AFG-2004 Centrala oddymiania

Zastosowanie:
Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną 24VDC do:
- napędów klap i okien oddymiających (wyciągów dymu)
- zatrzasków elektromagnetycznych (elektrowyzwalaczy) klap pneumatycznych lub klap wentylacji PPOŻ wyposażonych w elektrowyzwalacz
- siłowników klap wentylacji PPOŻ np.: Belimo
- napędów drzwi napowietrzających
- napędów kurtyn dymowych
- styczników wentylatorów napowietrzających i oddymiających

Centrala realizuje funkcje: oddymiania PPOŻ, przewietrzania, zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem. Funkcja oddymiania PPOŻ realizowana jest w przypadku zadziałania automatycznej czujki dymu lub temperatury, wciśnięcia przycisku „Uruchomienie” w ręcznym przycisku oddymiania (RPO) lub wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym np.: z centrali sygnalizacji pożaru (CSP). Funkcję przewietrzania realizuje się przy pomocy ręcznego przycisku przewietrzania (PP). Funkcję zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr (CDW).

NOWOŚĆ

Od teraz każda centrala ma możliwość wyboru w jakim trybie pracuje

Moduły centrali linii 2004L oraz grupy 2004G wyposażono w przełącznik cztero-pozycyjny J13 służący do wyboru trybu pracy centrali:
- PRACA NORMALNA: zmiana polaryzacji na wyjściu 1, 2 do sterowania siłowników okien i klap dymowych,
- PRACA ZE: impuls 24VDC na wyjściu 1, 2 przez okres 20 sek. do sterowania elektrowyzwalaczem lub zatrzaskiem elektromagnetycznym zwalniającym zasuwę klapy wyposażonej w system otwierania na zasadzie energii własnej (siłowniki pneumatyczne, sprężyny itp.)
- PRACA WEN: napięcie 24VDC na wyjściu 1, 2 do sterowania np.: stycznikami (lub falownikami) wentylatorów napowietrzających lub oddymiających.
Ponadto przełącznikiem J13 można ustawić czas otwierania klap w funkcji przewietrzania lub opóźnienie zadziałania wyjść wykonawczych dla wersji ZE i WEN (patrz konfiguracja przełącznika J13)

Instrukcja do pobrania Nowa instrukcja obsługi centrali AFG-2004

  • napięcie zasilania: 230 VAC, 50Hz
  • napięcie pracy: 21÷32VDC
  • obciążalność prądowa: 2A, 8A, 16A, 24A, 32A, 40A, 48A
  • linie dozorowe: 1-3 szt.
  • liczba elementów w linii dozorowej: 10 szt. (10 przycisków + 10 czujek)
  • obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035
  • stopień ochrony obudowy: IP 42, klasa klimatyczna: I
  • współpraca z CSP oraz z systemami wizualizacji i nadzoru GEMOS oraz InPro-BMS
  • aprobata techniczna, certyfikat zgodności, świadectwo dopuszczenia CNBOP

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN PRODUKT??