Supercoil

Supercoil

Tradycyjna automatyczna kurtyna dymowa spełniająca najwyższe wymagania i osiągająca duże wymiary

OPIS

Kurtyna Supercoil wyróżnia się elastycznością przy wdrażaniu rozwiązań szytych na miarę. Kurtyny dymowe są wykonane z jednego kawałka materiału o szerokości do 50 m i rozwiniętej długości 9,5 m.

Są przeznaczone do wysokich klas czasowych przy obciążeniach temperaturowych do 600 0 C (D) i 1100 ° C (krzywa ETK - DH). Podczas korzystania z szyn prowadzących można uzyskać 0% wycieków na całej kurtynie dymowej. Kurtyna jest zamykana bez żadnej energii zewnętrznej za pomocą silnika napędowego „Gravigen”. Supercoil nadaje się również jako zasłona dymna zamykająca podłogę i tworząca przestrzeń, może być wyposażona w otwór umożliwiający przejście ludziom. Sprytna konstrukcja pozwala również łączyć go z przejezdną kurtyną dymną Stripecoil.

Z prowadnicą
Constructive structure - With guide rail1. Czujka dymu
2. Obudowa
3. Prowadnica boczna
4. Mocowanie wspornika
5. Tkanina
6. Element zamykający
7. Silnik
8. Moduł kontrolny
9. Sterowanie za pomocą jednostki sterującej
10. Zamknięcie ręczne
Tkanina Szerokość kurtyny (SB) Długość kurtyny po rozwinięciu (AL) t (mm) h (mm)
Protex 600.1 A2 / 1100.1 A2 ≥ 0,8 m - ≤ 1,6 ≤ 3,5 m 190 250
Protex 600.1 A2 / 1100.1 A2 > 1,6 m - ≤ 30 m ≤ 3,5 m 190 200
Protex 600.1 A2 / 1100.1 A2 ≥ 1,2 m ≤ 30 m > 3,5 m - ≤ 6 m 190 250
Protex 1100.1 A2 ≥ 2,0 m ≤ 20 m > 6 m - ≤ 9 m 235 290

 

 

Bez prowadnicy

Constructive structure - Without guide rail1. Czujka dymu
2. Obudowa
4. Mocowanie wspornika
5. Tkanina
6. Element zamykający 
7. Silnik
8. Moduł kontrolny
9. Sterowanie za pomocą jednostki sterującej
10. Zamknięcie ręczne 
Tkanina Szerokość kurtyny (SB) Długość kurtyny po rozwinięciu (AL) t (mm) h (mm)
Protex 600.1 A2 / 1100.1 A2 ≥ 0,8 m - ≤ 1,6 ≤ 3,5 m 190 250
Protex 600.1 A2 / 1100.1 A2 > 1,6 m - ≤ 50 m ≤ 3,5 m 190 200
Protex 600.1 A2 / 1100.1 A2 ≥ 1,2 m ≤ 50 m > 3,5 m - ≤ 6 m 190 250
Protex 1100.1 A2 ≥ 2,0 m - ≤ 50 m > 6 m - ≤ 9 m 235 290

 

 

 

Typ konstrukcji Tekstylna kurtyna dymowa
Certyfikat użyteczności CE acc. to DIN EN 12101-1
Tkanina Protex 1100-B1
Kierunek zamknięcia Od góry do dołu
Dokument Z - 56. 429 - 916 • 0761-CPD-0060
Cykl zamykania 1,000 cykli zgodnie z DIN EN 12101-1
Klasyfikacja DH 120 • D 60 • klasyfikacja według DIN EN 12101-1