Detnov Cloud – sygnalizacja błędu usunięcia elementu pętli (czujka)

 

DETNOV Cloud jest darmową aplikacją mobilną służącą do monitorowania stanu centrali pożarowej firmy DETNOV.

DETNOV Cloud jest stałe połączona z centralą – pokazuje jej stan w czasie rzeczywistym i wysyła stosowne powiadomienia w chwili wykrycia błędu/wzbudzenia alarmu.

Po usunięciu elementu pętli (w tym wypadku: czujki), system sygnalizuje błąd za pomocą alarmu dźwiękowego (innego, niż w przypadku alarmu), a także wysyła odpowiednią informację na aplikację mobilną DETNOV Cloud.

Po usunięciu usterki (ponownym zamocowaniu czujki i zrestartowaniu centrali) – informacja o błędzie znika z listy powiadomień aplikacji mobilnej Detnov Cloud (nadal pozostaje w bazie zdarzeń).