Kategoria Regulaminy

Warunki sprzedaży

POSTANOWIENIA OGÓLNE Firma FUMARO S.C. działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje…

Warunki sprzedaży kurtyn i bram

1. Ogólne warunki sprzedaży:  Złożenie pisemnego zamówienia (podpisanie umowy) przez osobę (osoby) upoważnioną wg aktualnych dokumentów rejestrowych firmy: EDG/KRS, Regon, NIP dostarczonych przez Zamawiającego łącznie z zamówieniem (umową);…