Sygnalizator SAOZ-Pk2

OPIS
Sygnalizator SAOZ-Pk2

Przeznaczenie:

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAOZ-Pk2 przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru sygnałem akustycznym wraz z sygnałem optycznym w zewnętrznych jak i wewnętrznych systemach sygnalizacji pożaru.

Optyka sygnalizatora zgodna jest z normą EN 54-23:2010, akustyka z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006

Opis konstrukcji :

Sygnalizator posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. W kloszu obudowy znajduje się lampa błyskowa, zbudowana w oparciu o diody LED mocy. W korpusie sygnalizatora umieszczone jest złącze zasilające oraz sześciopozycyjny mikroprzełącznik, za pomocą  którego możliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora – „master” lub „slave”, wzoru dźwięku (1 z 4), zmniejszenie głośności sygnalizatora o około 6dB (zmiana skokowa), zmniejszenie obszaru pokrycia, opóźnienie wyłączenia lampy błyskowej. Domyślnie ustawionym dźwiękiem jest sygnał straży pożarnej.

Opis mikroprzełączników:

Nr pozycji Nazwa Funkcja
1 M/S Wybór trybu pracy master (ON)/slave (OFF)
2 S0 Wybór wzoru dźwięku
3 S1 Wybór wzoru dźwięku
4 VOL Tryb pełnej/obniżonej głośności (OFF – pełna głośność)
5 LP Tryb obniżonego obszaru pokrycia (OFF – pełen obszar)
6 LD Opóźnienie wyłączenia sygnału optycznego (ON)

 

Dostępne wzory dźwięku:

Nr syreny Pozycja mikroprzełącznika Nazwa syreny
S0 S1
1 OFF OFF syrena DIN 33 404
2 ON OFF syrena policyjna
3 OFF ON syrena ISO 8201
4 ON ON syrena pożarowa

 

Synchronizacja:

SAOZ-Pk2 umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie (synchronizacja części akustycznej i optycznej z wykorzystaniem dodatkowej linii). Sygnalizator przystosowany jest do współpracy z wyłącznikiem WSD-1, sygnalizatorami SA-K5NSA-K7N. W celu zbudowania sieci sygnalizatorów, użytkownik musi skonfigurować sygnalizatory, tak aby w sieci był tylko jeden sygnalizator „master”. Pozostałe sygnalizatory powinny pracować w trybie „slave”.

Typ sygnalizatora akustyczno-optyczny
Napięcie zasilania (Uz) 20 – 32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku 0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC) <0,1 A
Pobór mocy w stanie alarmowania (przy Uz=24V DC) <2,4 W
Natężenie dźwięku w odległości 1m Tryb pełnej głośności > 110 dB
Tryb obniżonej głośności > 104 dB
Rodzaj środowiska pracy Typ B
Zakres temperatury pracy -25°C ÷ +70°C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę IP33C
Rodzaj przewodu linii dozorowej/sygnałowej/zasilania Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekrój zgodnie z EN 54-23 od 0,28 mm² do 1,5 mm² włącznie
Max. przekrój przewodu 1,5 mm²
Barwa emitowanego światła Wg świadectwa dopuszczenia: czerwona
Wg normy EN 54-23:2010 biała lub czerwona
Liczba błysków na minutę 33 rozbłyski na minutę
Czas pojedynczego rozbłysku tb~0,19 s
Kategoria urządzenia Kategoria O
Masa ~960 g
Wymiary 312x295x95 mm
Współpracująca puszka instalacyjna PIP-3AN