DETNOV Cloud – sygnalizacja alarmu po wciśnięciu przycisku ROP

 

DETNOV Cloud jest darmową aplikacją mobilną służącą do monitorowania stanu centrali pożarowej firmy DETNOV.

Aplikacja DETNOV Cloud jest stale połączona z centralą – pokazuje jej stan w czasie rzeczywistym i wysyła stosowne powiadomienia w chwili wykrycia błędu/wzbudzenia alarmu.

W chwili otrzymania powiadomienia o wciśnięciu przycisku ROP centrala natychmiast wchodzi w stan alarmu.

Na wyświetlaczu LCD pojawia się informacja o lokalizacji przycisku, który został użyty.

Informacja o całym zdarzeniu wysyłana jest również – w formie powiadomienia – na aplikację mobilną DETNOV Cloud.

Po sprawdzeniu powodu uruchomienia alarmu i zresetowaniu stanu z poziomu centrali, informacja znika z listy powiadomień DETNOV Cloud (nadal pozostaje w bazie zdarzeń).