NC941 - Jednostrefowy sterownik

Jednostrefowy sterownik, 12V, 250mA, przycisk reset – NC941

OPIS

NC941 - Jednostrefowy sterownik, 12V, 250mA, przycisk reset

  • Pojedynczy strefowy kontroler połączeń c / z zasilaczem 12V 250mA i przyciskami RESET i WYCISZ.
  • Zdolność do wskazywania połączeń standardowych (stały ton) i awaryjnych (sygnał przerywany).
  • Diody LED „Włączanie i alarmowanie”.
  • Wyjście z otwartym kolektorem przechodzi do 12V, gdy słychać brzęczyk kontrolera na pokładzie.
  • Mocowanie na standardowej puszce podwójnej UK.
  • Dostępny jest również opcjonalny zestaw podtrzymujący baterię NC941B 0.3A.