ-50-1 do SO-Pd13/3m, SO-Pd13/3m/s, SO-Pd13/6m, SO-Pd13/6m/s

Osłona OZ-50-2

Osłona OZ-50-2 do SO-Pd13/9m, SO-Pd13/9m/s

Osłona OZ-50-3

Osłona OZ-50-3 do SA-K7N/3m, SA-K7N/6m, SA-K7N/9m

PIP-1AN / 0,375A

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa ośmiokątna z bezpiecznikiem 0,375A

PIP-1AN / Rozgałęźna

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa ośmiokątna, Rozgałęźna

PIP-2AN / 0,375A

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa prostokątna z bezpiecznikiem 0,375A

PIP-2AN / Przelotowa / 6x4mm2

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa prostokątna, Przelotowa 6x4mm2

PIP-2AN / Przelotowa / 9x4mm2

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa prostokątna, Przelotowa 9x4mm2

PIP-2AN / Przelotowa / 9x6mm2

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa prostokątna, Przelotowa 9x6mm2

PIP-2AN / Rozgałęźna / 4mm2

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa prostokątna, Rozgałęźna 4mm2

PIP-2AN / Rozgałęźna / 3 Żyły / 4mm2

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa prostokątna, Rozgałęźna 3 Żyły 4mm2

PIP-2AN / Rozgałęźna / 3 Żyły / 6mm2

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa prostokątna, Rozgałęźna 3 Żyły 6mm2

PIP-3AN / 0,75A

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa ośmiokątna z bezpiecznikiem 0,75A

PIP-3AN/1,25A

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa ośmiokątna z bezpiecznikiem 1,25A

PIP-3AN / Rozgałęźna

Puszka instalacyjna przeciwpożarowa ośmiokątna, Rozgałęźna

PIP-5A Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-5A
PIP-7A Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-7A

Szczegółowe dane najbardziej popularnych puszek – typu PIP-2AN:

PIP-2AN/0,375 oraz PIP-2AN/Rozgałęźna/4mm2

PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2 oraz PIP-2AN/Rozgałęźna/3żyły/6mm2

PIP-2AN/Przelotowa/9x6mm2 oraz PIP-2AN/Rozgałęźna/3żyły/6mm2

PIP-2AN/Przelotowa/6x4mm2 oraz PIP-2AN/Przelotowa/9x4mm2 oraz PIP-2AN/Rozgałęźna/3 żyły/4mm2

Schemat podłączenia: