NC887D - Sygnalizator akustyczny z przełącznikiem

Sygnalizator akustyczny z przełącznikiem – NC887D

OPIS

Sygnaliztor akustyczny z przełącznikiem - NC887D

 

  • Może być podłączony do dowolnego wielostrefowego kontrolera połączeń serii 800 lub panelu wskaźnika głównego
  • Wskazuje wezwania standardowe za pomocą stałego tonu i wezwania alarmowe za pomocą pulsującego dźwięku.
  • Może być wyłączony, gdy jego funkcjonowanie nie jest wymagane (np. podczas nocnej zmiany)
  • Może sterować maksymalnie dwoma zdalnymi sygnalizatorami NC888D.
  • Po wyłączeniu czerwona dioda LED reasekuracji świeci się jako ostrzeżenie.