SmartLoop1010/G Centrala z 1 pętlą (240 urządzeń), nierozszerzalna.

SmartLoop – Sieciowa adresowalna centrala przeciwpożarowa

Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru

Centrala SmartLoop może obsłużyć jedną pętlę adresowalną. Istnieje możliwość połączenia poszczególnych
central w strukturę sieciową (maksimum 30 central w zamkniętej pętli sieciowej). Pętla adresowalna obsługuja różne
rodzaje urządzeń przeciwpożarowych (czujki, moduły wejść i wyjść, przyciski ROP etc.).
Maksymalna długość pętli wynosi 2000 m.

SmartLoop posiada również wyjścia nadzorowane, do których można podłączyć różne rodzaje urządzeń
zewnętrznych (np. sygnalizatory dźwiękowe). Centrala rozróżnia poszczególne rodzaje sygnałów z urządzeń na pętli
(alarm, prealarm, wczesne ostrzeżenie, test i monitorowanie). Stan systemu jest widoczny na wyświetlaczu i diodach
LED.

Centrala obsługuje do 8 terminali wyniesionych (wyposażenie dodatkowe), które wyświetlają te
same informacje, co płyta czołowa centrali i umożliwiają zdalną obsługę centrali (np. wyciszenie i reset). Centralę
można również połączyć z komputerem oraz drukarką.

Automatyczne adresowanie i uproszczone programowanie punktów pozwalają na szybką i łatwą instalację.

Seria adresowalnych urządzeń SmartLoop wprowadza wyraźne zmiany w systemach wykrywania pożaru. Centrale te spełniają wymagania każdego z segmentów rynku: od małych domowych aplikacji wymagających jedynie jednej pętli, po duże aplikacje, wymagające do ośmiu pętli. W maksymalnej konfiguracji możliwe jest połączenie do 30 central w sieć token-ring i jeżeli rozważyć, że każda z central będzie miała 8 pętli i na każdej z pętli będzie znajdowało się po 240 urządzeń, to wyraźnie widać, że najnowsze rozwiązania z serii SmartLoop osiągnęły doskonałość jeśli chodzi o elastyczność zastosowania.

Seria central SmartLoop została specjalnie zaprojektowana w celach ulepszenia dostępnych wcześniej funkcji, najlepszej wydajności w swojej klasie, prostej obsługi przez użytkownika końcowego i bezproblemowej instalacji. A wszystko to by pomóc firmom instalatorskim w poprawie wydajności stosowanych systemów.Wszystkie te funkcje stały się możliwe do realizacji dzięki zastosowaniu architektury wieloprocesorowej z funkcją samo-diagnozowania i koordynowaną przez 32-bitowy procesor. Ten imponujący sprzęt zapewnia najwyższy poziom niezawodności, szybkość reakcji, łatwość użytkowania, prostotę połączenia, możliwość dodania dodatkowych modułów i elastyczność.

 

 

Modele central :

SmartLoop/1010-P - Centrala z 1 pętlą, nierozszerzalna, wyposażona w klawiaturę, wyświetlacz i diody pokazujące status. Model ten może być rozbudowany o drukarkę termiczną SmartLoop/PRN.

SmartLoop/2080 - P - Centrala z 2 pętlami z możliwością rozszerzenia do 8 pętli, wyposażona w  klawiaturę, wyświetlacz i diody pokazujące status. Model ten może być rozbudowany o drukarkę termiczną SmartLoop/PRN.

SmartLoop/1010-G - Centrala z 1 pętlą, nierozszerzalna, wyposażona w klawiaturę i wyświetlacz.

SmartLoop2080-G - Centrala z 2 pętlami z możliwością rozszerzenia do 8 pętli, wyposażona w klawiaturę i wyświetlacz.

SmartLoop/1010-S - Centrala z 1 pętlą, nierozszerzalna, bez klawiatury i wyświetlacza.

SmartLoop/2080-S - Centrala z 2 pętlami, z możliwością rozszerzenia do 8 pętli, bez klawiatury i wyświetlacza.

 

 

Kompatybilność z dodatkowymi modułami rozszerzającymi: