Okna oddymiające certyfikowane zgodnie z PN-EN-12101-2

System NRWG (z niem. Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsgeräte – Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła) Zgodnie z normą PN-EN 12101 część 2 system NRWG składa się z: okna wykonanego z typowych elementów (profile, uszczelnienia, okucia) wypełnienia (np. szkło albo panele) zespołu napędowego – siłownik, konsole, okucia Urządzenia oddymiające NRWG Urządzenie oddymiające NRWG (zwane potocznie oknem oddymiającym) stosuje […]

Czytaj dalej