AWEX – centrala oddymiania SVS

AWEX – centrala oddymiania SVS

Centrala oddymiania wchodzi w skład systemu kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Jest przeznaczona do sterowania urządzeniami wykonawczymi przeznaczonymi do usuwania dymu. Centralę można stosować w obiektach o kategoriach ZL I do V, PM oraz IN.

Cechy centrali

 • Modułowość,
 • Uniwersalność,
 • Do 8 wyjść sterujących
 • Wejście nadzorowane do monitorowania stanu klap,
 • Wyjście do urządzeń współpracujących,
 • Uniwersalne wyjścia przekaźnikowe,
 • Kontrola źródła zasilania głównego,
 • Kontrola źródła zasilania rezerwowego,
 • Licznik zdarzeń alarmowych,
 • Opóźnienie wyjść sterujących,
 • Blokowanie elementów,
 • Testowanie elementów, 

Centrala wykonana jest  w technice modułowej, przez co jest łatwa w rozbudowie oraz serwisowaniu.
Centrala jest wyposażona w panel użytkownika, moduł sterujący, zasilacz oraz zestaw akumulatorów o projektowanej żywotności 10 lat. Rozbudowę oraz przystosowanie centrali do własnych potrzeb uzyskuje się poprzez instalacje i zaprogramowanie odpowiednich kart rozszerzeń. Zdalny dostęp do obsługi systemu możliwy jest poprzez złącze LAN oraz technologie Bluetooth za pomocą dedykowanej aplikacji na telefon z systemem Android.

Centrala oddymiania SVS jest zintegrowanym elementem adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej FAS poprzez wbudowane złącze komunikacyjne oraz oparcie rozwiązania o nowoczesne podzespoły mikroprocesorowe współpracujące elementami pętlowymi. Centrale SVS poprzez zaimplementowany protokół AWEX FAS, komunikują się  bezpośrednio z centralą systemu AWEX FAS/FAS mini za pośrednictwem pętli dozorowej. Centrala systemu oddymiania po otrzymaniu sygnału z Systemu Sygnalizacji Pożaru FAS lub ręcznych przycisków oddymiania uruchomia napędy elektryczne otwierające klapy dymowe oraz otwory napowietrzające.

Centrala oddymiania SVS, AWEX, FUMARO

Raport zdarzeń

Jest częścią systemu służącą do zapisu i odczytu zdarzeń występujących w trakcie pracy systemu. Zdarzenia posiadają: liczbę porządkową oraz datę i godzinę wystąpienia. Zdarzenia informują o następujących stanach systemu:

 • Alarm
 • Niewysterowanie/Wysterowanie we/wy
 • Test rozpoczęcie/zakończenie
 • Wystąpienie / ustąpienie uszkodzenia
 • Blokowanie
 • Inne komunikaty

Dodatkowo każde zdarzenie podświetlane jest na odpowiedni kolor. Istnieje również możliwość znajdowania zdarzeń archiwalnych (filtrowanie po czasie, oraz typie zdarzenia) oraz wydruk lub eksport do pliku.

Centrala oddymiania SVS, AWEX, FUMARO

Dane techniczne:

Dane Wartości
Typ SVS
Rodzaj Modułowa
Wersja oprogramowania v01.00.00
Napięcie zasilania 170-260V AC
Częstotliwość napięcia 50/60Hz
Napięcie robocze linii dozorowej praca z sieci 30V DC
Napięcie robocze linii dozorowej akumulatory 18 V DC – 34V DC
Akumulatory Kwasowo-ołowiowe 2x72Ah/12Ah AGM
Przekroje przewodów wejścia/wyjścia

Maksymalnie 4,5 mm2

Maksymalna liczba wyjść sterujących 8
Maksymalny prąd wyjścia sterującego 8A
Maksymalna liczba wyjść przekaźnikowych 16
Maksymalna liczba wejść monitorujących 16
Maksymalna liczba przycisków RPO na linii 8
Maksymalna liczba linii czujkowych 8
Maksymalna liczba czujek na linii 16
Maksymalna liczba przycisków przewietrzania 8
Moduły wewnętrzne centrali

SVSC – Moduł główny sterujący

Traffo 200W Traffo 400W

VME – moduł rozszerzający

VMIO – moduł wejścia/wyjścia

VMP – moduł zasilający

VML – sygnalizacja optyczna moduł ładowarki

Elementy zewnętrzne współpracujące

VMW – moduł pogodowy

VRPO – ręczny przycisk oddymiania

VRPO-B – ręczny przycisk oddymiania

VMD – Moduł sekwencyjnego otwarcia

VPP – Przycisk przewietrzania

Licznik zdarzeń Do 10 000
Wejście LAN Tak
Kolor obudowy RAL 7030
Materiał obudowy Stal malowana proszkowo
Klasa ochrony IP 30

Moduły wewnętrzne centrali:

Centrala sterująca występuje w dwóch rodzajach obudowie. W zależności od wersji może posiadać różnie funkcjonalności po zainstalowaniu jednej z elektronik.

SVSC – Moduł główny sterujący

Lp. Oznaczenie złącza Funkcja
1 OUT MOT Wyjście mocowe 30V DC 8A
2 MANUAL CONTROL POINT Wyjście do Ręcznego przycisku oddymiania
3 VENTILATION SWITCH Wyjście do przycisków przewietrzania
4 DETECTOR Wyjście na linie czujek konwencjonalny
5 OUT FAULT Wyjście przekaźnikowe usterki
6 OUT ALARM Wyjście przekaźnikowe alarmu
7 ALARM IN Wejście alarmu
8 WEATHER Wyjście czujki pogodowej
9 AWEX FAS Interfejs pętlowy SSP
10 FRONT PANELWyjście na LEDy zewnętrzne
11 BATTRY + - Wyjście podłączenia akumulatorów
12 CHARGE TRAFO Wejście ładowania Trafo
13 SUPPLY TRAFO Wejście zasilające Trafo
14 PRW MODULE OUT Wyjście zasilające na kolejne moduły rozszerzeń
15 SYS COMUNICATION Wyjście komunikacyjne do innych modułów
16 BATTERY TERMISTOR Wyjście na termistor bateryjny

VME – Moduł rozszerzający

Lp. Oznaczenie złączaFunkcja
1 OUT MOT Wyjście mocowe 30V DC 8A
2 MANUAL CONTROL POINT Wyjście do Ręcznego przycisku oddymiania
3 VENTILATION SWITCH Wyjście do przycisków przewietrzania
4 DETECTOR Wyjście na linie czujek konwencjonalny
5 PRW MODULE IN Wejście zasilające na kolejne moduły rozszerzeń
6 PRW MODULE OUT Wyjście zasilające na kolejne moduły rozszerzeń
7 SYS COMMUNICATION IN Wejście komunikacyjne na kolejne moduły rozszerzeń
8 SYS COMMUNICATION OUT Wyjście komunikacyjne na kolejne moduły rozszerzeń
9 DETECTOR ON/OFF Przełącznik wyłączania linii czujkowej

VMIO – Moduł wejścia / wyjścia

LP

Oznaczenie złącza

Funkcja

1

OUT MOT

Wyjście mocowe 30V DC 8A

2

MANUAL CONTROL POINT

Wyjście do Ręcznego przycisku oddymiania

3

VENTILATION SWITCH

Wyjście do przycisków przewietrzania

4

DETECTOR

Wyjście na linie czujek konwencjonalny

5

PRW MODULE IN

Wejście zasilające na kolejne moduły rozszerzeń

6

PRW MODULE OUT

Wyjście zasilające na kolejne moduły rozszerzeń

7

SYS COMMUNICATION IN

Wejście komunikacyjne na kolejne moduły rozszerzeń

8

SYS COMMUNICATION OUT

Wyjście komunikacyjne na kolejne moduły rozszerzeń

9

DETECTOR ON/OFF

Przełącznik wyłączania linii czujkowej

VMP – Moduł zasilający

Lp. Oznaczenie złącza Funkcja
1 SUPPLY TRAFO Wejście zasilające Trafo
2 CHARGE TRAFO Wejście ładowania Trafo
3 BATTERY TERMISTOR Wyjście na termistor bateryjny
4 SYS COMMUNICATION OUT Wyjście komunikacyjne na kolejne moduły rozszerzeń
5 PRW MODULE OUT Wyjście zasilające na kolejne moduły rozszerzeń

VML – Sygnalizacja optyczna

Moduł ładowarki

Obudowa centrali

Centrala sterująca występuje w trzech rodzajach obudów:

A. Duża

B. Średnia

C. Mała

Montaż centrali

Montaż obudowy centrali

Obudowę należy trwale zamontować do ściany lub innego elementu konstrukcyjnego, za pomocą uchwytów montażowych. Obudowę należy montować na stabilnym podłożu o odpowiedniej nośności, zapewniającym pewne zamocowanie centrali, zgodnie z krajowymi wytycznymi.

Instalowanie akumulatorów

Akumulatory na leży zamontować we wnętrzu obudowy centrali. Baterie powinny znajdować się w dolnej części obudowy. Akumulatory należy podłączyć do odpowiednich zacisków + oraz -.

Podłączenie przewodów zasilających

Przewody zasilające podłączane są do zacisków w centrali w miejscu i zgodnie z rysunkiem.

Moduły zewnętrzne

 

Moduł pogodowy

Pożarowa puszka łączeniowa M-BOX, AWEX, FUMARO

Ręczny przycisk oddymiania

Przycisk oddymiania VRPO, AWEX, FUMARO

Przycisk przewietrzania

Przycisk przewietrzania AWEX, FUMARO