SmartLoop1010/G Centrala z 1 pętlą (240 urządzeń), nierozszerzalna.

SmartLoop – Sieciowa adresowalna centrala przeciwpożarowa

Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru Centrala SmartLoop może obsłużyć jedną pętlę adresowalną. Istnieje możliwość połączenia poszczególnych central w strukturę sieciową (maksimum 30 central w zamkniętej pętli sieciowej). Pętla adresowalna obsługuja różne rodzaje urządzeń przeciwpożarowych (czujki, moduły wejść i wyjść, przyciski ROP etc.). Maksymalna długość pętli wynosi 2000 m. SmartLoop posiada również wyjścia nadzorowane, do których można […]

Czytaj dalej

Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru – CF3000 (DF6000)

  Adresowalna centrala sygnalizacji pożaru – CF3000 (DF6000) jest  systemem detekcji i sygnalizacji pożaru przeznaczonym do zabezpieczania obiektów o różnej wielkości i wysokich wymaganiach funkcjonalnych. Może ona uruchamiać urządzenia wykonawcze, takie jak systemy oddymiania, wentylację pożarową, systemy tryskaczowe czy stałe urządzenia gaszące. Jedno-, dwu- oraz czteropętlowe wersje. Adresowanie programowe wraz z liniami bocznymi. Szeroki wybór kompatybilnych […]

Czytaj dalej