Okna oddymiające certyfikowane zgodnie z PN-EN-12101-2

System NRWG (z niemNatürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte - Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła)

Zgodnie z normą PN-EN 12101 część 2 system NRWG składa się z:

  • okna wykonanego z typowych elementów (profile, uszczelnienia, okucia)
  • wypełnienia (np. szkło albo panele)
  • zespołu napędowego - siłownik, konsole, okucia

Urządzenia oddymiające NRWG

Urządzenie oddymiające NRWG (zwane potocznie oknem oddymiającym) stosuje się w Polsce zgodnie z normą PN EN 12101 cz. 2, gdy wymagane jest w budynku oddymianie grawitacyjne. Celem oddymiania w przypadku pożaru jest stworzenie przy podłodze warstwy powietrza wolnej od dymu, umożliwiającej korzystanie z drogi ewakuacyjnej.

Dobór

Na podstawie informacji od klienta, wymogów dot. inwestycji, architektury i wielu czynników dobieramy typ okna. Określamy kierunek i sposób otwarcia. Do każdego okna przygotowujemy kalkulację czynnej powierzchni oddymiania. Określa ona dokładne parametry oka, dobrany napęd, kąt otwarcia etc.

Produkcja

W przypadku zaakceptowania oferty przez klienta przystępujemy do produkcji okna. Na tym etapie określone są pozostałe właściwości, tj. kolor, rodzaj szklenia itp. Wyprodukowane okno zostaje wyposażone we wcześniej dobrany napęd i poddane testom. Po pomyślnym przejściu testów zostaje dostarczone do klienta

Dokumenty i znakowanie

Każde okno certyfikowane musi zostać wyposażone w komplet dokumentów wymaganych przez Państwową Straż Pożarną przy odbiorze budynku. Jest to przede wszystkim Deklaracja Właściwości Użytkowych dla kompletnego okna oraz Świadectwo Dopuszczenia dla siłownika. Okno jest również wyposażone w oznakowanie CE, naklejkę (tabliczkę), która podaje wszystkie istotne parametry okna oddymiającego.

Są to przede wszystkim:

Aa - czynna powierzchnia oddymiania

B - klasa odporności cieplnej

Re - bezpieczeństwo zadziałania

SL - obciążenie śniegiem

WL - obciążenie wiatrem

T - klasyfikacja niskiej temperatury