Smokeshield-S

Smokeshield-S
Przestrzenna kurtyna dymowa spełniająca najwyższe wymagania
OPIS

Prostokątna i wielokątna podstawowa powierzchnia zasłony dymnej o wymiarach do 16 m i rozwijanych długościach do 6 m. Do wysokich obciążeń czasowych i temperaturowych D120 (600 ° C). Bez resztkowych otworów - ani w górnej części, ani w rogach. Wsparcie nie jest konieczne, nawet pod dużym obciążeniem. Niska wysokość montażowa ok. 125 mm przy AL <3,0 m standardowo w systemie napędowym „Gravigen” zamyka się bez energii zewnętrznej, kable ognioodporne nie są konieczne. Nadmiarowe układy napędowe jako zabezpieczenie.  Odpowiednie (zatwierdzone) również jako zasłona dymowa zamykająca podłogę.

 

Constructive structure - System drawing
1. Czujka dymu
2. Obudowa
3. Prowadnica boczna
4. Silnik
5. Tkaniana
6. Elelemnt zamykający
7. Cewka
8. Moduł kontrolny
9. Sterownia za pomocą jednostki sterującej
10. Zamknięcie ręczne
Tkanina Szerokość kurtyny Długość kurtyny po rozwinięciu t h
Ecotex 1100 A2 < 50 m < 3 m 490 mm 125 mm
Ecotex 1100 A2 < 50 m > 3 m - ≤ 6 m 490 mm 225 mm
Heliotex EW 90 < 50 m < 2,2 m 490 mm 125 mm
Heliotex EW 90 < 50 m > 2,2 m - ≤ 2,5 m 490 mm 225 mm
Heliotex EW 90 < 50 m > 4,5 m - ≤ 6 m 490 mm 450 mm
Typ konstrukcji Tekstylna kurtyna dymowa
Certyfikat użytecznosci CE zgodnie z DIN EN 12101-1
TKkanina Ecotex 1100 A2
Kierunek zamykania Od góry do dołu
Dokument Z - 56.429 - 916 (fabric) • IBS 08062415 • UB 3.3/ 10-018-1 • 0761-CPD-0060
Cykl zamykania C samozamykanie
Typ prowadnicy Prowadnica boczna• Bez prowadnicy bocznej
Klasyfikacja DH 120 • D 120 • klasyfikacje zgodnie z DIN EN 12101-1