Przycisk przewietrzania PP-22

Przycisk przewietrzania PP-22

Przycisk przewietrzania PP-22

ZATOSOWANIE

Przełącznik przewietrzania służy do ręcznego sterowania położenia klap dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczeń. Przełącznik ten pozwala otwierać, zamykać i zatrzymywać ruchome segmenty wyciągów dymu, w dowolnym położeniu. Stan otwarcia wyciągów dymu, sygnalizowany jest świeceniem lampki „OTWARCIE” w przycisku. W przypadku podłączonych wyłączników krańcowych proces otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo pulsacyjnym świeceniem lampki a zadziałanie krańcówki ciągłym świeceniem lampki.

DANE TECHNICZNE
  • zasilanie: 24÷30VDC/20mA
  • obudowa: PVC (kolor biały), natynkowa
  • wymiary: 53,5 x 53,5 x 42mm
  • masa: 0,1kg
  • temperatura pracy: -10 ÷ +50oC
  • deklaracja zgodności CE
zasilanie: 24÷30VDC/20mA 24÷30VDC/20mA
obudowa PVC (kolor biały), natynkowa
wymiary 53,5 x 53,5 x 42mm
masa 0,1kg
temperatura pracy -10 ÷ +50oC
deklaracja zgodności CE