Systemy sygnalizacji pożarów

CENTRALE STEROWANIA SSP

SmartLoop1010/G Centrala z 1 pętlą (240 urządzeń), nierozszerzalna.

SmartLoop – Sieciowa adresowalna centrala przeciwpożarowa

Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru Centrala SmartLoop może obsłużyć jedną pętlę adresowalną. Istnieje możliwość połączenia poszczególnych central w strukturę sieciową (maksimum 30 central w zamkniętej pętli sieciowej). Pętla adresowalna obsługuja różne rodzaje urządzeń przeciwpożarowych (czujki, moduły wejść i wyjść, przyciski ROP etc.). Maksymalna długość pętli wynosi 2000 m. SmartLoop posiada również wyjścia nadzorowane, do których można […]

Czytaj dalej

Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru – CF3000 (DF6000)

  Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru – CF3000 (DF6000) jest  systemem detekcji i sygnalizacji pożaru przeznaczonym do zabezpieczania obiektów o różnej wielkości i wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Może ona uruchamiać urządzenia wykonawcze, takie jak systemy oddymiania, wentylację pożarową, systemy tryskaczowe czy stałe urządzenia gaszące. Jedno-, dwu- oraz czteropętlowe wersje. Adresowanie programowe wraz z liniami bocznymi. Szeroki wybór kompatybilnych […]

Czytaj dalej

CZUJKI SSP

Gniazdo do czujki EB0010

Gniazdo do czujki – EB0010

OPIS: EB0010 – Gniazdo do czujki  Gniazdo dla czujek  serii ENEA oraz IRIS jest wyposażone w zworkę pozwalającą na zachowanie ciągłości linii w przypadku wyjęcia czujki z gniazda. Istnieje możliwość zainstalowania przekaźnika wewnątrz gniazda.  

Czytaj dalej
Optyczno-termiczna czyjka dymu ED300

Optyczno-termiczna czujka dymu – ED300

OPIS: ED300 – Optyczno-termiczna czujka dymu Optyczno-termiczna czujka dymu ED300 to czujka wykorzystująca najnowsze technologie wykrywania. Stąd jej zwiększona niezawodność dla wszelkich typów pożarów (zwłaszcza dla szybko palących się płynów łatwopalnych, które wyzwalają niewielkie ilości dymu) czego rezultatem jest niezwykle duża odporność na fałszywe alarmy.  Czujka ED 300 może być ustawiona do pracy w trybie, […]

Czytaj dalej
Czujka termiczna ED200

Termiczna czujka dymu – ED200

OPIS: ED200- Termiczna czujka dymu Termiczna czujka dymu ED200 pracuje w trybie A1R (próg zadziałania dla 58°C z detekcją gradientową). Czujkę można również ustawić w trybie B (próg zadziałania dla 72°C), w trybie A2S (próg zadziałania dla 58°C) lub trybie BR (próg zadziałania dla 72°C z detekcją gradientową). Efektem tego jest możliwość szerokiego zastosowania. Taką […]

Czytaj dalej
ED100 - Czujka optyczna dymu

Czujka optyczna dymu – ED100

OPIS: ED100- Czujka optyczna dymu Czujka optyczna wyposażona w komorę referencyjną w oparciu o zasadę rozproszenia światła (efekt Tyndalla) zapewniająca wczesne wykrycie pożaru.  Nowo zaprojektowana komora optyczna ze specjalnym zabezpieczeniem siatkowym o średnicy 0,5 mm przeciw dostawaniu się insektów  sprawia, że  jest odporna na fałszywe alarmy. W celu szerokiego zastosowania czujnika, jego czułość może być […]

Czytaj dalej