BK-350 ZL - UCHWYT MONTAŻOWY TYPU "ZL" DO DRZWI OTWIERANYCH DO WEWNĄTRZ

Uchwyt montażowy typu „ZL” do drzwi otwieranych do wewnątrz – BK-350ZL

OPIS

Uchwyt przeznaczony do montażu zwory na drzwiach otwierających się do wewnątrz.

Wymiary

Montaż