Kategoria Akcesoria

Sygnalizator SAOZ-Pk2

OPIS Sygnalizator SAOZ-Pk2 Przeznaczenie: Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru sygnałem akustycznym wraz z sygnałem optycznym w zewnętrznych jak i wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru. Optyka sygnalizatora…

Podkładka wibracyjna – BF363

Podkładka wibracyjna - BF363

OPIS Podkładka wibracyjna – BF363   Zapewnia wczesne ostrzeganie o potencjalnym alarmie pożarowym osobom niedosłyszącym. Podłączana do standardowego wyjścia 24 V DC sygnalizatorów konwencjonalnych centrali pożarowej poprzez dodatkowe…

Czujka pogodowa deszcz wiatr – CDW-03

CDW-03 - Czujka pogodowa deszcz–wiatr

OPIS Czujka stanowi praktyczny element uzupełniający dla systemów oddymiania i przewietrzania. Czujka deszcz-wiatr reaguje na przekroczenia określonej wartości krytycznej. Umożliwia automatyczne zamknięcie wyciągów (klap, okien) w przypadku pojawienia…