DETNOV Cloud – alarm po wykryciu zadymienia

 

DETNOV Cloud jest darmową aplikacją mobilną służącą do monitorowania stanu centrali pożarowej firmy DETNOV.

Aplikacja DETNOV Cloud jest stale połączona z centralą – pokazuje jej stan w czasie rzeczywistym i wysyła stosowne powiadomienia w chwili wykrycia błędu/wzbudzenia alarmu.

W chwili wykrycia zadymienia przez adresowalną czujkę optyczną/optyczno – termiczną centrala wchodzi w stan alarmu.

Na wyświetlaczu LCD pojawia się informacja o lokalizacji czujki, która wykryła zadymienia.

Informacja o całym zdarzeniu wysyłana jest również – w formie powiadomienia – na aplikację mobilną DETNOV Cloud.

Po sprawdzeniu powodu zbudzenia alarmu i zresetowaniu stanu z poziomu centrali, informacja znika z listy powiadomień DETNOV Cloud (nadal pozostaje w bazie zdarzeń).