Systemy HUSH

Czym jest system HUSH?

Hush, to system wykrywania i sygnalizacji pożaru w mieszkaniach, domach i lokalach prywatnych.

HUSH-Pro

Hush-Pro firmy C-TEC to w pełni monitorowane systemy do wykrywania i alarmowania pożaru w lokalach mieszkalnych (takich jak domy, mieszkania i apartamenty). System zapewnienia mieszkańcom pełną kontrolę – umożliwiając im zarządzanie testami i alarmami z poziomu podłogi. Wiele systemów Hush-Pro można połączyć z systemem głównym (np. administracji budynku), aby zapewnić najwyższą jakość ochrony.

Przy pełnym wykorzystaniu swojego potencjału, Hush-Pro może zgłaszać pożary i usterki, a także ułatwiać służbom ratowniczym sterowanie ewakuacją. Do systemu można dodać alarmy wizualne, sygnalizatory dźwiękowe, przekaźniki wyłączające kuchenki, interfejsy otwierania drzwi, interfejsy monitorowania zraszaczy, systemy teleopieki, sterowniki wentylacji i wiele, wiele innych. Hush-Pro jest idealnym, zwiększającym bezpieczeństwo rozwiązaniem dla wszystkich bloków mieszkalnych oraz biurowców.

Hush-ActiV

Hush-ActiV to nowe, samodzielne rozwiązanie do wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynkach mieszkalnych. Zaprojektowane w celu lepszej ochrony ludzi i mienia. Łatwy w instalacji i w pełni monitorowany pod kątem usunięcia czujki, okablowania, awarii zasilacza i baterii, zawiera łatwo dostępne przyciski WYCISZENIE i TEST, i oferuje znaczne korzyści mieszkańcom, instalatorom i właścicielom mieszkań.

 

Alarmy dostępne w systemach HUSH:

Alarm 1: Wywoływany m.in. przez opary z gotowania aktywujące czujnik dymu w otwartej przestrzeni mieszkalnej.
Alarmy FL1 NIE są sygnalizowane poza miejscem zamieszkania, ale jeśli zainstalowano zintegrowany system Hush-Pro, są one rejestrowane w panelu właściciela, który można skonfigurować tak, aby zgłaszał je poza siedzibą.
Alarmy FL1 MOGĄ zostać wyciszone przez lokatora i zostaną zresetowane po usunięciu przyczyny alarmu.
 

Alarm 2: Wyzwalany przez element cieplny wieloczujnika, który można uznać za potwierdzony pożar. Może być również inicjowany przez dwie, działające w tym samym czasie czujki dymu lub przez przekroczenie limitu czasu dezaktywacji FL1.
Alarmy FL2 NIE MOGĄ być wyciszone przez lokatora, ponieważ sygnalizują duże prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru.

Jeśli zainstalowany jest zintegrowany system Hush-Pro, alarmy FL2 są rejestrowane i zgłaszane na panelu głównym, który z kolei można skonfigurować tak, aby zgłaszał je poza siedzibą.

 

Alarm 3: Opcjonalny i odrębny alarm ewakuacyjny uruchamiany przez służby pożarowe i ratownicze, gdy pożar wymyka się spod kontroli. Uruchamiany za pomocą jednego lub więcej bezpiecznych przełączników na panelu głównym.
Alarmy FL3 (które mogą, ale nie muszą zawierać wiadomości głosowej), emitowane są tylko w grupach mieszkań wybranych przez straż pożarną.

Aktywacja alarmu FL3 jest w rzeczywistości poleceniem

opuszczenia budynku przez mieszkańca.