Osłony przycisków alarmowych

STI jest producentem specjalistycznych produktów do ochrony urządzeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i elementów innych instalacji w obiektach.

Dewastacje elementów systemów bezpieczeństwa w obiektach zmniejszają w znacznym stopniu bezpieczeństwo ludzi i zwiększają koszty eksploatacji obiektu.
Brak informacji o skradzionej gaśnicy staje się realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi.

W obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, hotele, sklepy wielkopowierzchniowe czy hale wystawowe, stosowanie systemów bezpieczeństwa regulują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa budowlanego. Pozostałem instalacje montuje się zgosnie w wymaganiami Inwestora. W trakcie eksploatacji obiektu pewne elementy zainstalowanych systemów narażone są w sposób szczególny na uszkodzenia wynikające z normalnego użytkowania, działanie czynników atmosferycznych lub świadomą wręcz dewastację oraz nadużycia czy kradzież.

Oferujemy Państwu całą gamę elementów służących do fizycznej ochrony urządzeń bezpieczeństwa. Zastosowanie ich pozwala radykalnie zmniejszyć koszty wymiany zdewastowanego lub skradzionego osprzętu, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji obiektów oraz poprawienia ich bezpieczeństwa.

Dostępne wersje:

 
STOPPER II ®

Idealny do większości przycisków dostępnych w Polsce! W tym AFG – RPO!

Największe osłony ochronne w serii Stopper.

Stopper II składa się z przezroczystej, niepodatnej na uszkodzenia, wytrzymałej osłony z poliwęglanu i ramki, która umożliwia łatwe dostosowanie do różnych typów przycisków alarmowych.

Nie chroni przed warunkami zewnętrznymi – do zastosowania wewnątrz budynku.

Dostępne modele:

 • STI-1230CR Stopper II, montaż natynkowy, kolor czerwony, z dowolnym napisem
 • STI-1200 Stopper II, montaż podtynkowy bez wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego
 • STI-1230 Stopper II, montaż natynkowy (z dystansem 50 mm) bez wewnętrznego sygnalizatora dźwiękowego
 • STI-1100 Stopper II, montaż podtynkowy z wewnętrznym sygnalizatorem dźwiękowym
 • STI-1130 Stopper II, montaż natynkowy (z dystansem 50 mm) z wewnętrznym sygnalizatorem dźwiękowym
 • STI-1200A Stopper II z pudełkiem na głębokość 4 cali
 • STI-1200A-HTR Stopper II ogrzewane pudełko z 4-calowym głębokim pudełkiem na przycisk, 110 VAC
 • STI-1200A-HTR240 Stopper II ogrzewane pudełko z 4-calowym głębokim pudełkiem na przycisk, 240 VAC

Akcesoria:

 • STI-3100 Dystans 50 mm (dostarczony z STI-1130 i STI-1230) STI-1280 Płyta montażowa (do powierzchni nieregularnych)
 • STI-HK3 Zestaw grzejny do wymiany

ENVIRO STOPPER

Certyfikowana osłona do użytku w trudnych warunkach środowiskowych.

Wodoszczelne pokrycie o klasie ochrony IP jest idealne do przedłużania żywotności i niezawodności urządzeń narażonych na trudne warunki środowiskowe, takie jak obszary mycia. Enviro Stopper oferuje ochronę przycisków alarmowych i przełączników przed pyłem i wodą zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, zapobiegając także manipulacji, wandalizmowi oraz uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym lub złośliwym działaniem.

PRZEGLĄD PRODUKTU

Ochronny pokrowiec, który idealnie nadaje się do przedłużenia żywotności i niezawodności urządzeń narażonych na trudne warunki środowiskowe. Zapewnia ochronę przycisków alarmowych i przełączników przed pyłem i wodą zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, zapobiegając także manipulacji, wandalizmowi oraz uszkodzeniom spowodowanym przypadkowym lub złośliwym działaniem.

JAK DZIAŁA

Enviro Stopper jest łatwy w instalacji i składa się z przezroczystego, zabezpieczonego przed manipulacją, wytrzymałego pokrycia z poliwęglanu oraz pudełka, które może pomieścić standardowy przycisk alarmowy lub przełącznik europejski. Gdy pokrywa jest zamknięta, urządzenie jest uszczelnione i osiąga klasę ochrony IP66/56, zapobiegając przedostawaniu się pyłu, brudu i wody do urządzenia.

CALL POINT STOPPER ®
 

Osłona z zawiasem sprężynowym Call Point Stopper z poliwęglanu UV-stabilizowanego. Chroni przełączniki elektryczne i przyciski alarmowe bez ograniczania prawidłowego działania.

Jest idealna do centrów handlowych, hoteli, szkół, szpitali, domów opieki i wszystkich budynków publicznych, gdzie istnieje ryzyko przypadkowego uruchomienia/wzbudzenia fałszywego alarmu.

EURO STOPPER ® MULTI KIT

Osłona pomagająca zapobiegać celowemu lub przypadkowemu wzbudzaniu fałszywych alarmów.

Euro Stopper składa się z przejrzystej, zabezpieczającej przed manipulacjami, trwałej osłony i ramki z poliwęglanu UV, która montuje się na istniejącej osłonie szklanej.

Glow Guide to unikalny materiał, który jest osadzony w obwodzie ramki, świeci w ciemności, tworząc promieniste światło wokół przycisku alarmowego, co ułatwia jego lokalizację w ciemnych obszarach.

Idealny do szkół, szpitali, domów opieki, hoteli i wszelkich budynków publicznych, gdzie istnieje ryzyko fałszywych alarmów lub celowego niszczenia wyłączników.

Multi Kit zawiera jedną ramkę Euro Stopper z wbudowanym Glow Guide, 2 kolorowe obudowy (czerwoną i zieloną), 1 uszczelkę łamliwą oraz 2 arkusze etykiet w 13 językach. Dostępny z lub bez sygnalizatora dźwiękowego.

DOSTĘPNE MODELE:

 • STI-15010ML Euro Stopper Multi Kit, wersja podtynkowa, bez sygnalizatora dźwiękowego
 • STI-15C10ML Euro Stopper Multi Kit, wersja natynkowa (32mm dystans) bez sygnalizatora dźwiękowego
 • STI-15D10ML Euro Stopper Multi Kit, wersja snatynkowa (50mm dystans), bez sygnalizatora dźwiękowego
 • STI-15020ML Euro Stopper Multi Kit, wersja podtynkowa, z sygnalizatorem dźwiękowym
 • STI-15C20ML Euro Stopper Multi Kit, wersja natynkowa (32mm dystans) z sygnalizatorem dźwiękowym
 • STI-15D20ML Euro Stopper Multi Kit, wersja natynkowa (50mm dystans), z sygnalizatorem dźwiękowym

Akcesoria:

 • CKE-272-B Obudowa niebieska
 • CKE-272-E Obudowa pomarańczowa
 • CKE-272-G Obudowa zielona
 • CKE-272-K Obudowa czarna
 • CKE-272-R Obudowa czerwona
 • CKE-272-W Obudowa biała
 • CKE-272-Y Obudowa żółta
 • STI-BS Uszczelki (ilość 10)
 • STI-6506 32mm koszyczek dystansowy (standardowo dołączany z 15C10ML & 15C20ML)
 • STI-6507 50mm koszyczek dystansowy (standardowo dołączany z 15D10ML & 15D20ML)
 • STI-6508 Płyta mocująca do serii Euro Stopper
 • KIT-EA135 Igła serwisowa
 • CKE-015-LIT Wkład dźwiękowy (standardowo dołączany z 15020ML, 15C20ML & 15D20ML)
 • CKE-015 Wkład dźwiękowy z przekaźnikiem i połączeniem 12-24
 • KIT-319 Przewód zewnętrzny (wymagany CKE-015 przy modernizacji modelu)
 

NISKOPROFILOWY UNIVERSAL STOPPER ®

Universal Stopper jest przeznaczony do stosowania w systemach przeciwpożarowych w miejscach, gdzie występuje wysoka liczba fałszywych alarmów pożarowych z manualnych punktów alarmowych lub gdzie takie fałszywe alarmy są poważnym problemem.

Wady urządzenia z pewnością są zrównoważone przez konsekwencje fałszywych alarmów pożarowych, zwłaszcza jeśli personel i sprzęt straży pożarnej odpowiadają na fałszywy alarm, podczas gdy w innym miejscu ma miejsce rzeczywisty pożar.

Dodatkowo, fałszywe alarmy pożarowe mogą zakłócać normalne funkcjonowanie budynku. Jeśli masz problem z fałszywymi alarmami pożarowymi lub uszkodzeniami urządzeń alarmowych z powodu czynników fizycznych lub pogodowych, Universal Stopper może okazać się nieoceniony.