Przycisk przewietrzania kluczykowy PP-40

Ręczny przycisk przewietrzania PP-40, AFG, FUMARO

PP-40

Kluczykowy przycisk przewietrzania PP-40 służy do ręcznego sterowania położenia klap dymowych w funkcji  wentylowania i przewietrzania pomieszczeń. Przełącznik PP-40 może być stosowany w systemach przewietrzania 24VDC (AFG-2004) oraz 230VAC (CP-03). 

DANE TECHNICZNE
  • zasilanie: 24÷30VDC lub 250VAC
  • prąd znamionowy: max. 10A
  • styki: 1-biegowe zwierne
  • zaciski: 2,5mm2
  • obudowa: metalowa (kolor szary), IP54
  • temperatura pracy: -30 ÷ +50 st.C
  • deklaracja zgodności CE

Jednokrotne przekręcenie przycisku w pozycję otwarcia podaje napięcie na siłowniki przez 20 sekund. Zapobiega to niepotrzebnemu maksymalnemu otwarciu klap lub okien przy przewietrzaniu.

Sygnały z przełącznika przewietrzania mają najniższy priorytet – po alarmie, zasilaniu awaryjnym i czujce pogodowej. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia któregoś z w/w sygnałów, funkcja zadana przełącznikiem PP, zostaje wyłączona oraz nie można jej w tym stanie wywołać.


Przełącznik PP jest aktywny tylko przy zasilaniu sieciowym. Zabezpiecza to przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora.

Brak przełącznika PP, nie jest sygnalizowane przez centralkę, o ile zostały zmostkowane odpowiednie zaciski. Brak mostków odczytywane jest przez centralkę jak wciśnięcie STOP-u.

Schemat połączeń przełącznika PP-40 do centralki AFG-2004

Aby uniemożliwić dostęp osobom niepowołanym do elektrycznych elementów stykowych znajdujących się wewnątrz przełącznika, koniecznym jest wkręcenie do oporu wkrętu znajdującego się za zapadką zabezpieczającą.
W tym celu należy przekręcić klucz przełączniku e lewo i utrzymywać go w tej pozycji.

Zapadka zabezpieczająca jest w tedy odblokowana.

Przy pomocy śrubokręta należy wcisnąć zapadkę i wkręcić do oporu
znajdujący się za nią wkręt.