Warunki sprzedaży

POSTANOWIENIA OGÓLNE Firma FUMARO S.C. działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.ppoz-pol.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Każdy Usługobiorca z chwilą […]

Czytaj dalej

Warunki sprzedaży kurtyn i bram

1. Ogólne warunki sprzedaży:  Złożenie pisemnego zamówienia (podpisanie umowy) przez osobę (osoby) upoważnioną wg aktualnych dokumentów rejestrowych firmy: EDG/KRS, Regon, NIP dostarczonych przez Zamawiającego łącznie z zamówieniem (umową); Akceptacja dokumentacji wykonawczej (rysunki techniczne) określającej warunki zabudowy i wymogi montażowe; Zamówienie nie uwzględnia kosztów dodatkowych: kaucje, zabezpieczenia, koszty budowy itp. – do uzgodnienia. W zależności od […]

Czytaj dalej