RPO-02/7P Ręczny przycisk oddymiania

Ręczny przycisk oddymiania – RPO-02/7P

Ręczny przycisk oddymiania

 

ZASTOSOWANIE

Ręczny przycisk oddymiania RPO przeznaczony jest do ręcznego załączania alarmu. Zbicie szybki oraz wciśnięcie przycisku
„URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centralkę wyciągów dymu. Wewnątrz wyłącznika oddymiania znajdują się trzy lampki, które wskazują następujące stany systemu
oddymiania:

 • uszkodzenie: pulsuje żółta lampka „USZKODZENIE”,
 • brak zasilania sieciowego lub rezerwowego: gaśnie zielona lampka „DOZÓR” oraz pulsuje lampka „USZKODZENIE”,
 • alarm: pulsuje czerwona lampka „URUCHOMIENIE”.

Ręczny przycisk oddymiania umożliwia także kasowanie alarmów, wywołanych wciśnięciem przycisku, zadziałaniem czujki. Tą
funkcję spełnia przycisk „KASOWANIE”.
Jednorazowe wciśnięcie tego przycisku kasuje alarm, dwukrotne dodatkowo powoduje wycofanie siłowników
w całej linii (dodatkowo pełni funkcję awaryjnego zamykania klap całej linii).
Obecność RPO jest stale kontrolowana przez centralkę. Brak kontaktu z RPO jest natychmiast wykrywany
i zgłaszany jako uszkodzenie.

DANE TECHNICZNE
 • napięcie robocze, prąd, moc: 24VDC ±20%, 20mA, 0,5W
 • wymiary: 120x120x50 mm
 • typ przycisku: B, rodzaj: I, klasa klimatyczna: I
 • obudowa: natynkowa, kolor pomarańczowy RAL 2011
 • stopień ochrony obudowy: IP 54
 • sygnalizacja: optyczno-akustyczna (z możliwościa wyłaczenia sygnalizacji akustycznej)
 • masa przycisku: 0,245 kg
 • krajowa ocena techniczna, certyfikat i świadectwo dopuszczenia CNBOP

 

Zainteresował Cię ten produkt?

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 • napięcie robocze, prąd, moc: 24VDC ±20%, 20mA, 0,5W
 • wymiary: 120x120x50 mm
 • typ przycisku: B, rodzaj: I, klasa klimatyczna: I
 • obudowa: natynkowa, kolor pomarańczowy RAL 2011
 • stopień ochrony obudowy: IP 54
 • sygnalizacja: optyczno-akustyczna (z możliwościa wyłaczenia sygnalizacji akustycznej)
 • masa przycisku: 0,245 kg
 • krajowa ocena techniczna, certyfikat i świadectwo dopuszczenia CNBOP