DETNOV Cloud – test połączenia centrali z aplikacją

DETNOV Cloud jest darmową aplikacją mobilną służącą do monitorowania stanu centrali pożarowej firmy DETNOV.
 
DETNOV Cloud posiada funkcję testu połączenia aplikacji z centralą.
Aby zbadać jakoś połączenia i pełną funkcjonalność systemu możemy w trzech krokach wykonać prosty test:
  1. Połączyć się z centralą za pomocą aplikacji DETNOV Cloud.
  2. Wysłać z aplikacji DETNOV Cloud sygnał wzbudzający alarm w centrali (centrala powinna wejść w stan alarmu oraz w pełni go sygnalizować).
  3.  Po weryfikacji dźwiękowej możemy zakończyć test połączenia usuwając alarm (również za pośrednictwem aplikacji).

UWAGA: powyższe działanie ma na celu jedynie sprawdzenie jakości połączenia między aplikacją mobilną DETNOV Cloud, a centralą. Nie należy wykorzystywać możliwości zdalnego resetowania alarmu w przypadku sprawnego systemu monitorującego obiekt.